Het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op het dak van een seniorenwoning is niet alleen ideaal voor de bewoners van het gebouw maar ook voor het milieu, aangezien zonnepanelen de uitstoot van CO2 tegengaat. Met zonnepanelen kan een regulier seniorenwoning op duurzame wijze gratis groene stroom opwekken die vervolgens gebruikt aan worden voor het voorzien in de energiebehoeften van de hele seniorenwoning. Maar wij zijn nou precies de kosten voor zonnepanelen op een seniorenwoning? U leest het allemaal hieronder.

Kosten zonnepanelen op seniorenwoning

Zonnepanelen op seniorenwoning

Een seniorenwoning kan worden omschreven als een gelijkvloerse woning of instelling voor ouderen die verpleging of verzorging nodig hebben en dat niet mogelijk is in hun eigen woonsituatie. Een seniorenwoning is geschikt voor ouderen dan 55, meestal met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Er zijn verschillende soorten seniorenwoningen. Denk zo aan een zelfstandige woning waarbij u uw eigen woonruimte krijgt, een verzorgingstehuis waarbij de oudere verblijft in één van de vele kamers in de instelling. Op die manier woont de oudere toch zelfstandig, maar is er altijd hulp van een verpleger in de buurt. Daarnaast zijn er bepaalde seniorenwoning die gericht zijn op bepaalde levensstijlen, bijvoorbeeld voor senioren van een bepaald geloof of met dezelfde hobby. Bij een seniorenwoning spreken we vaak over een ouder en groot pand waarbij er voortdurend energie nodig is om de juiste zorg te kunnen leveren aan de senioren. Denk zo aan stroom voor geschikte verlichting van het gebouw, geautomatiseerde toiletten en douches of voor goed werkende liften. Aangezien er dagelijks constant veel stroom nodig is om optimaal te kunnen functioneren, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een seniorenwoning een uitstekend idee. Vaak is de stroomrekening de grootste lastenpost van een seniorenwoning, en dus kan de woning door het opwekken van gratis zonne-energie zelf stroom opwekken om te kunnen voorzien in alle energiebehoeften.

Kosten zonnepanelen op een senioreninstelling

Als we over een seniorenwoning spreken, dan zijn er 2 soorten, waaronder een instelling waarbij er sprake is van één groot pand met vele verschillende kamers waar de senioren kunnen verblijven. Het gaat dus om één gebouw met een redelijk groot dak. Hoeveel het kost om zonnepanelen op een dergelijke instelling te plaatsen is niet alleen afhankelijk van de paneelsoort en het vermogen per paneel, maar ook van de beschikbare ruimte op het dak om de panelen te plaatsen. U kunt nagaan wat de gemiddelde kosten zijn voor zonnepanelen op een seniorenwoning aan de hand van het aantal panelen en de oppervlakte. Er is uitgegaan van zonnepanelen met een aanschafprijs van €275 per zonnepaneel.

Aantal panelen

Oppervlakte senioreninstelling

Kosten

50

100 m²

€13.750

75

150 m²

€20.625

100

200 m²

€27.500

150

300 m²

€41.250

200

400 m²

€55.000

Kosten zonnepanelen op losstaande seniorenwoning

Een ander soort seniorenwoning is een woonsituatie waarbij de seniorenwoning bestaat uit meerdere zelfstandige appartementen, meestal met een gemiddelde oppervlakte van 60m² tot 85m² per woning. De panelen dienen hierbij dus niet op één groot dak te worden aangelegd, maar op verschillende kleine woningen. Wat dit gaat kosten is afhankelijk van het soort paneel, het vermogen, maar voornamelijk ook van de beschikbare oppervlakte op het dak per woning voor de panelen. Hieronder treft u het bijbehorende kostenplaatje van zonnepanelen op het dak van zelfstandige seniorenwoningen, uitgaande van een aanschafprijs van €275 per zonnepaneel.

Aantal panelen

Oppervlakte seniorenwoning

Kosten

20

50 m²

€5.500

25

60 m²

€6.875

30

75 m²

€8.250

35

85 m²

€9.625

50

100 m²

€13.750

Steun op aanschaf zonnepanelen op seniorenwoning

Het aanschaffen van zonnepanelen voor een seniorenwoning betreft een grote investering, aangezien de meeste seniorenwoningen redelijk groot zijn en de energiebehoeften dus ook hoger zijn dan bij een regulier pand. Niet alle seniorenwoningen beschikken over de financiële middelen om zo een grote installatie aan te schaffen. De verschillende manieren waarop de zonnepanelen op de meeste seniorenwoningen worden gefinancierd zijn:

  • De seniorenwoning is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van zowel de aanschaf als de installatie van de panelen. Hierbij gaat het meestal om grotere seniorenwoning met een ruim budget. Vraagt de seniorenwoning geen lening of hypotheek aan om de panelen te kopen, dan wordt de terugverdientijd ook nog verkort.
  • Familieleden van de senioren delen de kosten van de panelen met elkaar, alhoewel dit vaak een lastige taak is aangezien zonnepanelensystemen vaak vrij duur zijn. Het organiseren van ‘crowd funding’ maakt het ook mogelijk om geld in te zamelen voor de zonnepanelen.
  • De panelen worden gefinancierd door de gemeente. Hierbij is het wel van groot belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen zowel de seniorenwoning als de gemeente over de eigendom van de zonnepanelen en de opbrengsten.
  • De panelen worden door een derde partij gefinancierd. Denk hierbij aan bedrijven die het investeringsbedrag uitlenen. Pas wanneer de lening geheel is terugbetaald worden de zonnepanelen eigendom van de seniorenwoning.

Vergunning

Een zonnepaneleninstallatie aanbrengen op het dak van een seniorenwoning vereist in de meeste gevallen geen vergunning. Een vergunning is enkel nodig indien de zonnepanelen op het dak van een monumentaal pand zoals een landhuis worden geplaatst. De gemeente stelt namelijk strenge eisen aan het drastisch veranderen van het straat- of dorpsaanzicht. De eigenaar van de seniorenwoning dient langs te gaan bij de gemeente om na te vragen in hoeverre het aanvragen van een vergunning nodig is.

Zonnepanelen specialisten vergelijken

Het plaatsen van zonnepanelen brengt vele voordelen met zich mee. Zo geniet u niet alleen van de flinke jaarlijkse opbrengsten en de verlaagde stroomkosten, maar bent u afhankelijker van een energieleverancier en tevens ook nog eens milieuvriendelijk bezig. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op uw dak? Neem dan contact op met ons en vraag om uw offerte.