zonnepanelen

 
Zonnepanelen nodig? Vergelijk eerst!

Door zonnepanelen aan te schaffen doet u het land en uw regio een gunst. We hebben allemaal van de plannen van de overheid gehoord en in 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. De enige manier om dat te doen is door woningen te voorzien van hun eigen energieaanvoer, bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonneboilers en windturbines te laten plaatsen. Omdat u door zonnepanelen aan te schaffen de overheid helpt dit doel te bereiken, kunt u van een aantal financiële regelingen gebruik maken.

Lokale subsidies voor zonnepanelen

Er is één belangrijke regeling voor particulieren die zonnepanelen aanschaffen en die is op landelijk niveau geregeld. U kunt namelijk alle btw die u heeft betaald over het aanschaffen en plaatsen van uw zonnepanelen terugvragen en dat is dus een groot bedrag. Soms kunt u echter bij uw regionale overheden ook van regelingen gebruik maken en dit verschilt per locatie. Gaat u daarom even bij uw gemeente- en provinciehuis langs om uw plannen te bespreken. Even bellen kan natuurlijk ook. Als uw regionale overheden de noodzaak zien om de aankoop van zonnepanelen in de regio te stimuleren, dan doen ze dit door subsidies in het leven te roepen. Of deze voor u ook beschikbaar zijn, dat kunt u alleen achterhalen door op onderzoek uit te gaan.

Enkele voorbeelden van subsidies van de gemeente

Veel gemeentes besteden op dit moment aandacht aan maatregelen zoals het afkoppelen van gas in woningen, afwatering in tuinen en het plaatsen van een groendak. Er zijn ook gemeenten die particulieren die zonnepanelen aanschaffen steunen en hier vindt u enkele voorbeelden.

 • De lening zonnesystemen in Apeldoorn: als u zonnepanelen aanschaft, dan kunt u al gebruik maken van een energiebespaarlening, maar de lening zonnesystemen van de gemeente Apeldoorn is hier een aanvulling op. U kunt dan een bedrag lenen van tussen de €2500 en €6000 en hierover betaalt u maar 2,5% rente.
 • Groningen Woont Slim: via Groningen Woont Slim krijgt u hulp bij het verduurzamen van uw woning, bijvoorbeeld door deze te laten isoleren of door zonnepanelen te laten plaatsen. Hiervoor hebben ze kant-en-klare pakketten samengesteld om het u, de consument, zo gemakkelijk mogelijk te maken het energielabel van uw woning te verbeteren.

Subsidies van de provincie

De volgende tabel geeft u een idee van de subsidies en andere regelingen die op dit moment door de verschillende provincies zijn opgezet. Het is natuurlijk mogelijk dat deze tegen de tijd dat u dit leest zijn veranderd, dus een bezoekje aan uw provinciehuis is altijd verstandig.

Provincie Subsidies voor zonnepanelen
Groningen
 • Fonds Nieuwe Doen Groningen.
 • Startsubsidie Lokale Energietransitie.
 • SamenZONderAsbest.
Friesland
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Drenthe
 • Zonnelening.
 • Subsidie Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe.
 • Subsidie Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe.
Overijssel
 • Energielening Overijssel.
 • Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans.
 • Energiefonds.
 • Lokale energie-initiatieven.
 • Wijkuitvoeringsplannen Energietransitie Gebouwde Omgeving Overijssel.
 • Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023.
Gelderland
 • Energiebesparing: Onderzoek Energiebesparing Woningen met een VvE.
 • Energiebesparing: procesondersteuning VvE’s.
 • Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst.
 • Lokale Hernieuwbare Energieprojecten.
 • Stimulering Energiebesparing bij Bedrijven en Instellingen.
 • Voorfinanciering Ontwikkelkosten Windpark of Zonnepark.
Utrecht Er zijn op dit moment in de provincie Utrecht geen subsidies voor inwoners die investeren in zonnepanelen.
Noord-Brabant
 • Stimulering Toezicht Energiebesparende Maatregelen Kantoorpanden.
 • Fysieke Investeringen in Verduurzaming van Landbouwbedrijven van Jonge Landbouwers.
Limburg Er zijn op dit moment in de provincie Limburg geen subsidies voor inwoners die investeren in zonnepanelen.
Zeeland
 • Duurzaamheidsscans voor Bedrijven en Bedrijventerreinen.
Zuid-Holland
 • Energie op Bedrijventerreinen.
 • Energietransitie in Mobiliteit.
 • Lokale Initiatieven Energietransitie.
 • Kennisoverdracht Duurzame Innovaties Landbouw
 • Fysieke Investeringen Duurzame Innovaties Landbouw.
Noord-Holland
 • Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland.
 • Innovatieve Financiering Duurzaamheidsmaatregelen Woningen Noord-Holland.
Flevoland
 • Bevordering Initiatieven Energietransitie.
Landelijk
 • Energiebespaarlening.
 • Groene Hypotheek.
 • SDE++ subsidie.
 • MIA, EIA, VAMIL, KIA.
 • Btw-teruggave bij Belastingdienst.
 • Salderingsregelingen met energieleverancier.
 • Inkoop-collectief voor regio.
 • Postcoderoos regeling.

Door zonnepanelen te plaatsen bespaart u

Als u op lokaal gebied weinig kunt vinden, dan zijn er op landelijk niveau regelingen waar u zeker gebruik van kunt maken. De btw-teruggaaf is bijvoorbeeld voor iedere particulier die investeert in zonnepanelen bedoeld en hiermee kunt u de terugverdientijd van uw zonnepanelen met 1,5 jaar verkorten. De beste financiële regeling voor zonnepanelen zijn natuurlijk de zonnepanelen zelf. U bespaart jaarlijks honderden euro’s op uw energierekening en nadat u de investering heeft afbetaald (in Nederland is dit gemiddeld binnen 8 tot 10 jaar gedaan) maakt u alleen nog kale winst. U kunt uit de onderstaande tabel aflezen wat de mogelijke besparingen zijn met zonnepanelen. We hebben hier panelen genomen van €500 per stuk en 270 Wp vermogen. De energieprijs die we hebben gehanteerd is €0,23 per kWh en de jaarlijkse opbrengst die we hebben genomen is 0,85 kWh per Wp.

# zonnepanelen Kosten Vermogen installatie Jaarlijks rendement kWh Jaarlijkse besparingen €
6 €3000 1620 Wp 1377 kWh €315
8 €4000 2160 Wp 1836 kWh €420
10 €5000 2700 Wp 2295 kWh €525
12 €6000 3240 Wp 2754 kWh €630
14 €7000 3780 Wp 3213 kWh €735
16 €8000 4320 Wp 3672 kWh €840
18 €9000 4860 Wp 4131 kWh €950
20 €10.000 5400 Wp 4590 kWh €1055
22 €11.000 5940 Wp 5049 kWh €1160

Vergelijk offertes

Heeft u interesse in het aanschaffen van zonnepanelen? Vraag dan nu offertes op via onze vergelijkingstool, kies een betaalbare en betrouwbare installateur uit en bespaar geld op uw aankoop.