zonnepanelen

 
Zonnepanelen nodig? Vergelijk eerst!

Door zonnepanelen aan te schaffen draagt u mee aan een beter milieu in heel Nederland en dus ook in de hele wereld. Het is een kleine stap die het land dichter bij het doel brengt energieneutraal te zijn in 2050. Daarnaast doet u zichzelf natuurlijk ook een gunst, omdat u vanaf het moment dat de zonnepanelen worden aangesloten kunt gaan beginnen met het besparen van energie. Hier kunt u lezen over de verschillende manieren waarop de overheid de aanschaf van zonnepanelen onder de particulieren wil stimuleren.

De belangrijkste regeling: de btw teruggaaf

Er zijn geen landelijke subsidies bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland voor particulieren die investeren in zonnepanelen. Dat komt doordat er al een andere regeling is waarmee u een flink bedrag van uw investering terug kunt vragen. Als u zich aanmeldt bij de Belastingdienst als eigenaar van zonnepanelen (ondernemer, omdat u nu stroomproducent geworden bent), dan kunt u alle btw die u betaald heeft voor de gehele installatie terugvragen. Dit is dus voor de montagekosten zowel als voor de kosten van de materialen. Met deze korting kunt u 1,5 jaar van uw terugverdientijd afhalen. Het is niet zo dat u exact de 21 procent die u betaald heeft terug krijgt. Hier wordt eerst nog een forfait bedrag afgetrokken en de hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het vermogen van uw installatie. U kunt daarvoor de volgende tabel raadplegen.

Forfait zonnepanelen op het dak Forfait zonnepanelen in het dak Vermogen installatie in Wp
€200 €90 9001 – 10.000 Wp
€180 €80 8001 – 9000 Wp
€160 €70 7001 – 8000 Wp
€140 €60 6001 – 7000 Wp
€120 €50 5001 – 6000 Wp
€100 €40 4001 – 5000 Wp
€80 €30 3001 – 4000 Wp
€60 €20 2001 – 3000 Wp
€40 €10 1001 – 2000 Wp
€20 €5 1 – 1000 Wp

Stappenplan btw terugvragen bij de Belastingdienst

U kunt de btw voor uw zonnepanelen terugvragen tot en met de zesde maand van het jaar opvolgend op het jaar van uw aanvraag. Het is dan belangrijk dat de factuur van de zonnepanelen en de energierekening op dezelfde persoon staan. Er zijn installateurs die u graag helpen bij het terugvragen van de btw en soms zit dit zelfs standaard bij de prijs van uw installatie inbegrepen. Gaat u het echter zelf doen, dan kunt u het volgende stappenplan gebruiken.

 1. Ga naar de website van de Belastingdienst en print het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ uit.
 2. Vul het formulier in en stuur dit via de post naar de Belastingdienst, Postbus 2891, 6401 DJ Heerlen.
 3. Wacht rustig af. U zou binnen twee weken twee brieven moeten ontvangen. Eén brief waarin wordt bevestigd dat u bent aangemeld als ondernemer en een andere brief met inloggegevens om uw aanvraag in te dienen.
 4. Log in op de aangegeven website, vul het bedrag dat u heeft betaalt aan btw in, vul het forfait bedrag in en verzend het formulier.
 5. Als het goed is hoeft u dit maar één keer te doen. U krijgt het geld snel op uw bankrekening gestort.

Regionale subsidies voor zonnepanelen

Naast de btw teruggaaf is er eigenlijk weinig op het gebied van subsidies waar u gebruik van kunt gaan maken. Wat u wel kunt doen is even bellen naar uw gemeente en provincie en daar uw plannen voorleggen. Het is mogelijk dat u dan van een bepaalde regeling of subsidie gebruik kunt maken. Dit is echter volledig afhankelijk van waar u woont en de ene regio besteedt hier meer aandacht aan dan de andere. U vindt in de onderstaande tabel een overzicht van de subsidies per provincie van dit moment. Deze zijn niet alleen voor particulieren en het is een momentopname. Ook al staat er voor u niets tussen, een telefoontje naar uw provinciehuis is altijd verstandig.

Provincie Subsidies voor zonnepanelen
Groningen
 • Fonds Nieuwe Doen Groningen.
 • Startsubsidie Lokale Energietransitie.
 • SamenZONderAsbest.
Friesland
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Drenthe
 • Zonnelening.
 • Subsidie Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe.
 • Subsidie Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe.
Overijssel
 • Energielening Overijssel.
 • Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans.
 • Energiefonds.
 • Lokale energie-initiatieven.
 • Wijkuitvoeringsplannen Energietransitie Gebouwde Omgeving Overijssel.
 • Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023.
Gelderland
 • Energiebesparing: Onderzoek Energiebesparing Woningen met een VvE.
 • Energiebesparing: procesondersteuning VvE’s.
 • Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst.
 • Lokale Hernieuwbare Energieprojecten.
 • Stimulering Energiebesparing bij Bedrijven en Instellingen.
 • Voorfinanciering Ontwikkelkosten Windpark of Zonnepark.
Utrecht Er zijn op dit moment in de provincie Utrecht geen subsidies voor inwoners die investeren in zonnepanelen.
Noord-Brabant
 • Stimulering Toezicht Energiebesparende Maatregelen Kantoorpanden.
 • Fysieke Investeringen in Verduurzaming van Landbouwbedrijven van Jonge Landbouwers.
Limburg Er zijn op dit moment in de provincie Limburg geen subsidies voor inwoners die investeren in zonnepanelen.
Zeeland
 • Duurzaamheidsscans voor Bedrijven en Bedrijventerreinen.
Zuid-Holland
 • Energie op Bedrijventerreinen.
 • Energietransitie in Mobiliteit.
 • Lokale Initiatieven Energietransitie.
 • Kennisoverdracht Duurzame Innovaties Landbouw
 • Fysieke Investeringen Duurzame Innovaties Landbouw.
Noord-Holland
 • Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland.
 • Innovatieve Financiering Duurzaamheidsmaatregelen Woningen Noord-Holland.
Flevoland
 • Bevordering Initiatieven Energietransitie.
Landelijk
 • Groene Hypotheek.
 • SDE++ subsidie.
 • MIA, EIA, VAMIL, KIA.
 • Btw-teruggave bij Belastingdienst.
 • Salderingsregelingen met energieleverancier.
 • Inkoop-collectief voor regio.
 • Postcoderoos regeling.

Vergelijk offertes

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen, maar weet u niet welke installateur te kiezen? Kom dan bij ons en gebruik onze vergelijkingstool. Deze tool is gratis te gebruiken en u benadert er meerdere installateurs mee met uw werkopdracht. De installateurs nemen vervolgens persoonlijk contact met u op om dit verder te bespreken. U krijgt zo de mogelijkheid de beste deal aan te wijzen en de meest vakkundige installateur uit te kiezen.