Hoe werken zonnepanelen? Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf hun energie te gaan opwekken met zonnepanelen. Wie zonnepanelen gaat aanschaffen is uiteraard benieuwd naar de werking van deze panelen. We hebben voor u in een aantal stappen uiteen gezet hoe zonnepanelen werken. Daarnaast hebben we voor u een aantal aandachtspunten bij de aanschaf van zonnepanelen op een rij gezet.

Hoe werken zonnepanelen?

Het opwekken van energie in de zonnepanelen

Zonnepanelen bestaan uit een systeem zonnecellen. Deze zonnecellen zijn geplaatst in een systeem van twee lagen. Ze vangen de UV stralen op en die worden omgezet in energie. Er ontstaat in de panelen een positieve spanning en een negatieve spanning. Die twee komen samen en op die manier wordt energie geproduceerd. Er ontstaat een stroom die naar uw huis toe gaat.

De omvormer maakt de stroom geschikt

De stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen is niet geschikt om uw huis te voorzien aangezien het gaat om gelijkstroom. Een woning werkt altijd met wisselstroom en daarom gaat de stroom eerst naar een omvormer toe. Deze is geplaatst in de buurt van de zonnepanelen op bijvoorbeeld uw zolder of elders in het huis. De omvormer heeft meestal een eigen groep in de meterkast nodig, dit is het geval vanaf 3 zonnepanelen. Eenmaal aangesloten op een groep in uw meterkast is de omvormer klaar om in gebruik te worden genomen.

De elektrische apparaten gebruiken

Is de omvormer eenmaal aangesloten dan zult u zien dat de energiemeter niet loopt wanneer u stroom gebruikt in uw huishouden. Op momenten dat er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt zult u zelfs zien dat de energiemeter terug loopt in plaats van dat deze stilstaat. Uw installatie levert op dat moment energie terug aan het energienet.

Uw energieverbruik in de avond

In de avonduren is het zo dat uw installatie geen energie meer opwekt terwijl u dit juist wel verbruikt. Dit is het moment waarop u dus energie afneemt van het energiebedrijf. Het energiebedrijf maakt een verrekening op waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid energie die u heeft geleverd aan het energiebedrijf en de hoeveelheid energie die u extra heeft verbruikt. Daar wordt een verrekening van gemaakt. Dit heet salderen. Doorgaans komt het erop neer dat u net nog wat moet bijbetalen. Het is echter ook mogelijk dat u extra verdient met uw zonnepanelen.

Salderen in uw voordeel

Wanneer u een installatie zonnepanelen gaat aanschaffen doet u er goed aan om te kijken naar uw eigen energieverbruik. De installatie zonnepanelen moet op jaarbasis minimaal die hoeveelheid stroom opwekken die u zelf nodig heeft. Het is echter het beste om meer energie op te wekken dan dat u zelf verbruikt. Dat doet u omdat u deze energie terug levert aan het energiebedrijf wat ervoor kan zorgen dat u zelfs geld terug krijgt van het energiebedrijf. Dit salderen is een maatregel die binnen een korte periode zal worden overgenomen door een andere subsidie maatregel van de overheid. Hierbij gaat men over tot een regeling waarbij u per kWh terug geleverde energie een vergoeding krijgt. Het bedrag van de vergoeding per kWh is flexibel. Het doel van deze regeling is dat u uw investering binnen 7 jaar hebt terug verdiend.

Aandachtspunten wanneer u zonnepanelen gaat aanschaffen

Gaat u zonnepanelen aanschaffen dan is het goed dat u de onderstaande aandachtspunten in gedachten houdt. Op deze manier haalt u het optimale rendement uit uw installatie zonnepanelen.

  • Kies het juiste materiaal. Bij zonnepanelen is het van groot belang dat u het juiste materiaal kiest. U kunt kiezen uit polykristallijn panelen van de oude generatie, de nieuwe generatie, monokristallijn panelen en dubbelwandige panelen. Polykristallijn panelen bestaan uit silicium wat meerdere naden tussen het materiaal heeft zitten. Deze panelen zijn enkel in staat om direct zonlicht om te zetten in energie omdat gefilterd daglicht niet genoeg UV stralen levert. Deze panelen zijn doorgaans niet geschikt om de energie voor een huishouden te leveren. Polykristallijn panelen van de nieuwe generatie hebben minder naden. Daardoor zetten ze UV stralen om in energie bij zonlicht en in beperkte mate ook bij gefilterd zonlicht. Monokristallijn panelen zetten UV stralen om in energie bij zowel zonlicht als daglicht. De dubbelzijdige panelen raken niet oververhit op een warme dag waardoor ze het hele jaar door energie leveren onder alle omstandigheden.
  • Kijk naar de ligging van uw huis. Dit speelt een belangrijke rol bij de investering in zonnepanelen. Bij een woning die op het zuiden gelegen is kunt u volstaan met polykristallijn panelen van de nieuwste generatie omdat deze daken net wat meer zonlicht vangen dan een dak wat op het noorden, oosten of westen is gericht. In die laatste gevallen doet u er minimaal goed aan om monokristallijn panelen te kopen.
  • Houdt rekening met een terugloop. Zonnepanelen zullen naar mate ze ouder worden minder energie gaan leveren. Dit kan terug lopen tot 80 procent van het vermogen bij aanschaf. Het is dan ook zaak dat u hier rekening mee houdt bij de aanschaf. Gaat u binnen een termijn ook elektrisch rijden dan is het belangrijk dat u de hoeveelheid te leveren energie hierop aanpast.

Subsidie bij zonnepanelen

Schaft u zonnepanelen aan dan is het doorgaans niet meer zo dat de lokale overheid hier een subsidie op geeft. De landelijke overheid geeft ook geen subsidie maar dat wil niet zeggen dat u zelf voor alle kosten opdraait. U kunt namelijk in dit geval de betaalde BTW terug vragen bij de belastingdienst. U ontvangt daardoor een voordeel van 21 procent.

 

Vergelijk lokale specialisten

Gaat u zonnepanelen aanschaffen dan is het goed dat u eerst advies opvraagt bij een lokale specialist. Dat doet u met onderstaande button. U ontvangt gelijk een vrijblijvend aantal offertes om te vergelijken. Dit levert u een voordeel op wat kan oplopen tot 20 procent.