Steeds meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om te investeren in een alarmsysteem voor hun woning. Ze doen dit omdat ze zichzelf beter willen beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Het is echter een feit dat er aan het aankopen van een alarmsysteem steevast een behoorlijk kostenplaatje verbonden is. Wilt u graag een goed beeld hebben van de kosten waar u bij het aankopen van een alarmsysteem rekening mee dient te houden en wilt u bovendien ook graag een goed beeld hebben van een eventuele subsidie die u kunt aanvragen? Twijfel dan niet langer, lees snel verder en kom er alles over te weten in dit artikel!

Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een alarmsysteem?

kosten Laat ons in eerste instantie even kijken naar het prijskaartje welke is verbonden aan het aankopen van een alarmsysteem. De kosten waar u rekening mee dient te houden zijn sterk afhankelijk van verschillende factoren. Wat moet er precies worden beschermd en hoe ver wenst u hiervoor te gaan? Kiest u bijvoorbeeld uitsluitend voor inbraakbeveiliging of gaat u het systeem combineren met sensoren die u ook kunnen waarschuwen in het geval van brand? Een alarmsysteem kunt u vandaag de dag dan ook eigenlijk zo uitgebreid maken als u zelf wenst. Hoe dan ook, wij zetten graag de gemiddelde kosten voor het aankopen van een eigentijds alarmsysteem voor u op een rijtje.

Type systeem Gemiddelde kostprijs
Basis, draadloos alarmsysteem Tussen 150 & 350 euro
Uitgebreid, draadloos alarmsysteem Tussen 400 & 800 euro
Basis, bekabeld alarmsysteem Tussen 150 & 250 euro
Uitgebreid, bekabeld alarmsysteem Tussen 350 & 450 euro
Hybride alarmsysteem Vanaf minimaal 300 euro

Het spreekt evenwel voor zich dat bovenvermelde prijzen slechts gemiddelden zijn. In de praktijk betekent dit dat het aankoopbedrag van uw alarmsysteem zowel hoger als lager kan uitvallen. Omwille van deze is het vooraleer over te gaan tot de aankoop van een alarmsysteem altijd interessant om eerst offertes bij verschillende bedrijven op te vragen. Op deze manier kunt u namelijk een niet onaanzienlijke som geld besparen.

Subsidie voor een alarmsysteem in het verleden

In het verleden was het bij een investering in een alarmsysteem zowel voor particulieren als voor bedrijven mogelijk om een bepaalde subsidie te ontvangen. Het betrof een landelijke subsidie waar iedereen aanspraak op kon maken mits er afdoende werd geïnvesteerd in de verbetering van de standaard beveiliging van de woning of het bedrijfspand in kwestie. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moest u uiteraard over alle nodige documenten beschikken die aangaven dat er daadwerkelijk een investering was gebeurd in het aankopen van een compleet en eigentijds alarmsysteem. Omdat al snel duidelijk werd dat de subsidie de Nederlandse overheid handenvol geld kostte werd er voor gekozen om de subsidie af te schaffen en te vervangen door een regionaal alternatief. Ook dit alternatief werd evenwel in tussentijd door verschillende steden en gemeenten naar de eeuwige jachtvelden verwezen.

Subsidie alarmsysteem anno

Bovenstaande brengt ons meteen bij de subsidie anno 2016. De situatie voor wat betreft het verkrijgen van een subsidie voor een alarmsysteem is behoorlijk complex. In eerste instantie is het zoals reeds aangegeven de bevoegdheid van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent of waarin u een bedrijf heeft om te bepalen of er al dan niet een subsidie wordt toegekend. Is dat het geval, dan dient u net als vroeger alle nodige documenten met betrekking tot de aankoop van het alarmsysteem voor te kunnen leggen. Bovendien kunnen er door de stad of gemeente speciale eisen worden opgesteld met betrekking tot de subsidie die u kunt verkrijgen. Dit kan betrekking hebben tot de aard van het alarmsysteem, maar ook tot het investeringsbedrag en ga zo maar door. Goed de voorwaarden navragen is dan ook van cruciaal belang vooraleer een subsidie voor alarmsystemen aan te vragen bij uw stad.

Subsidieregeling overvallen anno 2016

Naast de regionale subsidie die u in bepaalde gevallen kunt verkrijgen is er ook in 2016 nog (deels) sprake van de subsidieregeling overvallen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen. Het betreft de volgende voorwaarden:

  • Uw woning of bedrijf dient tussen de periode van 1 januari 2010 en 1 juli 2016 te zijn overvallen.
  • Tijdens de overval werd er gebruik gemaakt van geweld of werd er in ieder geval mee gedreigd.
  • U heeft een aangifte gedaan van de overval.
  • U kunt de aangifte aantonen door middel van een kopie.
  • U heeft na de overval verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen die nieuwe overvallen moeten voorkomen.
  • U kunt de uitgevoerde investeringen aantonen door middel van een factuur of betalingsbewijs.

Let op! De aanvraag voor de subsidie overvallen dient aangevraagd te worden voor 1 juli 2016. Het is niet bekend wat er na deze datum precies met deze subsidie zal gebeuren.

Wat met de toekomst van de subsidie?

Het merendeel van de subsidies met betrekking tot een investering in een alarmsysteem zijn door de jaren heen reeds afgeschaft. De afschaffing van deze subsidies heeft er voor gezorgd dat mensen tegenwoordig steeds vaker de volledige kostprijs voor het aankopen van hun alarmsysteem zelf dienen op te hoesten. Het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat men er naar de toekomst toe voor zou kiezen om terug uit te pakken met extra subsidies. Zoals in dit artikel reeds aangegeven is het evenwel de stad of gemeente die hierover dient te beslissen. Wanneer er bijvoorbeeld vaak in een bepaalde stad wordt ingebroken kan het perfect gebeuren dat het stadsbestuur er voor kiest om gedurende enige termijn wel uit te pakken met een bepaalde subsidie. Let wel, in dat geval zal het vooral kwestie zijn om er zo snel mogelijk bij te zijn. De financiële voorziening voor de subsidie zal immers waarschijnlijk zeer beperkt zijn.

Subsidie voor een alarmsysteem aanvragen

De manier waarop de subsidie voor het aankopen van een alarmsysteem kan worden aangevraagd is sterk afhankelijk van de procedure die door uw stad of gemeente wordt gehanteerd. Bij moderne steden en gemeenten is het bijvoorbeeld mogelijk om de aanvraag in te dienen via het portaal op hun website. Is uw woonplaats nog niet gedigitaliseerd? In dat geval is het mogelijk dat de subsidie nog steeds door middel van een traditioneel schrijven dient te worden aangevraagd. Let op, zoals reeds diverse malen aangegeven zijn er tegenwoordig slechts een handvol gemeenten meer die een subsidie voor het aankopen van een alarmsysteem verstrekken.