Wat is een keurmerk

Een keurmerk is een kwaliteitsoordeel voor een product of dienst. Uitgegeven door een branchevereniging of de overheid. De meeste keurmerken zijn zo ontworpen dat ze gelijk zichtbaar kunnen aangebracht worden in alle communicatie van de verkoper of dienstverlener. Een keurmerk geeft aan dat een verkoper of dienstverlener aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Dit moet er toe leiden dat de klant gelijk kan inschatten dat hij met een betrouwbare ondernemer te maken heeft.

Zijn keurmerken interessant?

Keurmerken zijn zowel voor de klant als voor de verkoper of dienstverlener erg interessant.
Omdat het gelijk duid op een stuk vertrouwen. Ze zorgen er voor dat de klant met een gerust gevoel een product of dienst kan aanschaffen.

De verkoper of dienstverlener kan zich met een keurmerk onderscheiden van zijn concurrenten. En op die manier meer klanten aantrekken. Een keurmerk heeft voor een verkoper of dienstverlener tot gevolg dat hij minder reclame moet maken ter overtuiging van zijn klanten.

Overzicht keurmerken voor loodgieters

Voor loodgieters zijn er keurmerken voor volgende vakgebieden:

  • gastechniek
  • elektrotechniek
  • watertechniek
  • legionellapreventie
  • ventilatietechniek
  • duurzame energieconcepten
  • energieprestatie
  • bliksembeveiliging

Vroeger waren er verschillende instanties die keurmerken voor loodgieters uitgaven.

Sinds 1 januari 2014 zijn alle keurmerken voor loodgieters echter onder de KvINL ondergebracht. De KvINL staat voor Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland. De KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector.

De KvINL zorgt ook voor het monitoren van examens binnen de branche. Het is belangrijk om als buitenstaander en mogelijk klant blind te kunnen varen op de onafhankelijk van een organisatie als de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland.