Veel mensen lopen op een zeker ogenblik tegen het probleem aan dat ze in hun woning te maken krijgen met een vervelende stank die blijft hangen. In het merendeel van de gevallen is deze stank afkomstig uit het riool. Wanner er water in het riool loopt dient er lucht uit te komen. Deze lucht heeft uiteraard niet de meest frisse geur waardoor er al snel geurhinder kan ontstaan. Om er zeker van te zijn dat u geen hinder ondervindt van deze lucht is het altijd belangrijk om een goede ontluchting van het riool te voorzien. Hoe dit precies kan worden gerealiseerd en welke kosten hieraan precies verbonden zijn vertellen we u graag op deze pagina.

Minimale kosten: €75
Gemiddelde kosten: €100 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €90 - €150
Maximale kosten: €200

Vervelende gevolgen van een slechte ontluchting

kosten Laat ons in eerste instantie even dieper ingaan op de vervelende gevolgen die een slechte ontluchting van de riolering in uw huis met zich mee kan brengen. Bij heel veel (oudere) woningen komt het bijvoorbeeld voor dat na een hevige regenbui plots de afvoeren van met name het toilet en het aanrecht beginnen te borrelen. In het ergste geval kan er ook zomaar water uit spuiten en kan er bovendien een vervelende lucht worden verspreid. In het merendeel van de gevallen is dit probleem te wijten aan een slecht functionerende binnenhuisriolering. Een goede ontluchting is op dit vlak in ieder geval van cruciaal belang. Bij een hevige regenbui is het namelijk mogelijk dat het riool in de weg zich bijzonder snel vult. Hierdoor kan er lucht in de aansluitleidingen terechtkomen. Deze lucht zal de weg zoeken die de minste weerstand biedt en dat is in het merendeel van de gevallen in de richting van het aangesloten pand.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een goede ontluchting in de binnenhuisriolering zal de lucht via het ontluchtingskanaal de woning verlaten. Op deze manier zult u hier helemaal niets van merken. Is de ontluchting evenwel niet correct geplaatst, dan probeer de lucht een uitweg te vinden uit met name de watersloten van het toilet, het bad, de douche en het aanrecht. Het borrelen wordt op deze manier dan ook meteen verklaart. U dient er rekening mee te houden dat er in bepaalde gevallen zoveel lucht probeert te ontsnappen dat het (vaak ook niet zo propere) water gewoon uit het toilet spuit met alle vervelende gevolgen van dien.

Hoeveel kost het ontluchten van een riolering?

Is er bij u in huis duidelijk sprake van een slecht werkende ontluchting van de riolering? In dat geval zult u er zo snel mogelijk voor willen kiezen om een vakman naar het probleem te laten kijken. Doet u dit niet, dan kunt u zoals eerder reeds aangegeven niet uitsluitend te maken krijgen met een vervelende geur in huis, daarnaast kan het ook zomaar voorkomen dat het vuile rioleringswater naar de oppervlakte wordt gespoten.

Type opdracht Gemiddelde kostprijs
Ontluchten van riolering Gemiddeld tussen 90 & 150 euro

De prijs die door een vakman voor het ontluchten van uw riolering wordt aangerekend kan behoorlijke verschillen vertonen. Het verschil zit hem niet uitsluitend in de winst die de vakman op het karwei wenst te maken, maar heeft eveneens betrekking tot bijvoorbeeld het materiaal waar gebruik van wordt gemaakt evenals de zogenaamde voorrijkosten.

Net omdat de verschillende kosten van een vakman met betrekking tot het ontluchten van een riolering aanzienlijke verschillen kunnen vertonen kan het nooit kwaad om bij verschillende partijen een offerte op te vragen. Door het opvragen van een dergelijke offerte zult u merken dat u meteen een veel beter beeld krijgt van wat nu daadwerkelijk een scherpe en interessante offerte is en wat niet. Gelooft u ons maar als we zeggen dat u op deze manier op het einde van de rit een behoorlijke som geld kunt besparen!

Keuzes die de prijs van uw riool ontluchten kunnen beïnvloeden

Er zijn verschillende (preventieve) keuzes die u kunt maken met betrekking tot het ontluchten van uw riool die er voor kunnen zorgen dat het kostenplaatje aanzienlijk wordt gedrukt. Bovendien is het door middel van het nemen van bepaalde maatregelen zelfs perfect mogelijk om problemen met betrekking tot de ontluchting van uw riolering in het geheel te voorkomen.

Keuze 1: Voorzie een goede ontluchting tijdens de bouw

Tijdens het bouwen van een woning moet u met bijzonder veel verschillende factoren rekening houden. Dit zorgt er voor dat het niet meer dan normaal is dat er zo nu en dan wel eens iets over het hoofd wordt gezien. Niet zelden wordt er dan ook maar weinig aandacht besteed aan het voorzien van een goede ontluchting voor de riolering. Toch is dit zoals u reeds heeft kunnen lezen erg belangrijk. Hier afdoende rekening mee houden tijdens het bouwen van uw woning kan er hoe dan ook voor zorgen dat heel veel vervelende problemen worden voorkomen.

Keuze 2: Maak gebruik van een ontlastput

Een ontlastput kan er voor zorgen dat problemen met de riolering veel minder snel voor zullen komen. Voor het aankopen van een dergelijke put dient u gemiddeld rekening te houden met een kostenplaatje van tussen de 50 en 75 euro. Hier zouden eventueel wel nog de plaatsingskosten van een vakman bij kunnen komen, maar eigenlijk is het zeer eenvoudig mogelijk om deze zelf te plaatsen. Door het zelf plaatsen van een ontlastput wordt er voor gezorgd dat een verstopping van de riolering op vrij eenvoudige wijze kan worden voorkomen en dat zonder dat u rekening dient te houden met hoge kosten.

Keuze 3: Probeer de vakman een handje te helpen

Een vakman beschikt altijd over de nodige kennis en apparatuur om uw riool op zo efficiënt mogelijke wijze te ontluchten. Dit maakt dat het voor u doorgaans niet mogelijk is om dit karwei zelf uit te voeren. Toch kunt u de vakman in kwestie misschien wel een handje helpen. Zorg er hoe dan ook voor dat eventuele obstakels altijd uit de weg zijn gezet waardoor hij zo efficiënt mogelijk kan worden. Mocht u de vakman bijvoorbeeld een beetje kunnen helpen met het aanreiken van bepaalde materialen of dergelijke zult u steeds merken dat dit het uiteindelijke kostenplaatje aanzienlijk kan beperken.

Vergelijken

Het vergelijken van offertes kan u een besparing tot wel 30% opleveren. Vergelijk en bespaar ook!