Heeft u in uw badkamer te maken met lekkende verwarmingsbuizen of is er sprake van een bepaalde lekkage? In dat geval is het zeer belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk te laten oplossen. Alleen op die manier wordt namelijk voorkomen dat er nog grotere schade ontstaat. Het inschakelen van een loodgieter is noodzakelijk om niet alleen de lekkage op te sporen, maar deze ook te laten verhelpen. Wij hebben in ieder geval alle informatie evenals de kosten m.b.t. het opsporen van een lekkage voor u op een rijtje gezet.

Minimale kosten: €90
Gemiddelde kosten: €145 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €100 - €190
Maximale kosten: €380

Hoeveel kost lekkage opsporen?

kosten Het is zoals reeds aangegeven altijd van zeer groot belang om een mogelijke lekkage zo snel mogelijk te laten opsporen. Hoe langer een lekkage aanwezig is, des te meer schade ze namelijk kan veroorzaken. Een groter oppervlak van de muur zal dan broos gaan worden met als gevolg dat het herstellen er van aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. U dient er ook steeds rekening mee te houden dat lekkage niet alleen zichtbare, maar tevens ook onzichtbare schade kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan aantasting van de constructie van uw woning. Omwille van deze reden is snel actie ondernemen dan ook altijd een absolute must. Bent u dit ook van plan, maar wilt u graag eerst een goed beeld hebben van de gemiddelde kosten die hiervoor worden aangerekend? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet middels onderstaande tabel:

Type lekkage Gemiddelde kostprijs
Opsporen en verhelpen van lekkage aan de verwarmingsbuizen Ongeveer 95 euro incl. materiaal en BTW.
Algemene lekkage opsporen en verhelpen Ongeveer 190 euro incl. materiaal en BTW.
Badkamer lekkage oplossen evenals het vervangen van de douchebak Ongeveer 360 euro incl. materiaal en BTW.

De prijsopbouw van een lekkage opsporen

De kostprijs die voor het opsporen van een lekkage in rekening wordt gebracht is ingedeeld in twee delen. De belangrijkste kosten zijn uiteraard de arbeidskosten. Deze zijn dan ook in totaal goed voor een slordige 60 procent van het totale kostenplaatje. De resterende 40 procent wordt voorbehouden voor het indekken van de voorrijkosten. Deze voorrijkosten kunnen aanzienlijk worden beperkt door te kiezen voor een vakman die in uw directe omgeving is gevestigd. Hoe minder ver deze dient te rijden, des te minder voorrijkosten er ook aangerekend zullen worden.

Keuzes die de kosten voor lekkage opsporen en verhelpen beïnvloeden

We vertellen u waarschijnlijk niets nieuws wanneer zeggen dat de ene lekkage de andere niet is. Sterker nog, in de praktijk is nagenoeg geen enkel werk op dit vlak precies hetzelfde. Het totale kostenplaatje dat in rekening wordt gebracht voor het opsporen en verhelpen van een lekkage bestaat in ieder geval altijd voor het overgrote merendeel uit de arbeidskosten. Toch kan de totale kostprijs van uw werkzaamheden nog worden beïnvloed door diverse keuzes die u maakt. We zetten deze keuzes even voor u op een rijtje:

Keuze 1: De omvang van de lekkage

Zoals reeds aangegeven eerder op deze pagina is het tijdig opsporen en verhelpen van een lekkage altijd belangrijk. Hoe groter de schade wordt, des te lastiger deze te herstellen is en des te meer geld dit kost. Wanneer u er snel bij bent kan het probleem reeds worden opgelost binnen een tijdspanne van amper 1 à 2 uur. Voor een kleine lekkage volstaat het dan ook doorgaans om rekening te houden met een gemiddelde kostprijs van zo’n 150 euro. Betreft het een grote lekkage? Dan kunt u al snel het dubbele kwijt zijn.

Keuze 2: De gebruikte methode van de loodgieter

Er bestaan verschillende manieren om de oorsprong van een lekkage op te sporen. De loodgieter kan er wat dat betreft voor kiezen om gebruik te maken van een vochtmeting, maar daarnaast behoren ook een rookproef, een ultrasone detectie evenals camera detectie tot de mogelijkheden. In het merendeel van de gevallen wordt er evenwel door de loodgieter voor gekozen om een vochtmeting uit te voeren. Dit is globaal gezien ook de meest voordelige methode.

Keuze 3: Het ogenblik waarop de loodgieter wordt ingeschakeld

Het is steeds noodzakelijk om er rekening mee te houden dat het tijdstip waarop een beroep wordt gedaan op een loodgieter eveneens bepalend kan zijn voor de totale kostprijs die wordt aangerekend. Het gemiddelde uurloon van een loodgieter is gelegen rond de 50 euro wanneer de diensten plaatsvinden tussen acht uur ‘s morgens en zes uur ‘s avonds. Bij dringende problemen, bijvoorbeeld in geval van grote lekkage is het evenwel noodzakelijk om meteen een loodgieter onder de arm te nemen. Het gemiddelde uurloon buiten de standaard uren is evenwel zo’n 25 euro duurder. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zo het totale kostenplaatje behoorlijk kan oplopen.

Keuze 4: Eventuele extra opties

Afhankelijk van de ernst van de lekkage is het mogelijk dat er na het oplossen van het probleem nog verschillende extra kosten moeten worden gemaakt. We hebben enkele van de extra opties eveneens voor u verzameld:

Type optie Gemiddelde kostprijs
Verven van een muur Tussen 50 & 65 euro per uur
Behangen van een muur Tussen 60 & 65 euro per uur
Defect object vervangen Tussen 75 & 115 euro per uur

Interessante bespaartips

Het opsporen en verhelpen van een lekkage kan, afhankelijk van de aard van de lekkage heel wat geld kosten. Gelukkig is het op tal van verschillende manieren mogelijk om een bepaald bedrag uit te sparen. Wij hebben alvast verschillende goede bespaartips voor u op een rijtje gezet:

  • Grote waterschade voorkomen. Wanneer er sprake is van vocht kunt u deze op efficiënte wijze bestrijden door de verwarming hoger te zetten evenals de ramen open te doen. Op het ogenblik dat er sprake is van een lekkende verwarming is het dan weer belangrijk om er zo snel mogelijk handdoeken onder te leggen. Ook een emmer neerzetten tot de loodgieter komt kan uiteraard interessant zijn. Al deze verschillende zaken kunnen er voor zorgen dat te grote waterschade wordt voorkomen. Het inperken van de waterschade zorgt er hoe dan ook voor dat de stookkosten voor het oplossen van het overbodige vocht aanzienlijk kunnen worden beperkt en dat is uiteraard ook belangrijk.
  • Opteer voor een loodgieter uit de buurt. Zoals u reeds heeft kunnen lezen worden er door een loodgieter ook altijd zogenaamde voorrijkosten aangerekend. Deze voorrijkosten kunnen vrij aanzienlijk zijn, maar kunnen ook op uitermate eenvoudige wijze worden beperkt. Een beroep doen op een loodgieter is niet alleen zeer praktisch (hij of zij kan snel ingrijpen in geval van problemen), daarnaast zal het u altijd heel wat geld besparen.
  • Combineren van problemen. Heeft u buiten de lekkage nog te maken met verschillende andere problemen waar een loodgieter bij kan helpen? In dat geval is het altijd interessant om de werkzaamheden op hetzelfde tijdstip toe te kennen aan een loodgieter. Zo kunt u doorgaans altijd rekenen op een aanzienlijk scherper prijskaartje in vergelijking met wanneer alle werkzaamheden individueel uitgevoerd zouden moeten worden.