Subsidie schilder

Wanneer u er voor heeft gekozen om een oudere woning aan te kopen in plaats van een nieuwbouw is het niet meer dan normaal dat u verschillende opfraaiingswerken uit zult willen voeren. Stucwerk evenals schilderwerken zijn vaak de eerste werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Omdat dergelijke werken steevast gepaard kunnen gaan met een niet onaanzienlijk kostenplaatje en omdat het doorgaans om zoveel verschillende ruimtes gaat in uw woning is het niet meer dan normaal dat mensen op zoek gaan naar mogelijkheden om te besparen op de kostprijs van het schilderwerk. Hoeveel kost schilderwerk nu echter precies en heeft u vandaag de dag nog recht op een subsidie of een andere financiële tegemoetkoming? We vertellen er u alles over in dit artikel!

Subsidie schilder

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost het laten uitvoeren van schilderwerken?

kostenWanneer u een goed beeld wenst te hebben van de gemiddelde kostprijs die door een schilder in rekening wordt gebracht is het altijd van cruciaal belang om te kijken naar het type werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. We zetten de kosten van de verschillende soorten schilderwerken in eerste instantie even voor u op een rijtje.

Kosten van een binnenschilder

Zijn er binnen in uw woning verschillende schilder gerelateerde werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden? In dat geval zetten we graag even op een rijtje met welke gemiddelde kosten u voor de schilderwerken rekening dient te houden:

Werkzaamheden Gemiddelde kostprijs
Per vierkante meter Tussen 30 & 35 euro
Per uur Tussen 36 & 40 euro
Spuitwerk per vierkante meter Tussen 6 & 10 euro
Sauswerk per vierkante meter Tussen 10 & 15 euro

Kosten van een buitenschilder

Wilt u geen beroep doen op de kosten van een binnenschilder, maar bent u op zoek naar een mogelijkheid om bijvoorbeeld uw gevel te verfraaien? In dat geval zult u er voor willen kiezen om een beroep te doen op een buitenschilder. De kosten die door hem in rekening worden gebracht zijn de volgende:

Werkzaamheden Gemiddelde kostprijs
Per vierkante meter Tussen 35 & 40 euro
Per uur Tussen 40 & 50 euro

Wanneer u van mening bent dat de gemiddelde kostprijs voor het uitvoeren van schilderwerken wat aan de hoge kant ligt kunt u er eveneens voor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een winterschilder. Een winterschilder is zoals de naam reeds laat vermoeden actief tijdens de winter, wat voor een schilder het absolute laagseizoen is. Wanneer u, uw schilderwerken toch in deze periode wenst uit te laten voeren kunt u op deze manier altijd rekenen op een verlaagde kostprijs.

Subsidie schilderwerk in het verleden

Wanneer we de subsidies voor het laten uitvoeren van schilderwerken aan uw woning in het verleden onder de loep nemen kunnen we vaststellen dat er ook dan uitsluitend sprake was van een BTW-verlaging. Op een bepaald ogenblik was deze BTW-verlaging evenwel uitgebreider dan vandaag de dag het geval is. Voor het invoeren van de nieuwe BTW regeling was het namelijk zo dat het verlaagde BTW-tarief niet enkel van toepassing was op de arbeidsuren, maar ook op de materialen die aangekocht dienden te worden. Met andere woorden, ook de verf kon in huis worden gehaald met een korting van 13 procent BTW (toen was er immers nog sprake van 19 in plaats van 21 procent standaard BTW). Het is onnodig om te zeggen dat dit voor woningeigenaars zorgde voor een extra aantrekkelijk financieel voordeel waardoor ze er sneller voor kozen om schilderwerken uit te voeren.

Subsidie schilderwerk anno 2016

Op het eerste zicht lijkt het alsof de BTW-regeling als vanouds nog steeds van toepassing is. Dat is evenwel niet het geval. Toen de Nederlandse overheid er voor koos om per ingang van 1 juli 2015 de knip te zetten in het verlaagde BTW-tarief voor een aantal categorieën werd gevreesd dat ook schilderwerken in de klappen zouden delen. We kunnen u echter meteen geruststellen, ook wanneer u anno 2016 schilderwerken aan uw huis wenst uit te laten voeren kunt u, zowel voor binnen- als buitenschilderwerk rekenen op het verlaagde BTW-tarief van 6 procent. Op deze manier blijft het verfraaien van uw woning nog steeds financieel interessant.

Los van het verlaagde BTW-tarief van 6 procent is het ook zo dat mensen die een beroep doen op een winterschilder vaak kunnen rekenen op een extra financiële tegemoetkoming. Het is evenwel de keuze van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent om deze te verstrekken of niet. Is dat het geval, dan kunt u zomaar rekenen op een financiële compensatie van 30 euro per werkdag. De voorwaarde is wel dat de werkzaamheden minimaal 3 volwaardige werkdagen duren.

Subsidie schilder in de toekomst

Het verfraaien van oude woningen die worden aangekocht is iets waar niet alleen steden en gemeenten, maar ook het land op zich bij gebaat is. Bovendien is het voor veel mensen die er voor kiezen om geen nieuwbouw aan te kopen, maar wel een oudere woning financieel onhaalbaar om voor het uitvoeren van alle werkzaamheden de volle kostprijs te betalen. De BTW-verlaging op met name schilder– en stucwerken zorgt er voor dat op z’n minst de binnenafwerking kan worden uitgevoerd tegen een financieel toegankelijke prijs. Zal dat evenwel ook in de toekomst het geval zijn?

De Nederlandse overheid verraste vriend en vijand toen ze bekend maakte dat schilderwerken ook na 1 juli 2015 onder het verlaagde BTW-percentage zouden blijven vallen. Er werden evenwel geen concrete afspraken gemaakt met het oog op de toekomst. De kans is dan ook zeker niet onbestaande dat de overheid er op een zeker ogenblik voor kiest om de BTW-verlaging op opfraaiingswerken toch terug te schroeven. Ze kunnen dit onder meer doen om de voorkeur te geven aan duurzame investeringen zoals het verbeteren van de isolatiewaarde van een huis. Op moment van schrijven is dat evenwel nog niet het geval, dus zorgt er voor dat u de trein niet mist!

Subsidie schilder aanvragen

Zoals op deze pagina reeds aangegeven is er vandaag de dag geen sprake meer van een echte subsidie voor het laten uitvoeren van schilderwerken. De enige financiële compensatie waar u dan ook nog recht op heeft, heeft betrekking tot het verlaagde BTW-tarief van 6 procent. Voor het verkrijgen van dit verlaagde BTW-tarief voor schilderwerken dient u geen speciale actie te ondernemen. Het schilderbedrijf of de schilder die voor u de werken uitvoert zal deze namelijk meteen factureren met 6 in plaats van 21 procent BTW.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.