De waterontharder is een apparaat wat  niet meer weg valt te denken uit Nederlandse huishoudens. We leven gelukkig in een land waar het leidingwater gewoon als drinkwater geschikt is zonder dat het eerst nog gefilterd moet worden. De waterontharder wordt echter steeds populairder bij huishoudens. We keken voor je naar de ontwikkelingen met betrekking op de waterontharder in 2022. 

 

Steeds meer kalk in het leidingwater 

Een waterontharder is niet in ieder huis even hard nodig. Het is de vraag hoe hoog het kalkpercentage in het leidingwater is voordat je tot de aanschaf van een waterontharder overgaat. Een woning die staat in een gebied met zacht water heeft niet per definitie een waterontharder nodig. Een huis in een gebied met hard water zal wel heel goed af zijn met een waterontharder. Kalk is niet een product wat aan het leidingwater wordt toegevoegd door een waterleidingsbedrijf. Het gaat om een product wat vanuit het grondwater in het leidingwater belandt. De samenstelling van het grondwater is door allerlei omstandigheden aan verandering onderhevig. Het is dus een bekend probleem dat er in bepaalde gebieden steeds meer kalk in het leidingwater terecht komt. 

 

Maatregelen die de waterschappen nemen 

Een waterontharder is een apparaat wat het kalk aan het water onttrekt voor het water verder  jouw huis binnen komt. De waterschappen zijn niet altijd even blij met het groeiende aantal waterontharders bij huishoudens. Feit is namelijk dat het geheel goed functioneert wanneer het afvalwater na het ontharden in het riool belandt. Op het moment waarop het misgaat bij de waterleiding kan het ook misgaan met het afvalwater. Men wil dan ook tenminste dat jij melding maakt wanneer je een waterontharder gaat aanschaffen. 

 

Problemen na een waterontharder 

Na de aanschaf van een waterontharder kan er zich een probleem voordoen naar het waterleidingsbedrijf toe. De waterdruk achter de hoofdkraan moet immers constant zijn. Er wordt afvalwater met extra calcium na de onthardingsprocedure in het riool geloosd. Op het moment waarop de waterdruk achter de hoofdkraan door bijvoorbeeld een lekkage in de straat of in de wijk wegvalt stroomt het afvalwater terug naar het leidingwater. Dit leidingwater zal dan vervuild raken waarna het dus vervuild bij andere mensen thuis komt. Om dit soort problemen te voorkomen stellen de waterschappen bepaalde eisen aan een waterontharder. 

 

Een terugstroom beveiliging 

De waterschappen in ons land eisen dat er een terugstroom beveiliging wordt geplaatst bij het plaatsen van een waterontharder.  Het moet gaan om een terugstroom beveiliging type CA. Niet iedere waterontharder is echter voorzien van een dergelijke terugstroom beveiliging. De reden hiervan is dat veel waterontharders zelf bouw zijn. Ze worden dus door de consumenten zelf geplaatst waarbij zaken als een terugstroom beveiliging niet worden geplaatst. Dit kan er toe leiden dat mensen zonder waterontharder in huis opeens extra vervuild leidingwater binnen krijgen wanneer er een storing is geweest. 

 

Redenen om een waterontharder te kopen 

Er komen steeds meer redenen om een waterontharder te kopen. Er is steeds vaker sprake van een vervuiling van het leidingwater in bepaalde gebieden. Zaken als kalk zorgen voor een hoop overlast in huishoudens. Je bent een hoop tijd kwijt op wekelijkse basis aan het ontkalken van het sanitair. Daarnaast ben je een hoop tijd en geld kwijt doordat je ontkalkingsmiddel moet aanbrengen. Ontkalkingsmiddel is een materiaal wat men liever niet in het milieu heeft. Het gaat namelijk om materiaal met een zeer hoge pH waarde. Met de steeds strengere eisen die er aan schoonmaakmiddel worden gesteld is het haast onmogelijk om nog een goede ontkalker te kopen. Het gevolg is een soort dweilen met de kraan open in huishoudens. Er is een constante overlast van kalk in het leidingwater. Dat is de reden waarom mensen overgaan tot het aanschaffen van een waterontharder. Men wil gewoon niet alle moeite hoeven te doen om het huis vrij van kalkaanslag te houden. 

 

Een langere of kortere levensduur van apparaten 

Het wordt regelmatig verzucht. Het lijkt wel of elektrische apparaten en dan in het bijzonder witgoed en bruingoed een steeds kortere levensduur hebben. Men geeft daarvoor de schuld aan de producenten die een wegwerp maatschappij in stand houden. In werkelijkheid is het harde leidingwater debet aan dit probleem. Wasmachines en vaatwassers krijgen te maken met problemen doordat er een hoop kalk op het verwarmingselement gaat zitten. Op deze manier raakt een apparaat te snel oververhit waardoor het doorbrandt. Je kan dus zelf de levensduur van elektrische apparaten bepalen door een waterontharder te kopen. Een waterontharder zal er namelijk voor zorgen dat het kalk wordt afgevoerd en niet jouw huis binnenkomt. De apparaten krijgen dan ook niet te maken met kalkaanslag waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Je helpt dus uiteindelijk vooral jezelf door een waterontharder aan te schaffen. 

 

Subsidie op een waterontharder 

Een waterontharder is in principe geen apparaat wat ervoor zorgt dat je energie zult gaan besparen bij jouw huis. Het is dan ook geen apparaat waar je een subsidie op kunt krijgen. Feit is wel dat in bepaalde gebieden waar het water erg hard is een lokale subsidie op een dergelijk apparaat kan worden gegeven. Wanneer het leidingwater eigenlijk nog maar net geschikt is als drinkwater kan het zijn dat de gemeente een subsidie op de aanschaf van een waterontharder geeft. Je moet in dat geval wel kunnen aantonen dat de waterontharder met de eerder aangegeven terugstroombeveiliging is geplaatst door een gecertificeerd installateur.  

 

Weten waar je het minste betaalt 

Het is goed om vooraf prijzen op te vragen van waterontharders voor je tot aanschaf overgaat. Op die manier zie je in één oogopslag bij welke leverancier de beste deal voor jou te behalen valt. Jouw voordeel kan behoorlijk oplopen tot wel 30 procent.