Een waterontharder is een apparaat wat ervoor zorgt dan kalk uit het leidingwater wordt gefilterd. Wie echter kijkt naar de kwaliteit van het leidingwater vandaag de dag komt er al snel achter dat er wel meer dan alleen kalk uit het leidingwater mag worden gehaald om tot een goede waterkwaliteit te komen. Omgekeerde osmose is een techniek die daarbij kan helpen. We zullen het je uitleggen en daarbij vertellen we je ook of dit een techniek is die voor jouw huis geschikt is. 

 

Wat is omgekeerde osmose 

Omgekeerde osmose is een techniek waarbij bepaalde afvalstoffen uit water worden gefilterd. Het gaat dan vooral om die stoffen die eigenlijk bij het leidingwaterbedrijf ook al uit het water worden gehaald voor het grootste gedeelte. Omgekeerde osmose maakt gebruik van een membraan waar het water doorheen wordt geduwd. Aangezien je de residu stoffen in water haast niet kan zien mag het duidelijk zijn dat het om een zeer fijn membraan gaat waar het water doorheen moet. Bij omgekeerde osmose wordt er gebruik gemaakt van een opgevoerde waterdruk onder het membraan waarbij het schone water naar boven wordt gestuurd. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er gebruik gemaakt van vervuild water wat voortdurend aan schoon water onder het membraan wordt toegevoegd. 

 

Is omgekeerde osmose nodig 

Bij omgekeerde osmose wordt het leidingwater ontdaan van bepaalde stoffen. Het gaat hier om die stoffen die eigenlijk bij het waterleidingsbedrijf al uit het water worden gehaald. Het mag voor zich spreken dat je voor huishoudelijk gebruik geen omgekeerde osmose nodig zal hebben. Bij industrieel gebruik waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gezuiverd leidingwater is omgekeerde osmose dan ook meer in zwang. In landen waar je het leidingwater niet hoeft te koken voor gebruik kan je dan ook volstaan met een waterontharder die alleen het kalk uit het leidingwater haalt. Wanneer jij je zorgen maakt om andere ingrediënten van het leidingwater is een apparaat wat van deze techniek gebruik maakt wel handig en praktisch. 

 

Schadelijke zware metalen 

Het was een poos terug nog in het nieuws. Veel oudere woningen hebben nog loden leidingen waar het leidingwater doorheen stroomt. Daardoor komen er in oude woningen soms nog schadelijke zware metalen in het water voor. Ook komt er vervuild water het huis binnen wanneer de leidingen buiten het huis van lood zijn gemaakt. Dit is een onderdeel van leidingwater wat kankerverwekkend kan zijn. Het mag duidelijk zijn: omgekeerde osmose helpt om het leidingwater te ontdoen van restanten van zware metalen. Bij oude huizen waarbij een vervanging van de leidingen niet mogelijk is, is een dergelijk apparaat wat van deze techniek gebruik maakt uitermate handig. 

 

Restanten van medicijnen 

Bij het zuiveren van rioolwater wordt urine en alle onderdelen die met urine te maken hebben uit het leidingwater gehaald. Een onderdeel van urine wat echter na het zuiveren van het leidingwater nog in een behoorlijke concentratie aanwezig kan zijn is het restant van medicijnen. Door het regelmatig nuttigen van leidingwater met restanten van medicijnen erin kan jouw lichaam immuun raken voor deze medicijnen. Met name mensen die in de buurt van farmaceutische industrie wonen waar medicijnen worden gemaakt en mensen die in de nabijheid van een ziekenhuis of kliniek wonen kunnen erg veel last krijgen van de restanten van medicijnen die in het drinkwater zitten. Op deze manier kan je ziek worden van leidingwater en hebben medicijnen later niet de gewenste uitwerking. Ook in dit geval is omgekeerde osmose in jouw huis een techniek om het leidingwater te zuiveren. 

 

Ziektekiemen in leidingwater 

Bij leidingwater worden ziektekiemen voor het grootste gedeelte uit het leidingwater gefilterd. Echter, wanneer er sprake is van een toename aan ziektekiemen in het leidingwater is de kans meer dan gemiddeld aanwezig dat er alsnog ziektekiemen in het leidingwater aanwezig zijn. Dit zal ervoor zorgen dat je van leidingwater ziek kan worden indien je er erg gevoelig voor bent. Water koken voor het nuttigen ervan is dan een oplossing. Een andere oplossing is dat je een reiniger voor jezelf aanschaft die van omgekeerde osmose gebruik maakt. Op die manier weet je zeker dat je goed gereinigd water hebt.

 

Een waterreiniger met omgekeerde osmose kopen 

Omgekeerde osmose is een techniek die in ons land nagenoeg niet noodzakelijk wordt geacht. Dat komt doordat ons land een zeer goede standaard heeft wanneer het aankomt op de kwaliteit van het leidingwater. Je moet er wel rekening mee houden dat een dergelijke kwaliteit leidingwater niet voor iedereen even geschikt is. Wanneer jij gevoelig bent voor bepaalde residu stoffen in leidingwater is een waterreiniger die van deze techniek gebruik maakt eigenlijk onmisbaar. 

 

Zaken die door een waterreiniger met omgekeerde osmose worden verwijderd

Een waterreiniger die gebruik maakt van omgekeerde osmose filtert onder andere de volgende zaken uit het water:

 • Chroom
 • Chloor 
 • Medicijnresten
 • Ziektekiemen 
 • Kalk
 • Bacteriën
 • Organische resten die zijn opgelost
 • Nitraat 
 • Pesticiden 
 • Hormonen
 • Radio actieve stoffen
 • Pesticiden
 • Fosfaat
 • Gevaarlijke zware metalen waarbij je aan lood mag denken.


Een apparaat wat je weloverwogen aanschaft 

Hoewel ze oorspronkelijk voor de industrie werden gemaakt zijn waterreinigers die gebruik maken van omgekeerde osmose ook voor de consumentenmarkt beschikbaar. Eerst prijzen vergelijken is een vereiste wanneer je er een gaat aanschaffen. Jouw voordeel kan daardoor behoorlijk oplopen.