Stedelijke en provinciale subsidies

De subsidies die op vandaag gegeven worden op vlak van dakisolatie zijn sterk afhankelijk van de gemeente en de provincie waarin u woonachtig bent. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat deze plaatselijke machten er te allen tijde voor kunnen kiezen om de subsidies en premies terug te schroeven. Door de jaren heen zijn de subsidies op vlak van energiezuinige maatregelen reeds aanzienlijk teruggeschroefd en het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in zal komen.

Maximale subsidie bij dakisolatie

Zoals net aangegeven is de subsidie die u ontvangt sterk afhankelijk van de plaats waar uw woning zich bevindt. Gemiddeld gezien is het echter mogelijk om een subsidie te krijgen tot een maximum van 20 euro per vierkante meter. Daarnaast kan het gesubsidieerde bedrag nooit hoger liggen dan 70 procent van de totale investering. Hou er wel rekening mee dat niet alleen de hoogte van de subsidie afhankelijk kan zijn van uw gemeente en provincie, maar dat ook de voorwaarden kunnen verschillen. Voldoet uw woning niet aan de vooropgestelde voorwaarden, dan zult u alsnog zelf voor de volledige kostprijs moeten opdraaien.

Lager BTW-tarief van 6 procent

Misschien niet meteen een subsidie, maar wel een regeling die er voor kan zorgen dat u minder budget dient te voorzien voor uw dakisolatie. Indien u er voor kiest om de plaatsing van uw dakisolatie niet zelf te doen, maar wel uit te besteden aan een professionele firma, dan kunt u rekenen op een lager BTW-tarief van 6 in plaats van 21 procent. U dient dit speciale tarief niet aan te vragen, want ze wordt automatisch verrekend op uw factuur. U dient er in dit geval wel rekening mee te houden dat uw woning minimaal 2 jaar oud dient te zijn. Voor een nieuwbouw geldt deze regeling dus niet.