Voorzie een beperkte ventilatie

Om condensatie in de kruipruimte te voorkomen is het, zelfs wanneer deze is geïsoleerd belangrijk om een lichte vorm van ventilatie te voorzien. Deze ventilatie kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het plaatsen van een ventilatieroostertje in de voorgevel. Op deze manier wordt een natuurlijke luchttoevoer verzekerd en ontstaat er een beperkte ventilatie waardoor vochtophoping eigenlijk geen kans krijgt.

Een gedeeltelijke isolatie is niet interessant

Specifiek voor hedendaagse kruipruimtes geldt dat ze lang niet altijd meer uit één enkel stuk bestaan, in tegendeel. Vroeger was het zo dat een kruipruimte doorgaans altijd één open vlakte was die zich onder het gebouw bevond. Tegenwoordig kan die vlakte zijn afgesloten en opgedeeld in compartimenten. Veel woningeigenaars denken dat het om kosten te besparen interessant kan zijn om slechts enkele delen te isoleren, maar dat is zeker niet het geval. In dat geval wordt slechts een gedeelte van de kruipruimte geïsoleerd en ondanks het feit dat de geïsoleerde van de niet geïsoleerde ruimtes worden gescheiden door middel van een betonnen muur kan het vocht zich nog steeds manifesteren en doorzetten tot in de woning waardoor alle gemaakte kosten eigenlijk in één klap nutteloos worden.

Dampscherm aanbrengen of niet?

Of er een dampscherm nodig is of niet is afhankelijk van diverse factoren, maar heeft in het bijzonder te maken met het gebruikte isolatiemateriaal. Wanneer gewerkt wordt met isolatiematrassen is het bijvoorbeeld niet nodig om een dampscherm te voorzien. Dat is wel zo wanneer er wordt gewerkt met PUR schuim. Alleen door gebruik te maken van een dampscherm is het namelijk mogelijk om uw isolatiemateriaal voldoende af te schermen van het eventuele grondwater dat zich een weg kan banen tot in de kruipruimte. Hou er tot slot rekening mee dat het isolatiemateriaal in de kruipruimte goed op elkaar aansluit en geen gaten vertoont. Is dat wel het geval, dan zal dat ten koste gaan van het isolerende effect met alle mogelijke gevolgen van dien.