Subsidie spouwmuurisolatie

Wanneer u over een woning met een spouwmuur beschikt is het altijd de moeite waard om deze te laten isoleren. Veel mensen houden er geen rekening mee, maar warme lucht die opstijgt moet eerst de spouwmuur passeren waardoor er reeds een behoorlijke hoeveelheid verloren kan gaan nog vooraleer het dak wordt bereikt. Het gegeven dat het uitsluitend noodzakelijk is om het dak van een woning te isoleren is dan ook absoluut niet correct, in tegendeel. Het isoleren van de spouwmuur mag dan wel een bepaalde investering vergen, het zorgt voor een zeer aanzienlijke besparing op de energiefactuur waardoor de terugverdientijd ten allen tijde binnen de perken blijft. Wilt u ook uw spouwmuur laten isoleren, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de mogelijke subsidies waar u recht op heeft? Wij vertellen er u graag alles over in dit artikel!

Subsidie spouwmuurisolatie

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost het isoleren van een spouwmuur?

kostenWanneer u een beeld wenst te hebben van de gemiddelde kostprijs die het isoleren van een spouwmuur met zich meebrengt zult u ten allen tijde rekening willen houden met het type woning. Het spreekt namelijk voor zich dat de spouwmuur van een kleine rijtjeswoning isoleren minder kost dan wanneer u er voor kiest om de spouwmuur van een volwaardige, vrijstaande woning te isoleren. Om u een beter beeld te geven van de kosten waar u rekening mee dient te houden hebben we deze even voor u verzameld in onderstaande tabel:

Type woning Oppervlakte Gemiddelde prijs incl. BTW
Appartement 25 vierkante meter Tussen 500 & 600 euro
Tussenwoning 65 vierkante meter Tussen 800 & 1100 euro
Hoekwoning 65 vierkante meter Tussen 1200 & 1400 euro
2 onder 1 kap 105 vierkante meter Tussen 1500 & 1800 euro
Vrijstaande woning 150 vierkante meter Tussen 2200 & 2500 euro

U kunt mogelijks besparen op de kosten die het isoleren van uw spouwmuur met zich meebrengt wanneer er voor wordt gekozen om meerdere onderdelen van uw woning op hetzelfde ogenblik te laten isoleren. Het laten isoleren van zowel de spouwmuur als bijvoorbeeld het dak op hetzelfde ogenblik is dan ook altijd een goed idee wanneer u een extra besparing wenst te realiseren.

Subsidies spouwmuurisolatie in het verleden

In het verleden werd iedere vorm van isoleren, aldus ook spouwmuurisolatie door de Nederlandse overheid ondersteund. Aan die ondersteuning kwam in 2014 een einde omdat de financiële compensaties voor de overheid niet langer mogelijk waren. In plaats van er voor te kiezen om de subsidies op isolatie volledig af te schaffen koos de overheid er voor om ze door te schuiven naar de steden en gemeenten. Van de landelijke subsidie  die wordt toegekend door een aannemer of door een isolatiebedrijf was vanaf dit ogenblik geen sprake meer.

Net zoals vandaag de dag het geval is was er ook in het verleden sprake van een verlaging van het BTW-tarief. Het BTW-tarief werd verlaagd van 19 naar 6 procent waardoor een besparing van 13 procent kon worden gerealiseerd. In tegenstelling tot vandaag de dag het geval is was de BTW-verlaging zowel van toepassing op de isolatiematerialen die aangekocht moesten worden als op de plaatsing van de isolatie.

Subsidies isolatie spouwmuur anno 2016

De regeling met betrekking tot het ontvangen van subsidies voor het isoleren van de spouwmuur van uw woning is vandaag de dag iets complexer dan vroeger het geval was. Door het verdwijnen van de landelijke subsidie-overeenkomst bestaat er vandaag de dag niet langer een enkel aanspreekpunt. Wilt u met andere woorden een subsidie ontvangen voor een investering die wordt gedaan in het isoleren van uw spouwmuur, dan zult u deze moeten aanvragen bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent. Deze manier van werken zorgt er uiteraard ook voor dat er sprake kan zijn van een verschil in subsidies. De ene stad kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke terugbetaling van de investering toekennen terwijl de andere gewoon een financieel interessante lening zal verstrekken.

Een regeling waar iedereen anno 2016 nog recht op heeft is het verlaagde BTW-tarief van 6 procent die wordt toegekend op de arbeidsuren die betrekking hebben tot het plaatsen van isolatie in de spouwmuur. Let op, in tegenstelling tot vroeger geldt deze BTW-verlaging dus niet voor het aankopen van het materiaal. Het BTW-percentage steeg op dit vlak zoals u ongetwijfeld weet ook van 19 naar 21 procent.

Wat met de toekomst?

Tot voor 1920 beschikten woningen nooit over een spouw. Tegenwoordig is dat wel even anders. Om er voor te zorgen dat warmteverlies uit de woning echt geen schijn van kans maakt kiezen de meeste mensen er bij het bouwen van een nieuw huis voor om altijd een spouw te voorzien. Deze spouw wordt evenwel tijdens het bouwproces steevast gevuld met de nodige isolatie waardoor er hier nadien geen extra werkzaamheden voor dienen te worden uitgevoerd. Hoe de toekomst van spouwmuurisolatie er precies uitziet is hoe dan ook een beetje koffiedik kijken.

Er wordt algemeen aangenomen dat steden en gemeenten alles in het werk zullen blijven stellen om energiezuinige initiatieven te ondersteunen. Het lijkt er dan ook niet meteen in te zitten dat de subsidie volledig zal komen te verdwijnen, al kan ze mogelijks wel worden ingeperkt. Daarenboven is het eveneens een mogelijkheid dat de subsidie wordt aangepast en wordt aangeboden onder de vorm van een financieel interessante lening. Welke weg het precies uit zal gaan met de spouwmuurisolatie is evenwel sterk afhankelijk van de verschillende steden en gemeenten en wat zij uiteindelijk zullen beslissen.

Aanvragen van spouwmuurisolatie subsidie

Beschikt uw woning eveneens over een niet geïsoleerde spouwmuur en wenst u er voor te zorgen dat het warmteverlies in huis tot een absoluut minimum wordt beperkt? In dat geval doet u er goed aan om de spouwmuur te laten isoleren. Dit wordt extra interessant wanneer we u vertellen dat het mogelijk is om de spouwmuur te laten isoleren met ondersteuning van een bepaalde subsidie. Hoeveel deze subsidie precies bedraagt kunnen we niet zomaar aangeven. Zoals eerder reeds aangegeven is er immers sprake van een structureel verschil tussen de diverse steden en gemeenten in Nederland. Een spouwmuurisolatie subsidie aanvragen doet u in ieder geval steeds bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.