Heeft u een boom in uw tuin staan die u wenst te kappen? In dat geval zult u met een aantal zaken rekening moeten houden. Heeft u bijvoorbeeld een vergunning nodig en hoe wordt de boom precies omgekapt? Vooraleer te beginnen met het kappen van uw boom wordt het steeds aangeraden om rekening te houden met de inhoud van onderstaande checklist. Alleen zo kunt u er namelijk zeker van zijn dat u helemaal niets over het hoofd ziet.

 

*Tip: Een boom kappen is niet iets dat u zomaar even in één, twee, drie doet. U dient er dan ook uw tijd voor te nemen en bij een gebrekkige kennis wordt het altijd aangeraden om een beroep te doen op een tuinman. Alleen op deze manier kunt u onder meer voorkomen dat de vallende boom schade toebrengt aan de omgeving waar deze zich in bevindt. Wij raden u aan om meerdere offertes te vergelijken. Op deze manier krijgt u beter inzicht in de kosten en mogelijkheden en kunt u een weloverwogen keuze maken.

Check 1: Zelf een boom kappen of uitbesteden?

Zelf een boom kappen. Dit vereist uiteraard de nodige fysieke kracht, maar het zorgt er wel voor dat u de kosten van een tuinman kunt uitsparen. Indien u zelf een boom gaat kappen spreekt het voor zich dat het in eerste instantie noodzakelijk is om alle objecten uit de omgeving indien mogelijk te verwijderen. Zorgt er bovendien ook voor dat een boom (indien mogelijk) in delen wordt gekapt waardoor deze bijvoorbeeld niet op uw huis, de garage of iets anders terecht kan komen. Uw voorzorgen nemen op vlak van veiligheid is in ieder geval altijd vereist.
Uitbesteden. Voor het kappen van een boom dient u een tuinman tussen de 35 en 45 euro per uur te betalen. Het voordeel van een beroep te doen op een tuinman is uiteraard dat hij weet hoe de boom het best te kappen en bovendien ruimt hij na het kappen ook alles netjes op waardoor u geen rekening dient te houden met ook maar enige overlast achteraf.

Check 2: Voor het kappen van een boom

Is er een vergunning vereist of niet? In bepaalde gemeenten is het niet toegestaan om zomaar bomen te kappen zonder dat u hiervoor een vergunning heeft aangevraagd. Het is zeer belangrijk om hier rekening mee te houden. Ga bij uw gemeente na of de boom die u wenst te kappen (ook wanneer deze op particuliere grond staat) zomaar mag worden verwijderd of niet.
Hoe zal het kappen gebeuren? U kunt er voor kiezen om een boom op traditionele wijze te kappen door gebruik te maken van een bijl, maar het is ook mogelijk om hiervoor gebruik te maken van een motorkettingzaag. Het is onnodig om te zeggen dat dit een behoorlijk stuk sneller gaat, maar ze moet uiteraard wel voor handen zijn.
Maak de omgeving vrij. Wanneer uw boom in het midden van de tuin staat vormt dit doorgaans geen groot probleem. Staat ze evenwel dicht bij uw terras en dus bij uw huis? In dat geval moeten er extra voorzorgsmaatregelen worden genomen. Verwijder in ieder geval alles uit de omgeving. Zo kunt u vrij werken en voorkomt u dat de boom bij het vallen ergens schade aan berokkent.

Check 3: Voorzorgsmaatregelen

Zorg voor een goede bescherming. Het betreft hier niet uitsluitend een zaagbroek, maar ook gehoorbescherming evenals veiligheidsschoenen.
Controleer of u een motorkettingzaag voor handen heeft. Indien niet hoeft u deze niet noodzakelijk te kopen, u kunt ze immers ook bij diverse bedrijven huren.
Hou mensen uit de buurt. Het laatste wat u wil is dat een vallende boom spelende kinderen treft. Tijdens het kappen van een boom wordt het dan ook aangeraden om uw kinderen binnen te houden.
Pas op voor uw auto. Veel mensen parkeren hun auto achter hun woning. Bevindt deze zich in de nabijheid van de boom die u gaat kappen? Brengt de auto dan eerst in veiligheid en parkeer hem bijvoorbeeld even aan de straatkant.

Check 4: Het kappen van de boom

Maken van een inkeping. U doet dit aan de kant waar u de boom wenst te laten vallen. Maak vervolgens aan de andere zijde een inkeping. Op deze manier zal de boom precies neerkomen op die lijn die zich loodrecht op de basislijn van de valkerf bevindt.
Valrichting bepalen. Het eerste wat u moet doen is de valrichting bepalen. Op het eerste zicht lijkt dit kinderspel, maar dit wil wel eens tegenvallen. Er zijn immers diverse factoren waar u rekening mee moet gaan houden en jawel zelfs de windrichting speelt hier een niet onbelangrijke rol in. Let bovendien ook op dat de stand van de boom. Een boom die scheef staat kunt u niet de andere kant uit laten vallen. Hij zal altijd vallen in de richting waar de zwaarste takken terug te vinden zijn, ook wanneer dit in de richting van uw huis is. In bepaalde gevallen is dit uiteraard niet wenselijk en zal ze stuk voor stuk moeten worden afgetopt. Dit is een behoorlijk karwei, maar kan er wel voor zorgen dat er geen schade aan uw huis ontstaat.
Zagen. Om er zeker van te zijn dat de boom in de gewenste richting valt is het aan te raden om eerst door middel van een kettingzaag een inkeping te maken. Deze wordt gemaakt 50 centimeter vanaf de grond, maar in bepaalde gevallen ook ter hoogte van 100 centimeter. U zaagt in principe een hoekje uit de stam. Aan de andere zijde van de stam doet u min of meer hetzelfde. Hier wordt een nieuwe zaagsnede gemaakt welke zich tussen de 5 en 15 centimeter hoger moet bevinden in vergelijking met de snede van de valkerf. Start aan de linker- of rechterkant en ga met de kettingzaag rondom de boom. Hou er rekening mee dat er een breuklijst moet overblijven van 3 centimeter. Let op! Zaag de boom nooit helemaal om!
Controleer nog eens de omgeving. De boom staat nu zo goed als klaar om om te vallen. Controleer nog een laatste keer goed de omgeving en laat hem dan vallen.
In stukken zagen. Van de gevallen boom worden eerst de takken afgezaagd. Vervolgens is het mogelijk om de stam in korte stukken te zagen. Afhankelijk van het soort hout, kunt u het vervolgens gaan gebruiken om bijvoorbeeld de koude winter mee door te komen.