Indien u de keuze maakt om een boom in uw tuin te plaatsen moet u er zich altijd van bewust zijn dat dit een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een boom vereist net als alle andere onderdelen van onze natuur een bepaalde verzorging. Krijgt hij deze verzorging niet of slechts gedeeltelijk? Dan kan de boom hierdoor worden aangetast waardoor ze in het slechtste geval moet worden verwijderd. Door rekening te houden met onderstaande checklist kunt u er alvast voor zorgen dat u niets op vlak van boomverzorging over het hoofd ziet.

 

*Tip: Niet zelden wordt gedacht dat een boom/struik sterk genoeg is om zelf te kunnen overleven. Inderdaad, een boom is een sterk element uit onze natuur en beschikt in heel veel gevallen over de mogelijkheid om zichzelf van een aandoening te herstellen, maar vaak is dat ook niet zo. Omwille van deze reden is het altijd belangrijk om aandachtig te blijven zijn voor de gezondheid van uw boom. Bij twijfel kunt u er het best voor kiezen om een tuinman te raadplegen. Hij kan u niet uitsluitend voorzien van passend advies, maar heeft doorgaans ook wel producten voor handen waarmee de boom terug gezond kan worden.

Check 1: Basis verzorging voor elke boom

Water geven. De hoeveelheid water die een boom nodig heeft wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Het betreft hier onder meer de grootte van de boom, maar ook de hoogte van de temperatuur, waar de boom precies in de tuin gepositioneerd is, of ze wordt omringd door bestrating en nog zoveel meer. Voldoende water aan een boom geven is in ieder geval van cruciaal belang voor diens groei.
Bemesten. Het bemesten van een boom kan gebeuren op tal van verschillende manieren. Verder in deze checklist zetten we de diverse mogelijkheden op vlak van bemesting graag even uitgebreid voor u op een rijtje.
Snoeien van de boom. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het snoeien van een boom niet enkel en alleen noodzakelijk om wildgroei tegen te gaan, daarnaast is het ook cruciaal voor de gezondheid van de boom. Gedurende de eerste jaren wordt een boom vooral gesnoeid om de vorm te bepalen. Let op, het snoeien van een boom dient zeer nauwkeurig te gebeuren. Wordt de boom immers beschadigd, dan kunnen er zich schimmels in gaan nestelen.

Check 2: Verschillende soorten mest

Compost. Van compost is bekend dat ze uit plantaardige resten bestaat. In principe is dit precies wat een boom ook krijgt in een natuurlijke omgeving. Compost zorgt er niet uitsluitend voor dat het bodemleven evenals de structuur van de grond wordt bevorderd, daarnaast kunt u compost ook eenvoudig zelf maken van oude groenten en vruchten. Op deze manier wordt er niets weggegooid.
Organische mest. Dit type mest bestaat uit plantaardige en dierlijke grondstoffen. Net zoals compost zorgt ook dit type mest voor een rijk bodemleven.
Beendermeel of hoornmeel. Wanneer we deze meststof in detail gaan bekijken zien we dat deze over veel stikstof beschikken. Dit is precies wat bladeren nodig hebben om goed te kunnen groeien. Beschikt uw boom over kleine bladeren? In dat geval is de kans bijzonder groot dat de boom nood heeft aan stikstof.
Kalk. Zoals de naam reeds laat vermoeden is het belangrijkste ingrediënt van deze meststof kalk. Dit is in het bijzonder interessant op het ogenblik dat er veel zuur in de grond rondom de boom is terug te vinden. Er bestaat een eenvoudig testje welke u kunt aanschaffen in een tuincentrum die u aangeeft of de grond waar uw boom zich in bevindt veel zuur bevat of niet.
Kunstmest. Globaal gezien wordt bemesting met kunstmest door experts afgeraden. Door een te grote hoeveelheid kunstmest te gebruiken is het immers mogelijk dat er schade wordt toegebracht aan het milieu evenals aan de boom zelf. Bij voorkeur maakt u dan ook gebruik van één van bovenstaande opties.

Check 3: Een zieke boom herkennen

Zwammen. Stelt u vast dat er zwammen tegen de boom aan groeien? Dit kan een teken aan de wand zijn dat uw boom te maken heeft met houtrot. Het merendeel van de zwammen kunnen immers niet leven op een gezonde boom en zullen hem langzaam maar zeker afbreken. Helaas valt hier niet zoveel aan te doen. De boom kan wel nog enkele jaren door gaan, maar enkel onder toezicht.
Zwarte smurrie evenals donkere bladeren. Kan er zwarte smurrie worden opgemerkt tussen de schors of hangen er dorre bladeren in de boom die ook tijdens de winterperiode niet verdwijnen? In dat geval is uw boom getroffen door een bacterie die bladverwelkingsziekte veroorzaakt. In het merendeel van de gevallen is uw boom in deze situatie verloren en wordt het bijgevolg aangeraden om hem te laten verwijderen. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt, want de ziekte kan zich verspreiden via de lucht waardoor ook andere bomen in de buurt kunnen worden aangetast.
Gespikkelde en gekrulde bladeren. Vallen de bladeren vroegtijdig uit, zijn er zwarte vlekjes op terug te vinden en krullen ze? In dat geval kan er een bladvlekkenziekte uw boom hebben getroffen. Een boom kan zich hier doorgaans perfect zelf van herstellen. Zorg er wel voor dat de besmette bladeren worden opgeruimd.
Veel insecten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het helemaal niet zo normaal dat er veel insecten in een boom leven. Kunt u veel insecten opmerken zoals rupsen, kevers, motten en luizen? In dat geval kan het aan te raden zijn om een ongediertebestrijdingsmiddel in te zetten. Bomen gaan over het algemeen dan wel niet dood van insecten, maar ze kunnen er wel door aangetast worden.