Wanneer u eigenaar bent van een woning of indien u op het punt staat om een ouder huis over te nemen zult u altijd ook de nodige aandacht willen besteden aan de tuin die bij het pand hoort. In eerste instantie zult u natuurlijk een plan willen (laten) opstellen waaruit blijkt welke mogelijkheden de tuingrond allemaal met zich meebrengt. Daarna is het tijd geworden om te onderzoeken welke kosten de tuinaanleg of tuinrenovatie precies met zich meebrengt. Wanneer u er een echt mooie tuin van wenst te maken zult u al snel merken dat er hier behoorlijk wat kosten aan verbonden zijn. Het is dan ook helemaal niet zo vreemd dat veel mensen zich de vraag stellen of ze al dan niet recht hebben op een subsidie voor de tuinaanleg of tuinrenovatie. Stelt u zich deze vraag ook? Twijfel dan niet langer, lees snel verder en kom alles te weten over de kosten en de subsidie voor tuinaanleg of tuinrenovatie.

 

Benieuwd naar de prijzen?

De kosten van tuinaanleg of tuinrenovatie

kosten De eerste vraag die u zich als vanzelfsprekend zal stellen is wat nu precies de gemiddelde kosten zijn voor het aanleggen of renoveren van een tuin. Om u hier een goed beeld van te geven hebben we enkele kosten voor u op een rijtje gezet door middel van onderstaande tabel.

Kosten van de hovenier

Type kost Gemiddelde kostprijs
Kostprijs hovenier per uur Tussen 35 & 45 euro per uur
Prijs voor opmaak tuinontwerp Tussen 250 & 500 euro

Kosten voor materiaal

Materiaal Prijs per vierkante meter
Grasveld Tussen 5 & 10 euro
Beplanting Tussen 10 & 30 euro
Straatwerk Tussen 50 & 150 euro
Houten vlonders Tussen 75 & 150 euro
Houten schutting of sierhekwerk Tussen 50 & 150 euro (per meter)

De kosten die staan aangegeven in bovenstaande tabellen moeten u reeds een goed beeld kunnen geven van het gemiddelde kostenplaatje dat in rekening wordt gebracht voor tuinaanleg of tuinrenovatie. Het is evenwel mogelijk om een extra besparing te realiseren op de kostprijs die wordt aangerekend. U kunt deze besparing krijgen door het vergelijken van offertes bij verschillende hoveniersbedrijven. Een besparing van zo’n 20 procent of meer behoort tot de mogelijkheden. Het vergelijken van meerdere offertes is de inspanning dus zonder twijfel meer dan waard!

Subsidie in het verleden

In het verleden kozen sommige provincies er voor om een bepaalde financiële ondersteuning te bieden aan woningeigenaars die er voor kozen om een mooi, groen project te realiseren bij hun woning. Deze subsidieregeling was evenwel van korte duur omdat al snel duidelijk werd dat er eigenlijk geen concrete basis bestond voor de financiële steun. Uiteindelijk had de subsidie reeds na een zeer korte tijd nog uitsluitend als doel om de aanleg van beplantingen met inheemse soorten te ondersteunen. Buiten deze subsidie werd er nooit nog een concrete piste onderzocht om tuinaanleg of tuinrenovatie financieel te ondersteunen. De reden hiervoor is uiteraard niet ver te zoeken.

Subsidie tuinaanleg anno 2016

De huidige situatie met betrekking tot het verkrijgen van een subsidie voor tuinaanleg is veel complexer in vergelijking met het verleden. Het is bijvoorbeeld zo dat er door de verschillende gemeenten en steden, maar ook door de provincies verschillende groene subsidies in het leven zijn geroepen, maar deze zelden betrekking hebben tot het aanleggen van een tuin of het renoveren er van. De belangrijkste subsidies hebben dan ook uitsluitend betrekking tot de realisatie van een groendak of wat te denken van projecten met betrekking tot stadslandbouw? Uiteraard spreekt het voor zich dat u als gewone particulier hier relatief weinig tot niets aan heeft, dus welke financiële compensaties kunt u precies verwachten bij tuinaanleg?

Het subsidie Programma Beheer is een subsidieregeling die betrekking heeft tot het aanleggen van een groenzone of het renoveren er van. Er zit echter een addertje onder het gras. De regeling is namelijk uitsluitend van toepassing wanneer het perceel in kwestie bestaat uit landbouwgrond. In een andere situatie is de subsidie van toepassing indien het een bos- of natuurterrein betreft of indien u het plan heeft aangevat om landbouwgrond blijvend te veranderen naar natuur. Opnieuw is dit niet meteen het plan van een doorsnee gezin waardoor u ook op deze regeling zo goed als geen aanspraak zult kunnen maken.

Bovenstaande zorgt er voor dat er anno 2016 eigenlijk geen specifieke subsidie voor tuinaanleg of tuinrenovatie bestaat, althans niet voor gewone particulieren. Wanneer u met andere woorden een oudere woning heeft aangekocht en u behoorlijk wat geld dient te investeren in de wederopbouw van de bijbehorende tuin zult u dit zelf moeten financieren.

Wat met een subsidie in de toekomst?

Het lijkt er niet meteen naar uit te zien dat er in de toekomst nog een specifieke subsidie voor tuinaanleg of tuinrenovatie zal verschijnen. Zowel steden en gemeenten als provincies geven de voorkeur aan meer innovatieve groene projecten zoals bijvoorbeeld landbouwprojecten in de stad, maar ook de realisatie van groene daken. Voor dergelijke zaken kunt u vandaag de dag wel een concrete subsidie ontvangen en het vermoeden is dat, dat ook in de toekomst nog het geval zal zijn. Wanneer u hoopt op een financiële tegemoetkoming voor het aanleggen of renoveren van een tuin zullen we u waarschijnlijk moeten teleurstellen. Let op, het spreekt voor zich dat u altijd eens te rade kunt gaan bij de stad, gemeente of provincie waarin u woonachtig bent. De kans dat zij u evenwel een financiële regeling kunnen aanbieden voor de realisatie of renovatie van een tuin is evenwel bijzonder klein.

Subsidie tuinaanleg/tuinrenovatie aanvragen

Vandaag de dag is er geen sprake meer van een concrete subsidie voor tuinaanleg of tuinrenovatie. Zowel op landelijk als op provinciaal niveau worden er geen specifieke subsidies voor particulieren (meer) toegekend. Het is evenwel mogelijk dat uw stad of gemeente er wel voor kiest om bepaalde groene investeringen te ondersteunen. Wellicht hebben deze investeringen echter uitsluitend betrekking tot het realiseren van een groendak. Wanneer u een dergelijke subsidie wenst aan te vragen zult u hiervoor altijd contact moeten opnemen met het stadsbestuur. Zij kunnen u precies aangeven op welke financiële compensaties u recht heeft en hoe u deze aan kunt vragen. Voor een standaard tuinaanleg of tuinrenovatie zult u er zoals eerder reeds aangegeven echter aan zijn voor de moeite.