Een serre bouwen is natuurlijk een leuk idee, maar er komen wel enkele wettelijke eisen om de hoek kijken. U dient zich te houden aan deze regels. Mochten er enige onduidelijkheden zijn, dan raden wij u aan om direct contact met uw gemeente te nemen.

Vroeger was het zo dat in bijna alle gevallen een bouwvergunning nodig was als u een serre wilde laten bouwen. Tegenwoordig is dit gelukkig minder het geval. De wetgevingen omtrent het bouwen van een serre zijn aangepast en iets minder streng gemaakt.

Het is tegenwoordig in de meeste gevallen niet nodig om een vergunning te hebben om een serre te bouwen.

Bestemmingsplan

Wat wel zeer belangrijk is, is om na te gaan om er in het bestemmingsplan van uw gemeente iets over aanbouw van een serre wordt gezegd. Mocht de gemeente dit namelijk verbieden, dan zult u zich daar aan moeten houden.

Het is daarnaast ook voor bijvoorbeeld buren mogelijk om een klacht in te dienen tegen de bouw van een serre. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn op het moment dat door de serre hun uitzicht verdwijnt.

Vergunningvrij bouwen

Wij raden u dus altijd aan om eerst bij uw gemeente na te gaan of u een vergunning moet hebben om een serre te mogen bouwen. Op het moment dat u aan de volgende eisen voldoet, is de kans groot dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft:

  • De serre moet aan de bestaande woning worden gebouwd.
  • De serre moet op de begane grond zijn.
  • De serre mag niet hoger zijn dan 4 meter.
  • De serre mag niet langer zijn dan 2,5 meter.
  • De serre mag niet aan een monumentaal pand worden gebouwd.
  • De afstand tussen uw serre en het openbare groen moet minimaal 1 meter bedragen.