Ontstaan er grote conflicten of problemen op de werkvloer van uw bedrijf? Of is er een conflict ontstaan met een zakenrelatie? Dit kan wel vaker voorkomen, waardoor de communicatie tussen de conflicteerde partijen flink wordt verstoord. Het inhuren van een arbeidsmediator kan dan de ideale oplossing bieden. Maar wat is een arbeidsmediator nou precies en wat zijn is het bijbehorende kostenplaatje? U leest het allemaal hieronder.

 

Arbeidsmediator

Een arbeidsmediator is iemand die wordt ingehuurd voor het bemiddelen bij grote conflicten of problemen die op de werkvloer of tussen zakenpartners ontstaan. Bij de meeste conflicten is er sprake van een verstoorde communicatie. Een arbeidsmediator zorgt er dan voor dat de betrokken partijen met elkaar aan tafel kunnen zitten en door middel van het opstellen van gespreksregels worden de gezamenlijke belangen besproken. Een langdurig aanhoudend conflict op de werkvloer kan voor grote vervelende gevolgen kan zorgen, denk zo aan een negatieve sfeer binnen uw bedrijf. Ook voor de werkgever heeft een groot conflict op de werkvloer negatieve gevolgen qua geld en tijd, aangezien 30% van het ziekteverzuim in Nederland door conflicten op de werkvloer wordt veroorzaakt.

 

Middels het inhuren van een arbeidsmediator wordt er gezamenlijk gezocht naar een geschikte oplossing. Door mediation wordt de communicatie tussen de conflicteerde partijen niet alleen weer hersteld, maar ook het vertrouwen tussen de partijen en de samenwerking kan weer op gang komen. Willen de partijen niet meer met elkaar samenwerken? Dan zorgt de arbeidsmediator voor een exit mediation waarbij de beste manier wordt besproken om de arbeidsrelatie te beëindigen.

 

Wanneer arbeidsmediation

Arbeidsmediation kan voornamelijk handig zijn wanneer er een conflict is tussen een leidinggevende en een werknemer, tussen een eigenaar en het management, of tussen werknemers onderling. U kunt ervan uitgaan dat er voor ruim 76% van de geschillen een geschikte oplossing wordt gevonden. Voor 21% van de conflicten is er nog de mogelijkheid om op indirecte wijze nog tot een ideale oplossing te komen, maar helaas komt zeker 3% van de conflicterende partijen uiteindelijk toch voor de rechter te staan.

 

Voor- en nadelen van een arbeidsmediator

Er zijn een aantal voor- en nadelen verbonden aan arbeidsmediation. Denk hierbij voornamelijk aan de onderstaande zaken:

 

Voordelen Nadelen
Arbeidsmediation is goedkoper dan het betalen van juridische kosten. Sommige arbeidsconflicten zijn niet of moeilijk op te lossen.
Conflicten worden sneller opgelost en de kans is groter dan de communicatie en samenwerking weer wordt hersteld. Alle betrokken partijen moeten zich actief inzetten om een oplossing te zoeken.
Er wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht. De partijen moeten zichzelf zeer kwetsbaar opstellen tegenover de mediator, wat niet voor iedereen even makkelijk is.
Een arbeidsmediator is neutraal en geeft onafhankelijk professioneel advies. Een arbeidsmediator mag en kan niets afdwingen als de partijen de aanbevolen oplossing niet aanvaarden.
Een arbeidsmediator werkt vertrouwelijk en op informele wijze. Arbeidsmediation voor grote bedrijven kost veel geld, aangezien het om grote groepen werknemers gaat en urenlange sessies.

 

Prijsopbouw arbeidsmediator

Het is van groot belang om de opbouw van de prijs van een arbeidsmediator nader onder de loep te nemen, aangezien de kosten flink kunnen variëren per mediator. De kosten bestaan over het algemeen uit:

  • De arbeidskosten van de arbeidsmediator. Dit is het uurtarief die de mediator in rekening brengt.
  • Reiskosten/kilometerkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de arbeidsmediator naar u toe moet reizen voor de afspraak.
  • Huur spreekruimte. Het huren van een geschikte ruimte voor het houden van de sessie wordt ook doorberekend in de prijs.
  • Kosten van derden. In bepaalde gevallen is het nodig om de diensten van derden in te schakelen. Denk zo aan een tolk of een vertaler.

 

Kosten van een arbeidsmediator

Het inhuren van een arbeidsmediator om te helpen bij het bemiddelen van conflicten op de werkvloer zijn niet alleen afhankelijk van de ervaring van de mediator, maar ook van de complexiteit van het conflict en de duur van het project. De meeste arbeidsmediators rekenen standaard een uurtarief en sommigen stellen hun prijs op per pakket.