Er zijn zat mensen die ook wel een geboren leider worden genoemd. Het gaat in dit geval om mensen die van nature leidinggevende talenten hebben. Wanneer u een leidinggevende functie bekleedt of ambieert terwijl u deze talenten niet heeft is daar altijd de mogelijkheid van een training leiderschap. We keken voor u naar de kosten van een dergelijke training. Daarnaast keken we wat een dergelijke training inhoudt. Verder keken we ook naar de voor- en nadelen van een leiderschap training.

 

Het belang van een leiderschap training

Een leiderschap training kunt u in meerdere omstandigheden volgen. Een bekende omstandigheid is die waarin u leiding geeft aan een groep mensen binnen uw bedrijf waarbij het u duidelijk ontbreekt aan de eisen die aan u gesteld worden. Denkt u in dat geval aan assertiviteit maar bijvoorbeeld ook aan het duidelijk overbrengen van een boodschap. In dat geval kunt u uw werk beter aan na het volgen van een leiderschap training. Het kan ook zijn dat u wilt gaan solliciteren naar een leidinggevend beroep terwijl u bovengenoemde vaardigheden mist. In dat geval kan het volgen van een leiderschapstraining het verschil maken tussen een afwijzing en een aanname voor de functie.

De kosten van een leiderschap training

We ontvingen meerdere offertes voor een training leiderschap. We hebben ze voor u op een rij gezet in de onderstaande tabel.

Wat voor leiderschap training wilt u volgen Mede cursisten Aantal dagen/uren Prijs vanaf
Groepstraining leiderschap Minimaal 5, maximaal 10 1 398 euro
Groepstraining leiderschap Minimaal 5, maximaal 10 2 599 euro
Groepstraining leiderschap Minimaal 5, maximaal 10 4 1280 euro
Leiderschap coaching Alleen u In overleg 75 tot 150 euro per uur

Zaken die u leert bij een leiderschap training

Een leiderschap training kan uit meerdere onderdelen bestaan. Denkt u daarbij onder andere aan de volgende zaken. Allereerst is daar assertiviteit. Wanneer u niet assertief genoeg bent zullen uw medewerkers over u heen lopen. Daarnaast komen boodschappen niet duidelijk over. Uw woorden zullen namelijk niet stroken met uw persoonlijkheid. Zaken als natuurlijk leiderschap zijn dan ook heel belangrijke vaardigheden die u leert. Verder leert u hoe u goed kunt communiceren met anderen. Het gaat dan om communicatie vanuit uw positie als leider. Daarnaast zal duidelijk spreken in het openbaar een belangrijke rol spelen. Omgaan met mensen die op een ander niveau dan uzelf functioneren is eveneens een vaardigheid die u leert bij een leiderschap training.

De voordelen van een leiderschap training

Een leiderschap training heeft op de lange en de korte termijn voordelen. Een voordeel op de lange termijn is dat u steviger in uw schoenen staat als leider. U zult dan ook minder gevoelig zijn voor stress in uw werkomgeving. U leert te spreken en te handelen met overtuiging. Daardoor komt u duidelijker over op uw toehoorders en op de mensen waaraan u leiding moet gaan geven. Verder leert u hoe u met minder hoog geschoolde medewerkers moet omgaan. Door de juiste communicatie en omgang zal het bedrijfsresultaat verbeteren. Op de korte termijn boekt u ook al resultaat. Zo zal op deze manier uw kans op een leidinggevende positie toenemen wanneer u daarnaar wilde gaan solliciteren. U heeft dus een betere positie op de arbeidsmarkt doordat u beter gekwalificeerd bent voor een leidinggevende functie.

De nadelen van een leiderschap training

Een leiderschap training heeft ook een aantal nadelen. Het grootste nadeel is dat veel cursisten maar ook hun leidinggevenden na de training een instant resultaat verwachten. Dat houdt in dat men verwacht dat de cursist na de leiderschap training in een keer alle vaardigheden heeft verworven die nodig zijn om een goed leider te zijn. Dat is uiteraard niet waar. Wanneer u een dergelijke training heeft doorlopen zult u vaardigheden hebben geleerd die stap voor stap in de praktijk moet gaan brengen. Een andere fout is dat mensen de geleerde stof niet rustig gaan implementeren. Men kiest ervoor om in één keer een heel andere houding aan te nemen tegen de personen waaraan leiding wordt gegeven. Dit zal ervoor zorgen dat de cursist zijn geloofwaardigheid verliest. U komt niet beter maar juist slechter uit de training op dat moment. Het is dus verstandig om de aangeleerde vaardigheden stap voor stap in uw persoonlijk leven te implementeren.

Besparen op een leiderschap training

Een leiderschap training kan behoorlijk kostbaar zijn. Het is dan ook goed om te weten dat u kunt besparen op de kosten van een leiderschap training door deze te laten bekostigen. Dat kan, wanneer u werknemer bent bij een bedrijf, door het bedrijf te laten betalen voor uw studie. In uw CAO staat opgenomen op welke studie vergoeding u recht heeft. Daarnaast staat in uw CAO opgenomen op hoeveel uren studieverlof u heeft op jaarbasis. Wanneer u werkzaam bent als ZZP kunt u de kosten van een leiderschap training opvoeren bij de opgave van de belasting. In dat geval krijgt u het bedrag voor een deel in mindering op de inkomstenbelasting. Heeft u geen baan maar wilt u een leiderschap training volgen dan is er doorgaans de mogelijkheid om dit via het UWV te laten bekostigen.

Eerst vergelijken en dan inschrijven

Voordat u aan een leiderschap training gaat deelnemen is het belangrijk dat u de prijzen van de diverse trainingen vergelijkt. Dat doet u met onderstaande button. U ontvangt meerdere prijsopgaven die u naast elkaar kunt leggen. U heeft dan een overzicht van de diverse trainingen en van de prijzen.