Het eerste wat de klant van de offerte te zien krijgt is de voorpagina. Hoe aantrekkelijker deze wordt gemaakt voor de klant, des te professioneler u overkomt en des te eerder de klant geneigd is om akkoord te gaan met uw aanbod. Maar wat maakt een voorpagina nou aantrekkelijk? Lees hieronder verder om het te weten.

De voorpagina van een offerte

Het is zeer belangrijk dat de klant zich direct kan herkennen in de offerte. Daarom dient u ook veel aandacht te besteden aan de voorpagina, aangezien deze het allereerste is wat de klant zal zien wanneer de offerte binnenkomt. Op de voorpagina van een offerte staat meestal:

  1. De titel: Gebruik een creatieve en originele titel zodat deze een positieve indruk maakt op uw klant. Hoe pakkender de titel, des te aantrekkelijker de voorpagina.
  2. Klantnaam en -logo: Vermeld de naam van de klant. Check altijd of deze 100% goed uitgeschreven is. Spelfouten in de naam van de klant komt zeer slordig en onprofessioneel over. Daarnaast wordt vaak ook het logo van de klant op de voorpagina geplaatst. In bepaalde gevallen moet ook het klantnummer of het factuurnummer worden geplaatst.
  3. Uw bedrijfsnaam en -logo: Plaats uw eigen bedrijfsnaam en logo op de voorpagina. Zorg voor de juiste verhouding vergeleken met de informatie van de klant zelf.
  4. Datum en plaats: Zorg ervoor dat de datum en de plaats van het uitgeven van de offerte altijd op de voorpagina staat vermeld. Dit is zeer belangrijk voor de administratie van alle offertes die worden uitgegeven.

Het nut van een voorpagina

Er zijn verschillende redenen waarom het maken van een voorpagina, ook wel een voorblad of een titelpagina genoemd, nut heeft. Aangezien de voorpagina van de offerte vaak de grootste factor is op de eerste indruk van de klant, is het belangrijk dat de voorpagina niet alleen beschikt over een nette lay-out, maar ook dat de voorpagina over de juiste gegevens bevat en er georganiseerd uitziet. Een flitsende voorpagina geeft de klant meer interesse om de offerte te openen en deze volledig door te nemen. Hoe aantrekkelijker de voorpagina, des te sneller de klant zich vertrouwd voelt om akkoord te gaan met de offerte.

Voordelen van een voorpagina

Er zijn verschillende voordelen maar ook enkele nadelen verbonden aan het maken van een voorpagina voor een offerte. Hieronder treft u een overzicht met de meest voorkomende voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen
Bepaalt de eerste indruk die de klant krijgt van uw bedrijf. Kan alleen worden gebruikt als de offerte uit meerdere pagina’s bestaat
Een juiste voorpagina geeft een georganiseerde uitstraling. Een slordige voorpagina komt onprofessioneel en onbetrouwbaar over.
Er zijn veel gratis online templates te vinden voor professionele voorpagina’s.

Tips voor een aantrekkelijke voorpagina

Hieronder treft u een aantal handige tips die u kunt hanteren tijdens het opstellen van een voorpagina voor uw offertes om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken: een offerte die aantrekkelijk genoeg is kan namelijk sneller leiden tot het accepteren van de offerte.

Lettertype en -grootte

Gebruik een lettertype en lettergrootte die aangenaam leest. Vermijd lettertypen met te veel versiersels en gebruik niet te grote maar ook geen piepkleine letters.

Niet overvol

Zorg ervoor dat de voorpagina niet overvol is met teksten of afbeeldingen. Een voorpagina die niet georganiseerd is en waar te veel op staat is onaantrekkelijk voor het oog en wekt geen interesse op om de offerte verder door te nemen.

Maak het persoonlijk

Zorg voor een persoonlijke opmaak van de voorpagina. Denk zo bijvoorbeeld aan de specifieke bedrijfskleuren van de klant terug te laten komen op de voorpagina.

Wees creatief

Gebruik zoveel mogelijk creativiteit tijdens het opstellen van de voorpagina om deze aantrekkelijker te maken. Denk hierbij vooral aan creativiteit voor de lay-out van de offerte. Hoe creatiever en unieker, des te meer interesse de klant zal hebben om de offerte door te nemen.

Dubbelcheck de voorpagina

Check de voorpagina en controleer deze op eventuele fouten. Denk zo aan spelfouten, grammatica fouten of fouten in de gegevens van de klant. Een voorpagina met fouten levert een slechte eerste indruk op en is niet professioneel.

Gebruik een professioneel programma

Indien u niet beschikt over de juiste kwaliteiten kunt u altijd gebruik maken van een professioneel programma, meestal online te kopen (of downloaden). Zo krijgt uw voorpagina niet alleen een aantrekkelijke uitstraling maar ziet deze er ook uniform uit.

Altijd een voorpagina?

Hou rekening dat het maken van een voorpagina voor een offerte niet altijd noodzakelijk is. Integendeel, als uw offerte uit maar één pagina bestaat is er geen nut voor het toevoegen van een voorpagina.

Een lange offerte

Indien de offerte uit meer dan 3 pagina’s bestaat kan het handig zijn om ook een inhoudsopgave of een korte samenvatting toe te voegen. Zo maakt u het de klant makkelijker en is een lange offerte makkelijker door te nemen.

Een aantrekkelijke offerte maakt u niet zomaar. U dient rekening te houden met verschillende aspecten die hierbij komen kijken. Hoe aantrekkelijker de offertes die u naar uw klanten uitbrengt des te sneller de klant geneigd is om uw offerte helemaal door te nemen en eventueel zelfs te accepteren.