Het is van groot belang om bij het schrijven van een overtuigende tekst voor uw offertes goed te letten op de woorden die wel en niet gebruikt mogen woorden. Bepaalde woorden kunnen makkelijk met elkaar worden verward, zoals het geval vaak is met ‘want’ en ‘omdat’. Alhoewel deze woorden op elkaar lijken omdat ze voegwoorden zijn, is er wel degelijk een verschil tussen de twee. Door hieronder verder te lezen komt u te weten wat het verschil is tussen deze twee woorden en welk woord op wel moment gebruikt moet worden.

De kracht van overtuiging middels woorden

Door het gebruiken van de juiste woorden in de offertes die u uw klanten toestuurt, kan dit ervoor zorgen dat de potentiële klant zich sneller aangetrokken voelt tot uw bedrijf. Gebruikt u de juiste woorden, dan kan de klant dankzij deze overtuigingskracht eerder geneigd zijn om de offerte te accorderen. Daarnaast krijgt de potentiële klant een prettig gevoel bij het lezen van een offertetekst waar de juiste woorden worden gebruikt, en kunnen de betekenis van die woorden ook juist worden geïnterpreteerd. Dit komt professioneel en betrouwbaar over bij de potentiële klant.

Want’ en ‘omdat’ in een offerte

Het opstellen van een overtuigende tekst voor een offerte is niet altijd eenvoudig. De tekst moet niet alleen persoonlijk zijn, maar ook professioneel en overtuigend overkomen bij de klant. Door woorden zoals ‘want’ en ‘omdat’ met elkaar te verwarren, kan dit leiden tot eventuele misverstanden. Men heeft namelijk vaak het gevoel dat deze twee woorden zomaar kunnen worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat het menselijk brein de woorden ‘want’ en ‘omdat’ eenvoudig van elkaar kan onderscheiden, alhoewel het verschil tussen het gebruik van deze twee woorden niet altijd even makkelijk opvalt.

Het woord: ‘Want’

Het woord ‘want’ wordt meestal gebruikt om een nevenschikkend voegwoord aan te geven, waarom de persoonsvorm aan het begin van de volgende zin staat. Daarnaast kan het woord ‘want’ twee hoofdzinnen met elkaar verbinden. Meestal wordt het ‘want’ gebruikt om de mening van iemand uit te spreken. Het gaat hierbij dus niet om feitelijke zaken, waarbij de overtuigingskracht meestal lager is als dit woord wordt gebruik. Als regel geldt dat het woord ‘want’ nooit aan het begin van een zin gebruikt mag worden. Hier zijn echter wel enkele uitzonderingen op. Als het woord ‘want’ een naam van iemand of iets is, dan gaat het om een persoon en mag het woord wel aan de start van de zin worden geplaatst.

Het woord: ‘Omdat

Wanneer het woord ‘omdat’ wordt gebruikt, geeft dit vaak een onderschikkend voegwoord aan. Hierbij staat de persoonsvorm achteraan de volgende zin, in tegenstelling tot het woord ‘want’ waar de persoonsvorm voorin staat. Daarnaast kan het woord ‘omdat’ 1 hoofdzin verbinden met maar 1 bijzin. In tegenstelling tot het woord ‘want’ die voornamelijk als meningsuiting wordt gebruik, geeft het woord ‘omdat’ een feitelijke oorzaak aan. Feiten komen overtuigend en tevens ook professioneel aan bij de klant. Het is niet toegestaan om het woord ‘want te gebruiken aan het begin van een zin, maar bij het woord ‘omdat’ is dit een ander geval. Het woord ‘omdat’ mag ten aller tijden gebruikt worden om een zin mee te beginnen.

Het verschil tussen de twee

Alhoewel de woorden ‘want’ en ‘omdat’ vaak door elkaar worden verward, is het belangrijk om na te gaan wat de verschillen zijn tussen deze twee woorden. In het overzicht hieronder treft u de grootste verschillen.

Want Omdat
Geeft feiten of een oorzakelijk verband aan Hierbij gaat het vaak om een mening
Nevenschikkend voegwoord Onderschikkend voegwoord
Mag niet aan het begin van een zin worden gebruikt Wel mogelijk om ‘omdat’ aan het begin van een zin te gebruiken
Wordt meestal als een verklaring of verantwoording gebruikt Het gaat hierbij meestal om een reden
Want kan twee hoofdzinnen met elkaar verbinden De mogelijkheid om 1 hoofdzin met 1 bijzin te kunnen verbinden

Welke moet je dan gebruiken?

Vraagt u zich al welk woord u moet gebruiken in de teksten van uw offertes? Het is van groot belang om precies te weten hoe deze woorden te gebruiken en op welk moment. Deze vaardigheid kan namelijk ervoor zorgen dat de communicatie en marketing van uw bedrijf vooruitgaat. Beide woorden kunnen vaak worden gebruikt, aangezien de betekenis van deze woorden erg op elkaar lijken. Een offerte is bedoeld om de klant te overtuigen zodat deze akkoord gaat met de offerte. Daarom is het voor dergelijke verkoopteksten aan te raden om het woord ‘omdat’ te hanteren zodat de kracht van de offerte wordt verhoogd. Tijdens het opstellen van een tekst van een offerte moet u rekening houden dat de tekst zo overtuigend moet overkomen wanneer deze gelezen wordt door de potentiële klant. Gebruikt u het woord ‘want’, dan kan dat bij de klant vraagtekens oproepen omdat dit woord eerder als een meningsuiting overkomt.

Offerteteksten opstellen is geen eenvoudige taak, aangezien er zoveel verschillende zaken zijn waar u rekening mee moet houden. Bepaalde dingen dient u wel toe te voegen in de offerte en andere zaken moet u juist vermijden. Door het opstellen van een offertetekst die persoonlijk en klantgericht is vergroot u uw kansen dat uw offerte door de klant wordt geaccepteerd.