Steeds meer gezinnen kiezen er voor om een investering te doen in een installatie op vlak van duurzame energie. Zonnepanelen, een kleine windturbine, een warmtepomp, een pelletkachel en een zonneboiler, het zijn stuk voor stuk installaties die er voor zorgen dat de kostprijs van uw energieverbruik danig kan worden gedrukt. Bovendien geldt dit niet alleen voor uw verbruik, maar ook voor de aankoopprijs van een dergelijke installatie. Wij laten u graag kennismaken met de subsidies waar u op vlak van duurzame energie op kunt rekenen.

Subsidie duurzame energie

  
Benieuwd naar de prijzen van zonnepanelen?

Hoeveel kost een duurzame energie installatie?

kosten Op vlak van duurzame energie beschikt u tegenwoordig over tal van verschillende mogelijkheden. Zaken zoals bio-energie en geothermische energie zijn nog vrij nieuw en worden dan ook nog niet zo intensief ondersteund. Bovendien kosten dergelijke installaties handenvol met geld waardoor ze nog slechts zelden worden toegepast. De twee meest toegankelijke systemen op vlak van duurzame energie zijn dan ook windturbines en zonnepanelen. Onder windturbines verstaan we uiteraard niet de grote kanjers die vaak kunnen worden waargenomen op industrieterreinen en voor de kust, maar kleinere exemplaren die in staat zijn om toch een degelijke energiebesparing te realiseren.

Bent u geïnteresseerd in het aankopen van een kleine windturbine voor particuliere doeleinden, maar wilt u eerst graag een goed beeld hebben van de kosten die een dergelijke installatie met zich meebrengt? Wij hebben deze alvast voor u op een rijtje gezet:

Type windturbine Gemiddelde kostprijs
Energy Ball Ongeveer 4.300 euro
Ampair Ongeveer 8.900 euro
Passaat Ongeveer 9.200 euro
Skystream Ongeveer 10.750 euro

Zoals u kunt zien gaat het aankopen van een kleine windturbine steeds gepaard met een behoorlijk aanzienlijke kostprijs. Bovendien is er op moment van schrijven nog geen sprake van een nationaal beleid waardoor er ook nauwelijks subsidies worden voorzien voor particulieren. Hier gaan we verder in dit artikel uitgebreid op in.

Het merendeel van de mensen die interesse hebben in duurzame energie kiezen er evenwel niet voor om te investeren in een kleine windturbine, maar plaatsen ze zonnepanelen. Een dergelijke installatie is eenvoudiger te voorzien en bovendien kunt u in deze situatie wel rekenen op een wettelijke basis voor het verkrijgen van subsidies. We zetten eerst ook even de kosten van zonnepanelen voor u op een rijtje:

Kosten (incl. BTW) 3 panelen 6 panelen 12 panelen
Aankoopprijs (installatie en omvormer incl.) 2.100,00 € 3.000,00 € 5.400,00 €
Eenmalig vervangen van de omvormer 600,00 € 900,00 € 1.500,00 €

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is het aankopen van een installatie met zonnepanelen dus in ieder geval op financieel vlak veel toegankelijker dan het voorzien van een kleine windturbine.

Subsidie duurzame energie in het verleden

Het is algemeen bekend dat duurzame energie in het verleden onder de vorm van zonnepanelen aanzienlijk werd gesubsidieerd. Er was niet alleen sprake van een fiscaal voordeel, daarnaast kon u ook rekenen op een landelijke ondersteuning. Deze verschillende subsidies waren nodig om er niet alleen voor te zorgen dat een installatie met zonnepanelen betaalbaar was in aankoop, bovendien moesten mensen ook overtuigd raken van het lucratieve aspect van duurzame energie. Tegenwoordig is het aantal subsidies danig afgenomen, maar dat is wellicht te danken aan de dalende kostprijs van bijvoorbeeld een installatie met zonnepanelen.

Subsidie duurzame energie vandaag

Eerder in dit artikel hebben we u reeds aangegeven dat er een wettelijke basis bestaat voor het verkrijgen van subsidies bij een investering in zonnepanelen. Dat was vele jaren lang het geval, maar vandaag de dag is het niet langer mogelijk om een subsidie voor zonnepanelen te verkrijgen via het RVO. Tegenwoordig geldt dat er op vlak van subsidies voor zonnepanelen dient te worden gekeken naar de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.

Welke subsidie er precies zal worden toegekend valt dan ook niet zomaar aan te geven. De exacte subsidie voor duurzame energie in het algemeen die kan worden ontvangen is namelijk sterk afhankelijk van de locatie waar u woont. Verschillende steden en gemeenten voorzien bijvoorbeeld een groene lening met een aanzienlijk lagere rente in vergelijking met een klassiek krediet terwijl anderen dan weer een terugbetaling voorzien tot 500 euro voor een duurzame energie installatie. Wel kunt u voor het aankopen van een installatie met zonnepanelen de betaalde BTW terugvorderen.

Op 15 december 2015 werd door het Ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt dat er een nieuwe subsidie zou verschijnen voor investeringen die gebeuren in duurzame energie. Helaas heeft deze nieuwe regeling geen betrekking tot het plaatsen van een installatie met zonnepanelen of het plaatsen van een kleine windturbine. De nieuwe regeling is dan ook uitsluitend interessant voor mensen die er aan denken om zonneboilers, een warmtepomp of een pelletkachel in huis te voorzien. Voor een gemiddeld systeem met zonneboilers geldt dan ook vandaag de dag een gemiddelde subsidie van 650 euro.

Subsidies voor duurzame energie in de toekomst

Het is tegenwoordig zeer moeilijk aan te geven welke weg de duurzame energie subsidies in de toekomst zullen inslaan. In eerste instantie is er de prijssetting van duurzame energie installaties. Met name zonnepanelen zijn in vergelijking met het begin aanzienlijk voordeliger geworden waardoor het aantal subsidies drastisch is afgenomen. Daar tegenover staat dat verschillende duurzame energie installaties juist extra worden gesubsidieerd in vergelijking met hun beginperiode. Bekende voorbeelden zijn zoals net aangegeven onder meer de warmtepomp en de pelletkachel.

Het merendeel van de Europese landen, waaronder ook Nederland heeft er voor gekozen om een verdrag te ondertekenen waarin staat opgenomen dat er tegen 2023 een niet onbelangrijk deel (16 procent) van de energie moet worden opgewekt door middel van duurzame installaties. Ook steden dienen op dit vlak rekening te houden met de nodige eisen en normen. Dit zorgt er voor dat het onmogelijk is dat iedere vorm van financiële compensatie op het aankopen van een duurzame energie installatie zal verdwijnen. Wel kan de manier waarop de subsidie wordt verstrekt worden aangepast (denk maar eens aan de BTW-teruggave op de aankoop van een installatie met zonnepanelen).

Subsidie duurzame energie aanvragen

De manier waarop een subsidie voor een investering in een duurzame energie installatie kan worden verkregen is sterk afhankelijk van de plaats waar u woonachtig bent, het type systeem en ga zo maar door. Neem voor meer informatie over het aanvragen van een duurzame energie subsidie dan ook contact op met de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.

offertes vergelijken