Bouwen en verbouwen in Nederland; wat staat u te wachten?

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

Wanneer u bouwplannen hebt of een verbouwing voor de deur hebt staan, dan krijgt u vast en zeker te maken met regels vanuit uw gemeente waaraan u zich moet houden en die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid, uw buren en uw verdere omgeving. Denk hierbij aan zaken als bestemmingsplannen, welstandseisen en bouwvoorschriften. Gebouwen in Nederland moeten aan deze regels voldoen, ook al heeft u geen bouwvergunning nodig. Over al deze zaken waar u rekening mee dient te houden, zal dit artikel gaan, waarbij de belangrijkste begrippen uitgelegd zullen worden.

 

Bestemmingsplannen van de gemeente

Als u succesvol wil (ver)bouwen, dan kunt u gebruikmaken van onderstaand stappenplan. Voor u begint met bouwen of een verbouwing, dan maakt u een bouwplan. Controleer allereerst of uw gemaakte bouwplan past in het Bestemmingsplan van uw gemeente. In het Bestemmingsplan heeft uw gemeente vastgelegd wat er met de aanwezige ruimte in een gemeente mag gebeuren. Het is een juridisch bindend document, waar zowel de overheid als de individuele partijen zich aan moeten houden. De Bestemmingsplannen van uw gemeente of provincie kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u bij uw eigen gemeente de structuurvisies en Bestemmingsplannen inzien.

 

De Welstandseisen van de gemeente

Wanneer u uw bouwplan vergeleken heeft met het geldende Bestemmingsplan, dient u het naast de Welstandseisen van uw gemeente neer te leggen. Met de Welstandseisen moet u ook altijd rekening houden. Hierin staan de voorwaarden vermeld, waaraan uw bouwplan moet voldoen. In deze nota kan bijvoorbeeld bepaald worden met welk materiaal er gebouwd mag worden, welke kleur er gehanteerd dient te worden en welke architectonische stijl en elementen toegepast mogen worden.

 

De Bouwverordening

Wanneer u de Welstandseisen en het Bestemmingsplan afgevinkt hebt, moet u ook nog kijken naar de Bouwverordening van uw gemeente. Deze verordening zal uiteindelijk verdwijnen. Anno 2021 zijn er nog drie voorschriften van over:

  • Procedurele welstandsvoorschriften
  • Voorschriften om bouwwerkzaamheden op vervuilde bodem te voorkomen
  • Stedenbouwkundige voorschriften

De Bouwverordeningen zijn eigenlijk documenten, waarin de regels beschreven worden met betrekking tot onder andere het bouwen, slopen en verbouwen van woningen en bedrijfspanden. Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het van belang dat voldaan is aan de Bouwverordening.

 

De bouwvoorschriften

Na de bouwverordening bent u er nog niet. U moet ook uw bouwplan vergelijken met de geldende bouwvoorschriften. Opdrachtgevers in de bouw moeten zich aan de volgende wetten en regels houden:

  • Besluit omgevingsrecht
  • Regeling Bouwbesluit 2012
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Ministeriële regeling omgevingsrecht
  • Woningwet

In Nederland hebben we als onderdeel van de Europese Unie ons ook te houden aan Europese voorschriften, zoals het feit dat bouwproducten overal in Europa op dezelfde manier getest en beoordeeld moeten worden. Tevens is er een richtlijn over de energieprestatie van panden.

 

Vergunning nodig voor uw bouwwerkzaamheden?

Als bovenstaande zaken in orde zijn, kunt u op de website van uw gemeente controleren of uw bouw of verbouwing een vergunning nodig heeft. Via de Vergunningscheck van het Omgevingsloket kun je eenvoudigweg nagaan of je een vergunning om te bouwen of verbouwen nodig hebt. Bouwt u in de buurt van water, dan moet u zelfs toestemming krijgen van het Waterschap, zelfs als u van de gemeente geen vergunning om te bouwen nodig hebt.

Wanneer mag u vergunningsvrij (ver)bouwen?

Voor zowel bouwen als verbouwen is merendeels een bouwvergunning nodig. U heeft geen omgevingsvergunning nodig bij onderhoudswerkzaamheden of het plaatsen van een aanbouw/uitbouw aan de achterkant van uw woning. Alle vergunningsvrije situaties kunt u nalezen in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Als u vergunningsvrij mag bouwen, moet u wel rekening houden met de regels uit het Bouwbesluit 2012.

 

Zijn de buren op de hoogte?

Als laatste stelt u uw buren op de hoogte van uw bouwplannen. Het is verstandig om met hen te overleggen om problemen te voorkomen. Zij kunnen namelijk bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Ook kunnen zij in beroep gaan tegen de door u verkregen vergunning. Kijk dan of u er samen uitkomt of schakelt u anders het Juridisch Loket in.

 

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: