Omdat het dak van uw huis zo’n belangrijk onderdeel is, zijn er enkele certificaten in het leven geroepen. De twee belangrijkste zijn de KOMO certificaten en de DAKMERK certificaten. Als u een dakdekker in gaat huren, let er dan op of deze in het bezit van een van deze certificaten is. Indien een dakdekker over deze certificaten beschikt, betekent dit dat hij de kwaliteit en veiligheid kan waarborgen.

gecertificeerde dakdekker

KOMO Certificaat

Het KOMO certificaat stelt eisen aan de kwaliteiten van uw dak. Door jarenlange ervaring heeft het KOMO hoge eisen kunnen stellen aan haar kwaliteitseisen en tevens aan de veiligheidseisen.

KOMO kwaliteitsverklaringen spelen tegenwoordig een grote rol in de bouwwereld.

Het KOMO certificaat geldt voor elk dak, terwijl het DAKMERK certificaat geldt voor de kunststof daken en bitumen daken. Daarmee kan worden gesteld dat het KOMO certificaat in de bouwwereld wat betreft dakbedekking leidend is.

Indien uw dakdekker over een KOMO certificaat beschikt, weet u dat hij werkt volgens de hoge kwaliteitseisen die het KOMO eist. Tevens betekent dit dat de dakdekker de veiligheid goed in het oog houdt en hier gedegen naar zal handelen. U kunt er dus van uit gaan dat u een KOMO gecertificeerde dakdekker volledig kan vertrouwen.

DAKMERK Certificaat

DAKMERK is in Nederland de enige kwaliteitsorganisatie met betrekking tot kunststof daken en bitumen daken. De doelstelling van het DAKMERK is “het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het kunststofdak en hierdoor het verschaffen van zekerheid. DAKMERK is een onafhankelijke partij die voornamelijk erkenning verschaft aan dakdekkers die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. VEBIDAK is een brancheorganisatie, geen kwaliteitsorganisatie.

Dakdekkers die beschikken over het DAKMERK certificaat hebben de volgende voordelen:

  • Het biedt zekerheid dat het dak voldoet aan de hoge kwaliteitseisen.
  • Een garantie van 10 jaar op waterdichtheid van uw dak. Mocht het dakdekkersbedrijf onoverhoopt failliet gaan, dan wordt de garantie overgenomen door DAKMERK.
  • DAKMERK is de enige kwaliteitsorganisatie voor het platte dak.
  • De certificaathouder staat garant voor DAKMERK-kwaliteit.

Andere keurmerken

Er zijn tevens nog meerdere keurmerken in Nederland waar een dakdekker over kan beschikken.

  • Dumebo DWS
  • VCA

Brancheorganisatie:

  • Vebidak
  • HHD