Indien u te maken heeft met schade aan uw dak is het niet meer dan normaal dat deze zo snel mogelijk verholpen zal moeten worden. In uw haast kan het echter voorkomen dat u bepaalde zaken over het hoofd ziet of veel teveel betaalt om het probleem in kwestie op te lossen. Door gebruik te maken van de uitgebreide checklist op deze pagina zorgt u er echter voor dat niets aan uw aandacht zal ontsnappen waardoor dit vervelende probleem snel en efficiënt kan worden opgelost.

Checklist dak repareren

*Tip: Het laten herstellen van een dak kan afhankelijk van de aard van de schade evenals de materialen waar gebruik van werd gemaakt behoorlijk hoog oplopen. Gelukkig is het mogelijk om een extra besparing te realiseren door het vergelijken van meerdere offertes die worden opgevraagd bij verschillende partijen. Buiten rekening houden met de inhoud van onderstaande checklist kunnen we u dan ook alleen maar aanraden om er voor te kiezen om op z’n minst meerdere bedrijven te contacteren met betrekking tot het herstellen van de beschadigingen aan uw dak.

Check 1: Type herstellingswerken bij een hellend dak

Herstellen van dak door middel van dakpannen. Het realiseren van een overzetdak even buiten schot gelaten is dit de financieel interessantste manier om een hellend dak te laten herstellen. Dakpannen zien er niet alleen goed uit, daarnaast staan ze er om bekend over een zeer mooie levensduur te beschikken. Daar komt bij dat beschadigde dakpannen doorgaans zonder probleem verwijderd kunnen worden terwijl de rest gewoon onaangeroerd kan blijven liggen.
Herstellen van een dak met leien. Hier is een kostprijs aan verbonden die flink hoger ligt. Dit heeft alles te maken met het feit dat beschadigde leien vervangen doorgaans een vrij lastig karwei is. Bovendien ligt de prijs voor het aanschaffen van leien in vergelijking met dakpannen ook een stuk hoger.
Overzetdak. Is er sprake van een beschadiging aan het overzetdak? In dat geval dient u doorgaans geen rekening te houden met hoge kosten. Het betreft hier immers gewoon een ‘extra’ dak welke wordt aangebracht boven een reeds bestaand dak.

Check 2: Type herstellingswerken bij een plat dak

Dakreparatie met bitumen. In het merendeel van de gevallen wordt er in Nederland voor gekozen om bij een plat dak gebruik te maken van bitumen. Het is duurzaam en bovendien verschilt de prijs met EPDM slechts in zeer beperkte mate.
Dakreparatie met EPDM. Uw plat dak bedekken met EPDM brengt verschillende interessante voordelen met zich mee. Net zoals bij bitumen het geval is kan ook EPDM echter beschadigd raken waardoor er herstellingswerken uitgevoerd dienen te worden.

Check 3: Werkwijze van een dakdekker

Analyseren van het probleem. De dakdekker in kwestie zal in eerste instantie nagaan waar het probleem zich precies situeert. Dit lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Er kan namelijk altijd sprake zijn van een dieper liggend probleem en verder strekt dan uitsluitend de plaats waar de schade zichtbaar is.
Het opzoeken van de lekkage. Dit ligt uiteraard in lijn met bovenstaande. Het feit dat er op een bepaalde plaats zichtbare vochtschade aanwezig is betekent niet dat het probleem ook daadwerkelijk daar haar oorsprong heeft. Het is immers perfect mogelijk dat de oorsprong van het kwaad ergens anders is terug te vinden.
Schoonmaken van het dak. Om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd wordt gezien kan een dakdekker er voor kiezen om het dak schoon te maken.
Herstellen van het probleem. De dakpan of lei die stuk is wordt vervangen of het deel van de EDPM die beschadigd is geraakt wordt verwijderd en opnieuw geplaatst.
Testen op waterdichtheid. Dit is uiteraard een zeer belangrijk gegeven die mensen soms wel eens over het hoofd durven zien. Wanneer er werkzaamheden zijn uitgevoerd aan uw dak is het echter altijd belangrijk om te controleren of deze de waterdichtheid van de constructie niet hebben aangetast. Controleren op waterdichtheid is dan ook van cruciaal belang om vervelende verrassingen te voorkomen.

Check 4: Bijzondere aandachtspunten

Zijn alle in de offerte opgenomen werkzaamheden uitgevoerd?
Wordt er eventueel garantie gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden?
Controleer of er mogelijks geen nieuwe schade is ontstaan door de uitgevoerde werken.