Wat zijn de rietdekkersbedrijf prijzen? Heeft u er voor gekozen om uw huis te voorzien van een rieten dak? Is uw dak evenwel dringend aan vervanging toe? Zou u vooraleer deze werkzaamheden toe te kennen echter eerst een goed beeld willen hebben van de gemiddelde kostprijs die er aan het realiseren van een dergelijk project is verbonden? Wij hebben de verschillende mogelijkheden evenals de diverse kosten die u kunt verwachten alvast even op een rijtje gezet.

Rietdekkersbedrijf prijzen

Benieuwd naar de exacte prijzen?
Minimale kosten: €28 m²
Gemiddelde kosten: €62 m² Deze klus kost gemiddeld tussen de: €37 - €125 m²
Maximale kosten: €145 m²

De kosten van een rietdekkersbedrijf

kosten Het toepassen van een rieten dakbedekking is om meerdere redenen interessant te noemen. Het is in eerste instantie namelijk zo dat riet een zeer duurzame vorm van dakbedekking is. Daarnaast voorziet ze uw woning van een landelijke en traditionele uitstraling die ongetwijfeld zal opvallen in de omgeving. Wanneer u voor uw huis gebruik wenst te maken van rieten dakbekleding is het altijd interessant om er rekening mee te houden dat er diverse soorten riet op de markt zijn terug te vinden. We onderscheiden op dit vlak met name natuurriet van patentriet evenals novariet. Zowel patentriet als novariet zijn soorten behoren thuis tot de categorie kunstriet.

Het gebruik van kunstriet brengt enkele interessante voordelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel gaat wat dat betreft echter misschien nog wel schuil in het feit dat ze minder brandbaar is in vergelijking met natuurriet. U dient er evenwel rekening mee te houden dat kunstriet lang niet altijd de interessantste keuze is. Laat u daarom adviseren door het rietdekkersbedrijf welke u onder de arm heeft genomen. Wij hebben in ieder geval alvast enkele kosten van een rietdekkersbedrijf voor u op een rijtje gezet:

Type riet Gemiddelde kostprijs per vierkante meter
Natuurriet Tussen 28 & 37 euro per vierkante meter
Patentriet Tussen 62 & 82 euro per vierkante meter
Novariet Tussen 125 & 145 euro per vierkante meter

De prijsopbouw van een rietdekkersbedrijf

De kostprijs welke door een rietdekkersbedrijf aan u in rekening wordt gebracht bestaat uit drie elementen. We onderscheiden op dit vlak niet uitsluitend het riet op zich, maar ook staaldraad evenals schroeven. Uiteraard dient er eveneens rekening te worden gehouden met de arbeidskost die door de rietdekker wordt aangerekend. Zien we de complete prijsopbouw in detail met percentages, dan wordt gelijk duidelijk dat de arbeidskost veruit de hoogste prijs is. Deze is dan ook goed voor 70 procent van het totale prijskaartje dat door een rietdekkersbedrijf wordt aangerekend. 25 procent van de kosten zijn voorbehouden voor het aankopen van het riet op zich terwijl de resterende 5 procent gaat naar de ijzerdraad en de schroeven die aangekocht dienen te worden.

De keuzes die de prijs van een rietdekkersbedrijf bepalen

Wanneer u er voor kiest om een beroep te doen op de diensten  van een rietdekkersbedrijf zijn er verschillende keuzes die het prijskaartje dat in rekening wordt gebracht kunnen beïnvloeden. Het betreft de volgende keuzes:

Keuze 1: Het materiaal

Ongeveer één derde van het totale kostenplaatje heeft betrekking tot het riet dat moet worden aangekocht. Wat dit betreft is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een niet onaanzienlijk prijsverschil van toepassing kan zijn tussen de verschillende soorten riet. Zo is natuurriet altijd voordeliger in vergelijking met novariet. Daar staat wel tegenover dat het bij natuurriet noodzakelijk is om extra brandwerende maatregelen toe te passen. Natuurriet is namelijk een behoorlijk stuk brandbaarder in vergelijking met kunstriet.

Keuze 2: Het type dak

De complexiteit van het dak kan een niet onaanzienlijke invloed hebben op de arbeidskosten die in rekening worden gebracht. Wanneer een dak bijvoorbeeld over veel schoorstenen beschikt zorgt dit er voor dat de vlakken vaak doorbroken worden. Ook de hoogte van het dak is mede bepalend voor de kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het realiseren van een rieten dak. Hoe hoger het dak is, des te meer steigerwerk er namelijk dient te worden voorzien. Dit zorgt er voor dat het rietdekkersbedrijf automatisch hogere kosten in rekening moet brengen. Voor wat de constructie van het dak betreft onderscheiden we twee verschillende soorten:

  • Open dak

Het betreft hier het traditionele rieten dak. Deze wordt dan ook vaak opgemerkt bij oude huizen. Bij een open dak wordt er voor gekozen om het riet op houten latten te bevestigen. Hoewel ze bij oude huizen dus vaak kan worden opgemerkt mag ze bij nieuwbouw woningen niet meer worden toegepast. Ze voldoen immers niet aan bepaalde wettelijke isolatievoorwaarden. Bovendien moet het eveneens gezegd dat open daken ook nog eens brandgevaarlijker zijn in vergelijking met gesloten daken.

  • Gesloten dak

Een gesloten dak voldoet in tegenstelling tot een open dak wel aan de huidige isolatiewaarden welke in het bijzonder werden opgemaakt voor rieten daken. Het riet wordt bij een gesloten dak bevestigd op een dichte ondergrond. Dit zorgt er voor dat ze minder snel zal branden. Er moet wel gezegd dat een gesloten dak meer arbeidsintensief is. Dit zorgt er dan ook voor dat de standaard kost van een gesloten altijd duurder is dan een open dak.

Keuze 3: Het soort rietvorst

Ook het soort rietvorst is iets om rekening mee te houden. We onderscheiden op dit vlak vier verschillende mogelijkheden, namelijk keramische rietvorsten evenals rietvorsten van koper of kunststof. De keuze van de rietvorst is belangrijk, niet alleen omwille van de prijs, maar ook omdat ze voor een niet onaanzienlijk deel de uitstraling van uw huis zal bepalen. Wilt u bijvoorbeeld een strakke uitstraling? Dan kan koper zeer interessant zijn. Wanneer u het vooral belangrijk vindt dat de prijs zo beperkt mogelijk wordt gehouden, dan is deze keuze misschien niet echt zo voor de hand liggend te noemen.

Keuze 4: Eventuele extra opties

Tot slot zijn er nog verschillende extra opties waar u gebruik van kunt maken, hoewel opties… Eigenlijk betreft het niet zomaar opties, want ze moeten de veiligheid van een rieten dak naar een hoger niveau tillen. Het is immers algemeen bekend dat een rieten dak op vlak van brandbaarheid een groter risico met zich meebrengt in vergelijking met de alternatieven die op de markt zijn terug te vinden. Meer dan waarschijnlijk zal uw rietdekkersbedrijf u dan ook één of misschien zelfs meerdere van deze opties aanbevelen:

Type optie Gemiddelde kostprijs
Een brandwerende coating Ongeveer 8 euro per vierkante meter
Een anti-mos coating Tussen 1,25 & 1,75 euro per vierkante meter
Vonkenvanger Tussen 17 & 24 euro

vergelijken