Het schilderwerk aan uw huis is grotendeels bepalend voor de waarde van uw woning. Een huis wat mooi strak in de lak zit is een aanwinst voor de eigenaar. Wanneer u een woning heeft die achterstand heeft op het schilderwerk is deze dan ook gelijk een stuk minder aantrekkelijk. Wilt u de buitenkant van uw huis laten schilderen dan komt u voor behoorlijk wat kosten te staan. We keken voor u naar de kosten van het schilderen van een huis maar ook naar de mogelijkheden om hier subsidie op te krijgen.

De kosten van buiten schilderwerk

We vroegen een aantal prijzen op van schilders en kregen de volgende offertes toegestuurd:

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd Omschrijving van de werkzaamheden In aanmerking voor welke subsidies Prijs per m2 of per m
Schilderwerk aan de buitenkant Standaard schilderwerk aan de buitenkant: sauzen van de muur en/of schilderen van de kozijnen Lage BTW

Eventueel winterschilder

Tussen 25 en 35 euro per m2 voor sauzen

 

Tussen 15 en 25 euro voor kozijnen

Schilderwerk aan de buitenkant met isolatie Schilderwerk aan de buitenkant waarbij isolatiemiddel wordt aangebracht. Afwerken met crepi Lage BTW

Eventueel winterschilder

Subsidie beter energielabel

Eventueel subsidie bij twee isolerende maatregelen

Tussen 35 en 55 euro per m2

 

Schilderen met crepi

Op het moment dat u een gevel laat isoleren een afwerken met crepi kiest u ervoor om een pleisterlaag te laten aanbrengen op uw gevel. Onder het crepi zit een isolatielaag in de vorm van platen. Deze manier is bedoeld om uw gevel te isoleren. Het is een maatregel waar nogal wat haken en ogen aan zijn verbonden:

  • Pas op met een vochtprobleem. Heeft uw woning last van een vochtprobleem in de muren dan zult u dat in eerste instantie niet beter maken wanneer u deze techniek laat toepassen. Het vocht kan immers niet meer naar buiten trekken en zal dus naar binnen slaan in uw woning. U moet er rekening mee houden dat de binnenmuren op termijn ook een schilderbeurt nodig hebben omdat het vocht uit de spouwmuur naar binnen slaat en daar voor schimmelvorming zal gaan zorgen. U zult dus zeker moeten zijn dat er geen vocht meer in de spouwmuur zit voordat u deze maatregel laat aanbrengen.
  • Een vergunning nodig. Had uw huis eerst een stenen muur zonder schilderwerk dan mag u daar niet zomaar aan de buitenkant een laag crepi op laten aanbrengen. U zult eerst aan de welstandscommissie om toestemming moeten vragen aangezien u op punt staat het aangezicht van uw woning ingrijpend te veranderen. Geeft men geen toestemming maar wilt u wel uw gevel isoleren dan zult u andere maatregelen moeten treffen.

Subsidie op de schilder

Voor schilderwerkzaamheden buitenshuis komt u in aanmerking voor subsidie. We hebben een aantal vormen voor u toegelicht.

  • Het lage BTW tarief. Dit is een subsidie die u altijd krijgt op schilderwerkzaamheden. Over het arbeidsloon op de factuur wordt namelijk BTW berekend. De hoogte van deze BTW is gesteld op het lage BTW tarief van 9 procent. Dit is bedoeld om de bouwsector uit het slop te helpen. U hoeft de subsidie niet zelf aan te vragen: de schilder zal de subsidie automatisch met u verrekenen. Daar ondervindt de schilder zelf geen nadeel van: hij draagt de door u betaalde BTW immers weer af aan de belastingdienst.
  • De winterschilder. Tijdens de zomermaanden hebben schilders in ons land meer dan genoeg werk. Is het echter najaar of winter dan wordt het opeens stil. Veel schilders werken dan ook in deze periode als winterschilder. Dat wil zeggen dat men vooral werkzaamheden binnenshuis uitvoert. Houdt u er echter rekening mee dat werkzaamheden aan de buitenkant van uw huis ook onder de diensten van de winterschilder kunnen vallen. Wanneer de winter een mild karakter heeft met temperaturen boven de 9 graden zullen veel werkzaamheden alsnog in de winter uitgevoerd kunnen worden. De winterschilder kan u een voordeel opleveren oplopend tot wel 30 a 40 procent. Absoluut de moeite waard dus.
  • Een beter energielabel. Laat u isolatie en schilderwerkzaamheden aan de buitenkant van uw huis uitvoeren dan kan het zomaar zijn dat uw energielabel verbetert. Zeker wanneer u in een wat ouder huis met een slecht energielabel woont is dit van toepassing. U kunt er in dat geval voor kiezen om een subsidie aan te vragen voor een verbeterd energielabel. U moet in dat geval wel bonnen en facturen bewaren van de schilderwerkzaamheden. Ook zaken als bijsluiters dient u te bewaren. U vraagt deze subsidie aan op de website van het ministerie van VROM.
  • Twee soorten isolatie. Kiest u er, naast gevelisolatie, voor om nog een andere vorm van isolatie aan te brengen dan heeft u recht op subsidie van de overheid. U dient aan te tonen dat beide soorten isolatie vrijwel direct zijn aangebracht. U moet deze subsidie zelf aanvragen en daarbij bonnen, facturen en bijsluiters te overleggen. Ook deze subsidie vraagt u zelf aan.

Besparen zonder subsidie

Heeft u geen zin in allerlei extra werkzaamheden dan kunt u alsnog mooi besparen op de kosten. Dat doet u door offertes op te vragen. Deze vergelijkt u aan de hand van de volgende punten:

  • Alle aparte posten op de offerte. Materiaal, arbeidsloon, voorrijkosten en kilometerkosten dienen allemaal apart op de offerte te staan.
  • Prijzen met de BTW erbij. U heeft altijd recht op een offerte waar de BTW bij inbegrepen zit.
  • U kunt besparen op een schilder door iemand uit uw eigen omgeving te kiezen. Dit ziet u aan de hand van de kilometerkosten op de offerte.