Woningen in Almere, maar ook in andere delen van ingepolderde gebieden, hebben een probleem wat ontstaat binnen een aantal jaren na de bouw van het huis. Dat heeft te maken met de ondergrond waar de woningen op zijn gebouwd. De woningen in Almere en andere ingepolderde gebieden zijn namelijk gebouwd op een ondergrond van klei en veen. Deze bodem is aan een natuurlijk effect onderhevig. Wanneer de bodem namelijk gaat dalen, en bij inpoldering gebeurt dit dus, zal alles wat daarop is gebouwd ook gaan dalen en zakken. Wanneer dit nou gelijkmatig zou gebeuren was er weinig aan de hand en zou er geen reden tot paniek zijn. Feit is dat de bodem in Almere ongelijkmatig verzakt. Dat houdt in dat woningen die daar zijn gebouwd eveneens gaan verzakken. Dit is echter niet alleen een probleem wat zich in Almere afspeelt.

Een aanbouw die verzakt

Bij de meeste aanbouwen in ons land is een goede fundering aangelegd. Daardoor zorgt men ervoor dat de aanbouw stevig staat en niet kan gaan verzakken. Wanneer echter deze fundering niet stevig genoeg is of wanneer de bodem onder de aanbouw van een ander materiaal is gemaakt dan bij een huis – soms worden er wijzigingen aan de ondergrond van een huis aangebracht om deze redenen – kan het zijn dat een aanbouw of een bijgebouw bij een woning of bedrijf gaat verzakken. Deze vorm van verzakkingen kan op dezelfde manier worden aangepakt als bij een verzakking van een huis in Almere.

Een aanpassing van de vloer en de overlast daardoor

Je zou bij een aanpassing van een vloer van een huis voor behoorlijk wat overlast kunnen komen te staan. In het verleden was het zo dat de hele vloer moest worden aangepast, vaak zelfs opnieuw gemaakt, wat voor behoorlijk wat overlast zorgde. De hele woning moest leeg en voor een deel moest deze opnieuw worden gemaakt. Een nieuw begin – van onder af aan – is dan ook zeer kostbaar en daarnaast ook erg ongewenst. Een betere manier is de aanpassing van de vloer zonder deze overlast.

Het versterken en opnieuw ophogen van een vloer van onderaf

Wie opziet tegen deze manier van het ophogen van de vloer van een huis en het levelen van de vloer kan ervoor kiezen om de hele vloer, met het huis erbij, te laten liften. Dat is een methode die een stuk minder omvangrijk is dan deze bij het horen ervan lijkt. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van schuimbeton. Dit schuimbeton wordt geïnjecteerd onder de vloer van het huis of de aanbouw. Daarbij wordt de vloer weer opnieuw waterpas gesteld. Het grote voordeel hiervan is dat er geen grootscheepse verbouwing hoeft plaats te vinden. Een ander voordeel is absoluut dat de kosten relatief laag zullen zijn. Een gebouw slopen en opnieuw bouwen is altijd de kostbaarste oplossing terwijl dit niet nodig is. De draagkracht van schuimbeton is hoog genoeg om het gewicht van een woning te kunnen dragen.

Zaken die de prijs bepalen van het verhelpen van een verzakte woning

Ga je de vloer van jouw (deels) verzakte woning herstellen dan is er een aantal zaken wat bepalend is voor de prijs ervan. Een van die punten is de bereikbaarheid van de plek die verzakt is. Wanneer er sprake is van een woning rechtstreeks aan de openbare weg valt dit gemakkelijk te realiseren. Zeker wanner er nauwelijks tot geen voortuin bij de woning hoort kan de tankwagen met schuimbeton gemakkelijk worden voorgereden om het schuimbeton te injecteren. Een ander punt is de hoeveelheid schuimbeton die moet worden geïnjecteerd. Daarmee bedoelen we uiteraard de grootte van jouw huis die bepalend is – je moet immers een bepaald oppervlak opnieuw waterpas krijgen – maar ook de mate waarin een woning eventueel plaatselijk is verzakt. De hoeveelheid schuimbeton wordt daar mede door bepaald.

Subsidie voor het aanbrengen van schuimbeton bij een verzakte woning

Er zijn meerdere omstandigheden denkbaar waarin een woning opnieuw waterpas moet worden gesteld. Daarbij moet je kijken naar mogelijkheden om subsidie te krijgen. Gaat het om een verzakking van een woning door gaswinning in de omgeving dan is het in een aantal gevallen mogelijk om de NAM en de Nederlandse overheid daarvoor aansprakelijk te stellen. In die gevallen valt er een subsidie of schadevergoeding voor te krijgen. Ook wanneer gemeenten zoals Almere zich geconfronteerd zien met een groot aantal van dit soort situaties kan het zijn dat de gemeente een subsidiepotje in het leven roept om dit ongemak te verhelpen. In deze gevallen kan je daarop een beroep doen wanneer kan worden bewezen dat jouw woning door deze reden verzakt is. Gaat het om een probleem wat zich voordoet bij een nieuwe aanbouw door een fout van de aannemer die de aanbouw heeft geplaatst, dan kan je in veel gevallen een schadeclaim bij de aannemer indienen. Er moet dan worden bewezen door een officieel erkend instituut dat de schade is ontstaan door een gebrekkige constructie. Is dit het geval dan is de aannemer verplicht om de schade voor eigen rekening te (laten) herstellen.

De opbouw van het prijskaartje

het prijskaartje van het verhelpen van

een verzakking van een woning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De kosten van het schuimbeton zelf, de materiaalkosten. Ook de kosten van extra materialen die eraan te pas komen om het schuimbeton te injecteren komen hierbij.
  • De kosten van het arbeidsloon. Dit zijn de kosten van het bedrijf wat het schuimbeton komt injecteren.
  • De kosten van het materieel. Dit is een belangrijke kostenpost. Het schuimbeton moet immers naar jouw woning toe worden gereden en daarnaast moet het met apparatuur worden geïnjecteerd. Dat kost geld.
  • De kosten van het voorrijden. Dit is belangrijk: het gaat om het aanvoeren van het materiaal. Vaak gaat het daarbij om een vast bedrag.
  • De kosten van de kilometers. Daarbij gaat het om de kilometervergoeding.
  • De kosten van de BTW. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de belastingdienst.

Besparen op de kosten van het waterpas krijgen van jouw vloer

Je kan het beste en het snelste besparen op de kosten van het opnieuw waterpas krijgen van jouw vloer door dit met meerdere buren tegelijkertijd te laten doen. De wagen hoeft minder vaak heen en weer te rijden. Daarnaast hoeft men maar één keer de apparatuur aan te voeren en dat zorgt voor een behoorlijk voordeel.

Vergelijk eerst de prijzen

Voordat je schuimbeton laat injecteren vraag je eerst prijzen op. Dat doe je met onderstaande button. Op die manier voorkom je dat je teveel betaalt. Jouw voordeel kan daardoor behoorlijk oplopen tot wel 20 procent.