Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is vocht dat door de buitenmuur heen komt en dus van buiten naar binnen weet te glippen. Normaliter houdt de buitenmuur dit tegen, maar na beschadiging (bijvoorbeeld door kieren en scheuren of door oude, brosse voegen) kan de bescherming van de buitenmuur zijn werking verliezen en kan het dus vocht gaan doorlaten.

De meest voor de hand liggende oplossing is om de buitenmuur te impregneren. U maakt daarmee als het ware de buitenmuur waterdicht waardoor het vocht niet meer in de muur kan komen. Een andere oplossing is om een vochtbestrijder in de muur aan te brengen die op die manier het vocht weer naar buiten afvoert.

Opkruipend vocht

Opkruipend vocht ontstaat vooral doordat de muur in aanraking komt met het grondwater, waarna de muur het water als het ware opzuigt. Het is zaak dit vocht af te voeren, wat bijvoorbeeld met een vochtbestrijder gerealiseerd kan worden. De Venturi Vochtbestrijder werkt met venturi-effect, waardoor de vochtige lucht zonder elektrische hulpmiddelen uit de muur gezogen wordt en het vochtgehalte daar dus ook al afnemen. Als vochtige muren dus echt een probleem zijn dan kan een dergelijke vochtbestrijder zeker helpen om het vochtprobleem tegen te gaan.

Een andere oplossing kan zijn om de kruipruimte goed te ventileren, waardoor het vochtgehalte daar al afneemt en er dus ook minder vocht naar de muren zelf zal trekken.

Vochtplekken

Een ander veel voorkomend vochtprobleem zijn vochtplekken. Dit zijn lelijke, vaak wit, geel of zwart gekleurd, soms vergezeld van schimmels, die het gevolg zijn van een te hoge vochtigheid. Vaak is dit het gevolg van een lekkage of slechte ventilatie. In het eerste geval dient het lekkage te worden opgespoord en verholpen, in het tweede geval kan betere ventilatie ook al een boel schelen.