Binnenkort nieuwe maatregelen bij ingrijpende renovatie

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

Vanaf 30 juni 2021 gelden er nieuwe maatregelen bij een ingrijpende renovatie om zo minimale hoeveelheid hernieuwbare energie te kunnen produceren. Dit betekent dat je bij zo een ingrijpende renovatie een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler zult aanschaffen.

De nieuwe maatregel komt vanuit de Europese regelgeving. In de RED II-richtlijn staat beschreven dat de EU-lidstaten een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie moeten gaan voorschrijven. Nederland voldoet nu alleen de EU-eisen bij de nieuwbouw.

Wat wordt er bedoeld met ‘’ingrijpende renovatie’’

Er zijn vragen over wat er bedoeld wordt met ingrijpende renovatie. Want valt het plaatsen van dubbelglas daaronder en geldt dat ook voor dakisolatie? Hiervoor heeft EU twee definities voor de lidstaten bedacht. Namelijk: of de renovatie moet 25 procent omvatten van de waarde van het gebouw of er wordt 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil gerenoveerd.

Over de nieuwe regeling wordt het volgende uitgelegd in het concept-wijzigingsbesluit: om de noemer ‘ingrijpende renovatie’ te vallen, moet bij verbouwing minstens 25% van de oppervlakte van de ‘integrale gebouwschil’ worden vernieuwd, veranderd of vergroot. De renovatie wordt alleen als ‘ingrijpend’ beschouwd als ook het afgiftesysteem van de verwarmingsinstallatie – minimaal deels – wordt vernieuwd.

Hoe zitten de nieuwe maatregelen in elkaar?

Minister Ollongren heeft als voorbeeld van de ingrijpende renovaties in de concepttekst een voorbeeld gegeven van een dak of gevel die helemaal wordt opengelegd en vernieuwd: ‘’In de praktijk komt het dan vaak voor dat er door minimaal 25% van het gebouw ‘van binnen en buiten’ kan worden gekeken.’’ Bij na-isolatie wordt bijvoorbeeld van enkelsteensmuren of isolatie tegen de bestaande dakbeschot de ‘’íntegrale’’ schil niet vernieuwd. Bij zulke maatregelen wordt dit dus een ingrijpende renovatie en valt dit ook niet onder de nieuwe regeling.

De regels gelden dus alleen wanneer de verwarmings- of koelinginstallaties van de woning een onderdeel zijn van een ingrijpende renovatie. Dit niet alleen, namelijk een derde deel van de vloerverwarming of radiatoren moet worden vernieuwd of aangepast. Volgens het kabinet wordt hiermee voorkomt dat woningeigenaren weer veel geld uitgeven voor een nieuwe installatie, aangezien de installatie nog een redelijke economische of technische levensduur hebben.

Volgens de minister zijn er verschillende mogelijkheden die de nieuwe eis mogelijk zouden maken. Door pv-panelen plaatsen, gebruik maken van een all-electric of hybride warmtepomp of een zonneboiler laten installeren. Volgens het NTA8800-rekenmodel zou dit mogelijk zijn.

Onderzoek

Bij het bepalen van wat ‘’de minimale hoeveelheid op te wekken hernieuwbare energie’’ is, is er ook rekening gehouden met wat de technische en economische techniek is. Er wordt dan ook rekening gehouden met de kosteneffectiviteit van technische maatregelen. Hiervoor heeft het kabinet een onderzoek gebruikt van het ingenieursbureau DGMR.

De minister heeft op basis van dit onderzoek een aantal voorbeelden gegeven van de uitwerking van de nieuwe regels.

  • Bij een tussenwoning van 110 m2 zeven pv-panelen van 200 wp vermogen moeten worden geplaatst.
  • Een woongebouw met 33 appartementen met een totale oppervlakte van 3.036 m2 heeft 64 panelen nodig. Bij een klein kantoor van 300 m2 moeten 12 panelen worden geplaatst.

Bij het onderzoek worden warmtepompen en zonneboilers niet in meegebracht. Het is dus onduidelijk hoe de toepassing kan worden gegeven aan de minimumeisen.

De invoering

Er liep een consultatieronde tot 10 januari hierin konden mensen commentaar geven op het conceptbesluit. Op 30 juni 2021 zal het definitieve besluit worden doorgevoerd en vanaf dan zullen de nieuwe regels doorgevoerd moeten worden, dit heeft de EU besloten.

 

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: