Blijven bouwen in Nederland in Coronatijd

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

In 2020 brak de wereldwijde Coronapandemie uit, wat geresulteerd heeft in wereldwijde lockdowns en een flinke klap voor de wereldeconomie. Veel sectoren in Nederland hebben moeite het hoofd boven water te houden. Denk bijvoorbeeld aan de horeca en de detailhandel. Hoe houdt de bouwsector zich echter staande onder de Coronacrisis? Gaat het bouwen wel gewoon door?

De invloed van de Coronapandemie op de sector

Deelnemende partijen in de bouw- en technieksector doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden binnen de bouw niet stilvallen als gevolg van de Coronacrisis. Daarom is er met de overheid en deelnemende partijen intensief overlegd dat er zoveel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder dat de medewerkers risico lopen. Er wordt gekeken of onderhoudswerkzaamheden en renovatiewerkzaamheden voorrang kunnen krijgen. De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector roepen ook provincies en gemeenten op om vergunningen te blijven verlenen voor bouwwerkzaamheden, zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werk in de sector doorgaat. Tevens zijn er regelingen getroffen dat, wanneer er door de Coronacrisis vertragingen ontstaan in de bouwprojecten, er coulant wordt omgegaan bij contractuele boeteclausules. In het protocol Samen Veilig Doorwerken staat op welke manier en in welke situaties u veilig mag doorwerken.

Werken in de bouw gaat gewoon door

Ofschoon het werk in de bouw doorgaat, moet uw werkgever ervoor zorgen dat u werkt op een veilige werkplek. U moet zich echter zelf streng houden aan de opgestelde Coronaregels. Bewaar uw afstand met andere collega’s, tenzij werkzaamheden erom vragen. Houd deze opeenhoping dan wel kort. Blijf ook in de bouwkeet op afstand van elkaar. U moet altijd de handen wassen. Deel geen gereedschap. En blijf thuis, wanneer u zich niet lekker voelt. Op de website van Helpdesk Corona voor Bouw en Techniek vindt u een actueel overzicht van alle Coronaregels met betrekking tot de bouw. Weigert uw werkgever zich aan de Coronaregels te houden, dan kunt u zich altijd melden via de Helpdesk. De Helpdesk zal dan verhaal halen bij het betreffende bedrijf.

Zijn er nog wel investeringen mogelijk in de toekomst?

De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector zijn het erover eens dat er, ondanks de Coronacrisis, aandacht moet blijven voor investeringen in bouw- en verduurzamingsprojecten in de toekomst. Het is immers van groot belang dat zodra de crisis over is de bouwsector op volle poelen verder kan gaan en niet dan komt stil te liggen, omdat er geen nieuwe projecten meer zijn. De bouw- en technieksector worden hierbij door de overheid ondersteund middels bijvoorbeeld innovatiesubsidies en regionale woondeals.

De bouw van nieuwbouwwoningen in Coronatijd

Ondanks de afspraken die er gemaakt zijn, constateert het economisch bureau van het ING een krimp in het aantal gebouwde woningen in het eerste kwartaal van 2021. Het aanbod van nieuwbouwwoningen zal de komende tijd alleen nog maar minder worden. De oorzaak van deze krimp liggen in het feit dat de financiële gevolgen van de Coronacrisis de kop opsteken. Ook zijn mensen minder geneigd om een huis te kopen, aangezien de inkomsten door Corona zijn teruggelopen of men zelfs werkloos is geworden door de crisis. Anno 2021 zouden er 68.000 nieuwe woningen gebouwd worden, wat 4.9 procent minder dan in 2020. De bouwsector werkt laat-cyclisch wat inhoudt dat u de gevolgen van de Coronacrisis pas een jaar later merkt. Dit komt, omdat in de bouw langlopende projecten reeds waren opgestart, toen de Coronacrisis uitbrak. Daardoor zijn de gevolgen voor nu nog beperkt. Wel laat het CBS zien dat er een stijging heeft plaatsgevonden binnen het aantal bouwvergunningen, die anno 2021 zijn afgegeven. Bouwen begint echter pas, wanneer zeventig procent van de nieuwbouwwoningen verkocht is.

Zelf bouwen en verbouwen in Coronatijd

Sinds het uitbreken van de Coronapandemie klust Nederland er goed op los. Dit kunt u zelf natuurlijk allemaal doen, aangezien dit de veiligste optie is. Sommige zaken, zoals de aanleg van een nieuwe badkamer, kunt u echter beter laten uitvoeren door professionals. Hoe doet u dat in tijden van Corona? De overheid heeft in samenwerking met de bouwsector ook hier maatregelen voor opgesteld, zodat uw werkzaamheden aan huis gewoon op een veilige manier kunnen doorgaan. Het bespreken van uw wensen voor de verbouwing gebeurt aan de hand van de door het RIVM opgestelde richtlijnen, zoals anderhalve meter afstand houden, goede ventilatie in huis, handen wassen, bij klachten niet wachten en dergelijken. Veilig verbouwen is ook mogelijk door het protocol Samen Veilig Doorwerken, waarin de Coronamaatregels zijn opgenomen, maar dit protocol geeft u ook het recht iemand weg te sturen waarbij u zich niet veilig voelt. Bijvoorbeeld doordat deze de voorschriften niet naleeft. Andersom mag de verbouwer dit ook bij u doen, wanneer u zich niet aan de regels houdt. Tevens mag de verbouwer u gezondheid gerelateerde vragen stellen en vragen om de deurklinken en toiletten regelmatig te poetsen.

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: