Wanneer we een douche nemen staan we er vaak niet bij stil dat er heel wat warmte is terug te vinden in het wegstromende douchewater. Deze warmte blijft in het merendeel van de gevallen onbenut en dat is bijzonder jammer. Gelukkig bestaat er een systeem die er voor zorgt dat dit verlies in de kiem wordt gesmoord. De zogenaamde douche-WTW zorgt er namelijk voor dat koud water mee wordt opgewarmd waardoor de aanwezige ketel minder hard dient te stoken. Het spreekt voor zich dat dit een mooie energiebesparing kan opleveren. U dient er wel rekening mee te houden dat gebruikmaken van een douche-WTW systeem een bepaalde verbouwing vereist die uiteraard de nodige extra kosten met zich meebrengt.

Subsidie douche-warmteterugwinning

Benieuwd naar de prijzen?

Ondanks de extra kosten die de kleine verbouwing voor een douche-WTW systeem met zich meebrengt is het zo dat een dergelijk systeem op financieel vlak bijzonder toegankelijk is. Wilt u eveneens een douche-warmte terugwinning systeem plaatsen in uw huis, maar zou u eerst graag een goed beeld hebben van de mogelijke subsidie die u kunt verkrijgen? Wij vertellen u er graag alles over in dit artikel!

Hoeveel kost douche-warmte terugwinning?

kosten Wanneer u er voor kiest om een douche-warmte terugwinning systeem te plaatsen in uw badkamer dient u er rekening mee te houden dat er twee verschillende soorten systemen op de hedendaagse markt zijn terug te vinden. In tegenstelling tot bij diverse andere energiebesparingssystemen is het zo dat deze niet gepaard gaat met een torenhoog kostenplaatje, in tegendeel. De kostprijs voor een gemiddeld systeem is namelijk gelegen tussen de 450 en 850 euro. Het feit dat het kostenplaatje voor een douche-warmte terugwinning systeem zo beperkt is zorgt er voor dat in principe nagenoeg elk gezin in staat is om een dergelijke beperkte investering uit te voeren.

Bovenstaande is natuurlijk een beetje oppervlakkig, maar we kunnen u zonder probleem een meer gedetailleerd beeld geven van niet alleen de kosten van een douche-warmte terugwinning systeem, maar ook de besparing die er mee kan worden gerealiseerd. Zoals reeds eerder aangegeven is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de werking evenals het kostenplaatje van een douche-warmte terugwinning systeem sterk afhankelijk is van de installatie van uw keuze. We zetten deze cijfers graag in een tabel.

Systeem Kosten douche-WTW Kosten douchebak Kosten installatie Besparing op gas per jaar
Douchepijp-WTW Tussen 400 & 700 euro Geen 200 euro 105 m3
Douchebak-WTW Tussen 800 & 1.000 euro 300 euro 1.000 euro 85 m3

De kosten die vermeld staan in bovenstaande tabel evenals de besparingen die gerealiseerd kunnen worden zullen voor veel mensen reeds als muziek in de oren klinken. Het kan evenwel allemaal nog een stukje interessanter. Het is namelijk zo dat bovenstaande cijfers gemiddelden zijn. Met andere woorden, neemt u langer dan gemiddeld een douche, dan kan de besparing nog hoger uitvallen terwijl het bedrag van de investering uiteraard gelijk blijft.

Subsidie douche-warmte terugwinning in het verleden

Gedurende een lange tijd was het zo dat de Nederlandse overheid er voor koos om bepaalde energiebesparende installaties in huis financieel te ondersteunen. Dit was evenwel niet het geval voor alle systemen, in tegendeel. Er werd bij het bepalen van de subsidies dan ook steevast gekeken naar de algemene toepasbaarheid. Op het eerste zicht lijkt douche-warmte terugwinning een zeer toegankelijk systeem dat geschikt is voor ieders budget… en dat is het eigenlijk ook. Het systeem bestaat evenwel nog niet zo lang waardoor er in het verleden geen specifieke subsidies voor konden worden toegekend. Dit is evenwel nooit een echt probleem geweest. Gezinnen die wensten te investeren in een douche-warmte terugwinning systeem namen het beperkte kostenplaatje namelijk maar wat graag voor lief. De relatief lage investering zorgt er hoe dan ook voor dat een subsidie eigenlijk nooit een echte eis is geweest.

Subsidie anno 2016

Bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat er voorheen geen concrete subsidie bestond voor een investering in douche-warmte terugwinning. Ook vandaag de dag is dat eigenlijk niet het geval. Verschillende steden en gemeenten hebben er voor gekozen om bepaalde energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen, maar een aantal factoren spreken in het nadeel van douche-warmte terugwinning. In eerste instantie is er zoals reeds aangehaald het beperkte kostenplaatje dat een dergelijk systeem met zich meebrengt. In principe wordt er verwacht dat iedereen wel een bedrag van tussen de 450 en 850 euro kan ophoesten. Dit bedrag ligt in ieder geval een behoorlijk stuk lager in vergelijking met verschillende andere systemen die wel financieel worden ondersteund.

Het ontbreken van een subsidie vandaag de dag hoeft de ontwikkeling van een douche-warmte terugwinning systeem evenwel niet in de weg te staan, in tegendeel. Ondanks de beperkte investering die moet worden uitgevoerd is het namelijk zo dat er niet alleen sprake is van een degelijke energiebesparing, bovendien wordt ook het energielabel van uw woning verbeterd. Dit zorgt er voor dat u eigenlijk kunt rekenen op verschillende voordelen die u een niet onaanzienlijk financieel voordeel zullen opleveren.

Enige subsidies in de toekomst?

De Nederlandse overheid heeft er net als steden en gemeenten door de jaren heen (en ook vandaag de dag) voor gekozen om verschillende energiebesparende maatregelen op financieel vlak behoorlijk te ondersteunen. Dit geldt evenwel niet specifiek voor een douche-warmte terugwinning systeem. Een dergelijk systeem viel tot op de dag van vandaag een beetje uit de boot en dat lijkt in de toekomst niet snel te veranderen.

Het grootste probleem waar een douche-warmte terugwinning systeem over beschikt is het beperkte kostenplaatje. Verschillende energiebesparende systemen zijn zo duur dat ze zonder subsidie in het geheel niet rendabel en dus interessant kunnen zijn. Dat geldt niet voor douche-warmte terugwinning. Wanneer u kiest voor het meest voordelige systeem op de markt (een douchepijp-WTW voor alle duidelijkheid) bent u er doorgaans met een paar honderd euro vanaf. Dit beperkte investeringsbedrag kan naar de toekomst toe bovendien alleen maar dalen naargelang de evolutie van de prijzen van de onderdelen van het systeem. De kans dat er de komende jaren dan ook een bepaalde, specifieke subsidie zal verschijnen voor dit systeem lijkt bijzonder beperkt.

Zoals reeds diverse keren aangegeven in dit artikel is dit evenwel één van de weinige energiebesparende systemen die ook zonder subsidie in een zeer korte tijdspanne winstgevend kan zijn. Het ontbreken van een subsidie hoeft dan ook nooit een reden te zijn om dit systeem zomaar af te schrijven, in tegendeel.