Wanneer u over een woning beschikt en u zo’n optimaal mogelijk comfort wenst te ervaren loont het beslist de moeite om speciale aandacht te geven aan het energielabel waar deze over beschikt. Het energielabel toont namelijk aan hoe energiezuinig een woning al dan niet is. Wanneer we het energielabel in detail gaan bekijken zien we dat deze over verschillende kleuren beschikt. A, B en C zijn bijvoorbeeld groen terwijl D over een gele kleur beschikt, E net als F een oranje kleur heeft en G uiteindelijk de slechtste is met een donker rode kleur. De quotering die uw huis krijgt op het energielabel is belangrijker dan u denkt. Ze zorgt er namelijk niet alleen voor dat wordt aangegeven hoe het met het leefcomfort in huis is gesteld, bovendien geeft ze ook een goede weerspiegeling van de waarde van uw huis op de woningmarkt. Een slechte score op het energielabel wordt dan ook beter zo snel mogelijk rechtgezet. Een niet onbelangrijk deel van de investeringen die u op dit vlak moet doen worden gelukkig gesubsidieerd, al zit er een addertje onder het gras.

Subsidie energielabel verbeteren naar label a of b

Benieuwd naar de prijzen?

Kosten voor verbeteren energielabel

kosten De kosten waar u rekening mee dient te houden voor het verbeteren van uw energielabel zijn sterk afhankelijk van hoe de situatie nu is. Een huidig energielabel G zal een behoorlijke investering vergen om te stijgen naar label A of B. De voornaamste kosten die gemaakt dienen te worden hebben vooral betrekking tot het plaatsen of verbeteren van bestaande isolatie, maar ook het vervangen van bijvoorbeeld het glas in ramen en deuren kan gepaard gaan met een stevig kostenplaatje. We zetten enkele kosten alvast even voor u op een rijtje:

Type Gemiddelde kostprijs
Isoleren van plat dak Gemiddeld 3.500 euro
Isoleren van schuin dak Gemiddeld 6.000 euro
Isoleren van gevel binnen Gemiddeld 8.500 euro
Isoleren van gevel buiten Gemiddeld 13.000 euro
Isoleren van de spouw Gemiddeld 1.750 euro
Isoleren van de vloer Gemiddeld tussen 1.350 & 2.000 euro
Plaatsen van dubbel glas Gemiddeld 65 euro per vierkante meter
Plaatsen van HR glas Gemiddeld 70 euro per vierkante meter
Plaatsen van HR+ glas Gemiddeld 75 euro per vierkante meter
Plaatsen van HR++ glas Gemiddeld 80 euro per vierkante meter
Plaatsen van HR+++ glas Gemiddeld 120 euro per vierkante meter

Let op, soms kunnen er nog extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Ramen waar altijd enkel glas in heeft gezeten kan bijvoorbeeld mogelijks niet geschikt zijn voor het plaatsen van HR+++ glas waardoor er rekening dient te worden gehouden met een extra kostprijs.

Subsidie verbeteren naar label a/b in het verleden

Het energielabel bestaat op zich nog niet zo lang, maar dat wil niet zeggen dat er in het verleden nog geen subsidies werden toegekend voor het energiezuiniger maken van uw huis, in tegendeel. Iedereen herinnert zich bijvoorbeeld nog wel het jaar 2009 toen er voor werd gekozen om particulieren de mogelijkheid te bieden om een dubbele subsidie aan te vragen. In eerste instantie was er bijvoorbeeld een financiële compensatie die werd toegekend door de aannemer of door het isolatiebedrijf waar isolatie bij werd aangekocht. Daar kwam bij dat particulieren ook nog eens konden rekenen op een BTW-verlaging op niet alleen de arbeidsuren, maar ook op het aankopen van het isolatiemateriaal in kwestie. Het is dan ook niet zo vreemd dat heel veel mensen er reeds in deze periode voor hebben gekozen om hun huis van (verbeterde) isolatie te voorzien.

Geen landelijke subsidie meer

Op moment van schrijven geldt voor wat isolatie gerelateerde werkzaamheden betreft nog steeds een BTW-verlaging. Het normale tarief van 21 procent is verlaagd naar 6 procent, maar geldt uitsluitend nog voor wat de arbeidsuren betreft. Met andere woorden, op het isolatiemateriaal zelf wordt gewoon een BTW-percentage van 21 procent aangerekend. Een andere wijziging is terug te vinden onder de vorm van de landelijke subsidie die vandaag de dag niet langer bestaat. De subsidies voor energiebezuinigende investeringen aan een woning werden doorgespeeld naar de steden en gemeenten. Dit zorgt er voor dat er grote verschillen merkbaar zijn en ook de voorwaarden kunnen afwijkingen vertonen.

Minimale verbetering van 2 labelstappen?

Verschillende steden hebben ondertussen aangegeven dat ze hun inwoners de mogelijkheid bieden om een bepaalde subsidie te ontvangen voor het verbeteren van hun energielabel. De belangrijkste voorwaarde is doorgaans dat er een verbetering moet zijn gerealiseerd van 2 labelstappen. Mocht dat niet het geval zijn zou de aangebrachte verbetering immers niet voldoende toereikend zijn om het wooncomfort en de duurzaamheid van een woning structureel te verbeteren. De subsidie waar u in deze situatie recht op heeft is niet onaanzienlijk. Hoewel ze zoals eerder reeds aangegeven afhankelijk is van de stad of gemeente in kwestie ligt ze gemiddeld rond de 750 euro. Zo worden de energiebesparende investeringen die uitgevoerd moeten worden aan uw woning meteen een stuk voordeliger.

Wat met de subsidies in de toekomst?

Het energielabel is bijzonder belangrijk, niet alleen voor u als eigenaar van de woning, maar ook voor de gemeente of stad waarin deze is terug te vinden. Niet alleen de overheid heeft namelijk verplichtingen ten opzichte van het duurzamer maken van het land, ook steden en gemeenten hebben verschillende bepalingen opgelegd gekregen waar ze zich aan moeten houden. Bovendien is de algemene doelstelling om tegen 2023 Nederland een behoorlijk stuk duurzamer te maken. Waarom vertellen we u dit? Omdat we ons niet kunnen voorstellen dat er op korte termijn voor zal worden gekozen om de subsidies voor het verbeteren van het energielabel te schrappen. In het slechtste geval worden de voorwaarden nog wat verder aangescherpt, maar ook daar kunt u als particulier een voordeel uit halen.

Mocht het op een bepaald ogenblik toch gebeuren dat de subsidies komen te verdwijnen, dan blijft u toch kunnen rekenen op een zeer belangrijk rendement. De energiebesparende maatregelen die aan uw woning worden uitgevoerd en die leiden tot een label A of B zorgen er namelijk voor dat er een structurele besparing zal worden gerealiseerd op de energiefactuur. Het mooie hiervan is dat de besparing ook niet één keer plaats zal vinden, maar wel ieder jaar opnieuw en dat zonder dat er nog extra kosten gemaakt dienen te worden. Ook zonder eventuele subsidies is het dan ook beslist de moeite waard om het energielabel van uw woning te verbeteren tot het groene label A of B.

Subsidie aanvragen

Zoals aangegeven geldt dat er voor het verbeteren van het energielabel naar A of B uitsluitend regionale subsidies beschikbaar zijn. Dit zorgt er voor dat de subsidie die u wenst te ontvangen steeds moet worden aangevraagd bij de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.

offertes vergelijken