Een brand in uw bedrijf is een van de ergste dingen die u kunnen overkomen. Een brand zal niet alleen uw bedrijf in de as leggen, vaak lukt het daarna ook niet meer om de productie goed te hervatten. Het is dan ook niet voor niets dat veel bedrijven waar een brand is geweest een aantal maanden later failliet worden verklaard. De klanten vonden ondertussen een andere leverancier van producten of diensten waardoor ze uw bedrijf links laten liggen. We keken voor u naar een aantal aspecten van brandbeveiliging. Daarnaast keken we naar zaken waar u op let wanneer u brandbeveiliging gaat aanschaffen.

 

De kosten van brandbeveiliging

Aan brandbeveiliging hangt een prijskaartje vast, dat is bekend. We vroegen bij een aantal leveranciers van producten en diensten bij brandbeveiliging de prijzen op. We ontvingen de onderstaande prijsopgaven.

Welk product of dienst betreft het Omschrijving Hoe is de prijs samengesteld Wat is de prijs
Aanleg brandbeveiliging Brand- en rookmelders, vluchtapparatuur, blusapparatuur Voor een klein bedrijf Tussen 500 en 750 euro
Aanleg brandbeveiliging Brand- en rookmelders, vluchtapparatuur, blusapparatuur Voor een middelmatig groot bedrijf Tussen 800 en 1100 euro
Aanleg brandbeveiliging Brand- en rookmelders, vluchtapparatuur, blusapparatuur Voor een groot bedrijf Vanaf 1150 euro
Beveiliging met meldkamer Meldkameraansluiting op de brand- en rookmelders Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf Tussen 95 en 250 euro per maand
Training met ontruiming Training op locatie Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf Vanaf 55 euro per uur
Inspectie periodiek Op locatie Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf Vanaf 55 euro per uur

 

De aanleg van de apparatuur

Dit is iets waarvoor u een professioneel brandbeveiliging bedrijf inschakelt. Bij de apparatuur kan er direct een doorverbinding worden aangelegd naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. Veel bedrijven laten deze apparatuur plaatsen in een combinatie met beveiligingsapparatuur. Daarbij mag u denken aan brand-, rook- en koolmonoxide melders. Daarnaast wordt er een vluchtroute uitgestippeld waarbij wordt gekeken naar de nodige vluchtapparatuur zoals een rolladder en eventueel een noodbrancard. De blusapparatuur wordt op de aangemerkte plekken geplaatst. Daarbij mag u denken aan poeder- en schuimblussers maar ook aan een brandslang op de waterleiding. U betaalt een bedrag voor de apparatuur en daar bovenop kan nog een deel arbeidsloon komen. Veel bedrijven hanteren echter een totaalpakket.

 

Het bezoek aan uw bedrijf vooraf

Voordat de apparatuur wordt geplaatst zal het beveiligingsbedrijf een oriënterend bezoek inplannen. Daarbij komt er een brandwacht kijken op de locatie waarbij het vluchtplan en potentiële brandhaarden in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan wordt de samenstelling van het pakket brand blussende en brandwerende middelen bepaald. Hierbij wordt ook met u besproken wat u nog aan extra diensten wilt afnemen in de vorm van een meldkamer, brandoefeningen et cetera. Aan de hand daarvan wordt een soort abonnement afgesproken wat op maat is gemaakt.

 

Controles van de apparatuur

Eens per jaar moet de brandapparatuur worden gecontroleerd. Dit is een opdracht vanuit de overheid. Wanneer u deze apparatuur heeft staan en hangen komt het brandbeveiligingsbedrijf dan ook jaarlijks bij u langs. Men controleert of de apparatuur nog naar behoren functioneert. Daarnaast wordt gekeken of de melding naar de meldkamer nog altijd naar behoren werkt. Bij deze controle wordt vaak ook een brandoefening gehouden met het personeel. Daarbij wordt het ontruimingsplan doorgenomen en verder wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Bij deze controles en oefening wordt ook gekeken of het schema met de Bedrijf Hulp Verleners nog goed werkt.

 

Een brandbeveiligingstraining

Wanneer u voor de eerste keer brandbeveiligingsmiddelen aanschaft en een brandbeveiligingsabonnement afsluit is het voor veel mensen nog niet helemaal bekend hoe het een en ander werkt. Daarom is het zaak dat er een brandbeveiligingstraining plaatsvindt. In uw bedrijf moet een bepaald aantal BHV-ers beschikbaar zijn. Het gaat hier om de zogeheten Bedrijf Hulp Verleners. Deze mensen zijn getraind om medische handelingen zoals reanimatie uit te voeren, maar ze zijn tevens de eerste personen die in actie komen wanneer er brand uitbreekt. De BHV groep moet uiteraard wel op volle sterkte kunnen werken wanneer er een brand uitbreekt. Daarom wordt bij een brandoefening getest of het team van de BHV in staat is om goed in actie te komen in een praktijksituatie. De training zal tussen een halve dag en een dag in beslag nemen afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De training met blushulpmiddelen kan op locatie plaatsvinden maar veel bedrijven geven de voorkeur aan een oefenterrein waarbij in specifieke situaties kan worden gewerkt.

 

Een meldkamer abonnement

Bij brand wordt automatisch gelijk de brandweer ingeschakeld bij een meldkamer abonnement. Daarnaast zal ook bij het brandbeveiligingsbedrijf de brandwacht worden ingeseind. Men kan u dan op de hoogte brengen van het feit dat er brand is en er worden gelijk ondersteunende diensten naar de locatie van de brand gestuurd. Een dergelijk abonnement voorkomt dat een afgelegen bedrijf in uw afwezigheid in de as wordt gelegd.

 

Eerst vergelijken

Voor u deze diensten gaat afnemen is het belangrijk dat u prijzen vergelijkt. Dat doet u aan de hand van onderstaande button. U krijgt gelijk een aantal offertes toegestuurd om naast elkaar te leggen . Dit zal u een aanzienlijk prijsvoordeel oplopend tot 20 procent opleveren.