Brandbeveiliging kan een kostbare aangelegenheid zijn. Het is dan ook goed om een aantal zaken na te lopen voor u iemand inhuurt. We hebben een aantal zaken voor u op een rij gezet in deze handige checklist.

Weet wat het gaat kosten

Voordat u aan brandbeveiliging gaat het doen is het zinvol dat u weet wat de kosten zijn die daarbij horen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Wat voor product of dienst voor brandbeveiliging

Wat krijgt u voor deze prijs

Prijs

Brandpreventiemateriaal en brandblusmateriaal

Brandblussers, brandslangen, brand- rook en koolmonoxidemelders en ontsnappingshulpmiddelen

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, inclusief plaatsing oplopend vanaf 500 euro

Abonnement op meldkamer

Doorgeven melding naar brandweer en eventueel extra inzet van eigen hulptroepen

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, oplopend vanaf 50 euro per maand

Instructie

Instructie van uw personeel

55 euro per uur

Bedrijfsscan

Eerste intake plus opstellen van een brandpreventie plan

Vanaf 55 euro per uur

Verzamel alle benodigde gegevens

Voordat u een brandbeveiligingsbedrijf gaat inschakelen is het goed dat u de benodigde gegevens verzamelt. Denkt u daarbij aan een gedetailleerde plattegrond van uw bedrijf waarop alle stopcontacten, wateraansluitingen en bedrijfswerkzaamheden staan aangegeven. Daarnaast levert u een overzicht aan van de werkzaamheden die verricht worden. Aan de hand daarvan kan een risico profiel worden gemaakt. Naast deze feiten verzamelt u informatie over het personeelsbestand, de werkzaamheden die verricht worden en de locatie waar het personeel zich bevindt. Om het geheel compleet te maken maakt u een lijst met BHV – ers die in uw bedrijf aanwezig zijn.

Laat vooraf een scan maken

U kunt de brandweer of een brandbeveiligingsbedrijf inschakelen om vooraf een scan van uw bedrijf te maken. Daarbij kijkt men vanuit een geschoolde visie naar de risicoplekken in uw bedrijf. Men kijkt waar er met brandgevaarlijke materialen wordt gewerkt en daarnaast kijkt men naar de aanwezigheid van petrochemische materialen. Aan de hand van deze scan wordt een handelingsplan en een vluchtroute bepaald wanneer er brand uitbreekt.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer u vooraf weet waar de mogelijk brandgevaarlijke plekken in uw bedrijf zitten is het belangrijk dat u goede instructie geeft aan het personeel. U wilt immers niet dat er ook daadwerkelijk brand uitbreekt. Dat doet u aan de hand van de adviezen die u krijgt van het brandbeveiligingsbedrijf. Daarnaast spreekt u met de betrokken BHV ers in uw bedrijf. U neemt goed door waar de knelpunten zitten op de werkvloer en daarnaast bespreekt u welke brandpreventie middelen er gaan komen.

Controleer vooraf uw internetbereik

Een installatie brandsignalerende producten wordt altijd aangesloten op het Wifi netwerk van uw bedrijf. Dat is een stuk gemakkelijker aan te leggen dan een volledig bekabeld systeem wat tot in iedere hoek van uw bedrijf moet komen te zitten. Wanneer uw Wifi bereik niet overal even scherp is, is het belangrijk dat u hier wat aan doet voor de installatie geplaatst gaat worden. Dat doet u door te controleren en in de plekken met zwakke Wifi zogenaamde Wifi versterkers te plaatsen. Op die manier heeft u straks een goede basis voor de installatie.

Doe altijd een vooronderzoek

Voordat u een installatie laat plaatsen wordt uiteengezet welke middelen er nodig zijn in uw bedrijf. Daarnaast wordt de exacte locatie bepaald. Aan de hand van dit vooronderzoek, wat wordt uitgevoerd door een brandwacht van het brandbeveiligingsbedrijf, wordt de installatie aangeschaft. U krijgt inzicht in het werk, de kosten en de omvang van uw maandelijkse abonnement kosten.

Stel uw abonnement samen

Een leverancier van brandbeveiligingsdiensten zal doorgaans naast de kosten van de plaatsing van de installatie werken met een abonnement. Het is goed om vooraf te weten wat u wilt hebben. Zo is het verstandig om het onderhoud van de middelen en installaties in dit abonnement te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat u kijkt of u naast het onderhoud ook een training van uw personeel wilt opnemen in het abonnement. Het brandbeveiligingsbedrijf komt dan een tot meerdere malen per jaar bij uw bedrijf langs om een brandoefening te doen met het personeel. Dit wordt gecombineerd met de controle van uw installatie. Hoe vaak dit gebeurt hangt af van het verloop in uw personeelsbestand. Als laatste kijkt u naar het meldkamerabonnement. U kijkt of u alleen het doorgeven van een brand naar de brandweer geregeld wilt hebben. U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld extra hulptroepen vanuit het bedrijf te krijgen wanneer er sprake is van brand.

Werk samen

Op het moment dat u daadwerkelijk een aanschaf gaat doen en contracten gaat tekenen is het belangrijk dat u informeert of er omliggende bedrijven zijn die mee willen doen. U kunt dan een project of initiatief starten waarbij u gezamenlijk een bedrijf inschakelt. Dat bedrijf hoeft dan veel minder heen en weer te rijden wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daardoor bespaart men een hoop geld. Dat is een voordeel waar u van kunt profiteren. Door mee te doen en gezamenlijk in te kopen kunt u een interessante groepskorting bedingen.

Vergelijk en bespaar

Door prijzen te vergelijken kunt u behoorlijk wat besparen wanneer u een brandbeveiligingsbedrijf in de arm neemt. Dat doet u met onderstaande button. U ontvangt meerdere offertes die u kunt vergelijken. Een goede vergelijking kan een voordeel oplopend tot 20 procent opleveren.