Een brand is de reden dat bedrijven behoorlijk in zwaar weer kunnen geraken. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om hun brandbeveiliging goed te regelen. We keken voor u naar de kosten van brandbeveiliging. Daarnaast keken we naar zaken die de prijs van brandbeveiliging bepalen. Ook hebben we een aantal manieren om te besparen voor u toegelicht.

 

De prijs van brandbeveiliging

We deden bij een aantal leveranciers van brandbeveiliging navraag naar de kosten van hun diensten. Men stuurde ons offertes toe die u in onderstaande tabel aantreft.

Welke producten of diensten op het gebied van brandbeveiliging schaft u aan Wat zit er in het pakket Hoe is de prijs samengesteld Wat is de prijs bij benadering
De aanleg van een brandbeveiliging in uw bedrijf Brand-, rook- en koolmonoxide melders, brandblussers en vluchtapparatuur Prijs inclusief montage voor een klein bedrijf Tussen 510 en 760 euro
De aanleg van een brandbeveiliging in uw bedrijf Brand-, rook- en koolmonoxide melders, brandblussers en vluchtapparatuur Prijs inclusief de montage voor een middelgroot bedrijf Tussen 860 en 1100 euro
De aanleg van een brandbeveiligingsinstallatie in uw bedrijf Brand-, rook- en koolmonoxide melders, brandblussers en vluchtapparatuur Prijs inclusief de montage voor een groot bedrijf Vanaf 1160 euro

De samenstelling van de prijs van bovenstaande diensten

De prijs die u betaalt voor de bovenstaande diensten is opgebouwd uit een aantal componenten. Allereerst zijn daar uiteraard de materiaalkosten. Aan meld- en blusapparatuur zit een prijskaartje vast. Brandbeveiligingsbedrijven maken geen gebruik van apparatuur die u in de bouwmarkt kunt aanschaffen. Er wordt gebruik gemaakt van apparatuur met een doormeldingssysteem naar een meldkamer. Er wordt dus gebruik gemaakt van het wifi netwerk van uw bedrijf. Daardoor wordt een brand niet alleen geblust wanneer u op de zaak bent maar ook juist op die momenten waarop u niet aanwezig bent. Er wordt vooraf gekeken naar het aantal producten wat er nodig is om uw bedrijf goed en doeltreffend te beveiligen tegen brand. Daarbij wordt gekeken naar het brandgevaar en potentiële brandhaarden in uw bedrijfspand. Voor deze dienst, die wordt uitgevoerd door een brandwacht, wordt een tarief aan meerkosten geheven wat ongeveer 55 euro per uur bedraagt voor een standaard brandwacht. Voor een brandwacht die bij petrochemische bedrijven werkt betaalt u meer vanwege diens specialisme.

 

Zaken die de prijs bepalen

uiteraard valt er lastig vooraf te voorspellen hoeveel u kwijt zult gaan zijn voor de brandbeveiliging van uw bedrijf. De prijs hangt onder andere af van de volgende zaken. Allereerst is daar uiteraard de grootte van uw bedrijf, daarnaast is er de vraag of de apparatuur moet worden uitgelezen op afstand. Verder wordt er gekeken naar de prijzen van controles van de apparatuur na het plaatsen ervan. Dit dient op jaarlijkse basis plaats te vinden. Ook kan het brandbeveiligingsbedrijf brandoefeningen bij uw bedrijf uitvoeren. Daarbij wordt gelijk het personeel getraind over hoe men moet handelen in geval van brand.

 

Hoe de grootte van uw bedrijf de prijs bepaalt

Dit is uiteraard een logische zaak. In een groot bedrijf schuilt doorgaans meer brandgevaar. Daarnaast dient er een groter netwerk te worden aangesloten waardoor alle brandblusapparatuur wordt aangemeld bij de meldkamer. Een groter bedrijf heeft ook zijn uitwerking op de kosten van de meldkamerdiensten. Wanneer er nood is zal men immers meer personeel moeten sturen om de brandweer te ondersteunen bij het werk.

 

Trainingen die kosten met zich meebrengen

Uw bedrijf mag dan nog zo goed beveiligd zijn tegen brand, wanneer uw personeel niet weet hoe te handelen zullen er onmiskenbaar problemen ontstaan. Daarom is het zaak dat er minimaal eens per jaar een training plaats vindt op de zaak. Die training is tweeledig. Allereerst is er een gedeelte op locatie waarbij met het personeel de ontruiming via het vluchtplan wordt geoefend. Daarbij wordt alle vluchtapparatuur inclusief bijvoorbeeld rolladders en de noodbrancard gebruikt. Op die manier kan een ontruiming volgens plan plaatsvinden. bij een sterk verloop in het personeelsbestand wordt aangeraden dat deze training meermalen per jaar plaatsvindt. De kosten van een trainer lopen op vanaf 55 euro per uur. Naast de training bij uw bedrijf is er ook een training op een oefenterrein. Daar kunnen de mensen van het Bedrijf Hulp Verleners team oefenen met de brandapparatuur in realistische situaties.

 

De tarieven van de controles

Eens per jaar komt er een brandwacht van het brandbeveiligingsbedrijf de apparatuur controleren. Daarnaast wordt de apparatuur op de benodigde tijden opnieuw gecertificeerd. Deze diensten hebben uiteraard een kostenplaatje. U betaalt ongeveer tussen 40 en 60 euro per uur maar veel bedrijven bieden dit aan in combinatie met de meldkamer tarieven als een abonnement.

 

Besparen is gemakkelijk

Wanneer u aan brandbeveiliging gaat doen betaalt u daar niet graag de hoofdprijs voor. Het is dan ook aan te bevelen dat u vooraf prijzen opvraagt. Dat doet u met onderstaande button. U krijgt gelijk meerdere vrijblijvende offertes toegestuurd om te vergelijken. Een andere manier om te besparen op brandbeveiliging is het inschakelen van de naastgelegen bedrijven. Informeer of zij al van deze diensten gebruik te maken. Door gezamenlijk een bedrijf in te huren valt een hoop winst te behalen.