Aanzienlijke energiebesparing

Voordelen dakisolatie? Er zijn tal van verschillende interessante voordelen verbonden aan het (laten) plaatsen van dakisolatie. Het belangrijkste voordeel gaat uiteraard schuil in de energiebesparing die op deze manier plaats kan vinden. In een tijd waarin met name elektriciteit bijzonder duur is geworden is het van essentieel belang om bijvoorbeeld het warmteverlies zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Dakisolatie kan daar een structurele bijdrage toe leveren. Onderzoeken hebben in het verleden reeds diverse malen aangetoond dat het merendeel van het warmteverlies gebeurt via het dak. Door deze grondig te isoleren kan dit verlies tot een minimum worden beperkt.

Structurele meerwaarde voor uw woning

Minder energieverlies en dus een lager energieverbruik zorgt voor een beter energielabel waardoor uw woning niet alleen aanzienlijk energiezuiniger wordt, maar daarnaast ook nog eens beter in de markt ligt. Tegenwoordig houden potentiële kopers van vastgoed meer dan ooit tevoren rekening met het energieverbruik omdat deze grotendeels bepalend is voor de vaste kosten waar men mee wordt geconfronteerd. Investeren in dakisolatie is dus niet alleen investeren in eigen wooncomfort, daarnaast bent u er ook nog eens zeker van dat uw woning over een zo optimaal mogelijke waarde beschikt. Mocht u deze ooit willen verkopen, dan is ook dat uiteraard niet onbelangrijk.

Snelle terugverdientijd

Een investering in dakisolatie is een rendabele investering die gezien de huidige, hoge elektriciteitsprijzen op korte termijn kan worden terugverdiend. Het warmteverlies dat optreedt, is vooral bij oudere gebouwen vaak zeer aanzienlijk wat zorgt voor hoge verbruikskosten. Deze kosten kunnen door het plaatsen van dakisolatie aanzienlijk worden teruggeschroefd waardoor de terugverdientijd op vandaag veel lager ligt dan vroeger het geval was. Tel daar ook nog eens de lagere kostprijs van het isolatiemateriaal bij op en u heeft meteen voldoende redenen om te kiezen voor het plaatsen van dakisolatie. U dient er wel rekening mee te houden dat de kostprijs van isolatie sterk afhankelijk kan zijn van de periode van het jaar waarin u deze koopt. Tijdens de zomer zijn de prijzen wat dat betreft steeds gevoelig lager dan tijdens de koude wintermaanden.