gevelisolatie

Gevelisolatie nodig? Vergelijk eerst

Steeds vaker kiezen mensen er voor om de isolerende factor van hun woning te verhogen. Om dit te kunnen realiseren worden de belangrijkste oorzaken van het warmteverlies aangepakt. Het gaat daarbij uiteraard om het dak, maar ook om de gevel van een woning. Omdat warmte een stijgende werking heeft moet ze altijd langs de gevel van de woning passeren vooraleer ze het dak bereikt. In deze fase kan er reeds een verlies optreden van 30 procent waardoor de verwarming in huis deze moet compenseren. Door het toepassen van gevelisolatie kan er dan ook steevast een meer dan behoorlijk bedrag op de energiefactuur worden bespaard. Bent u ook geïnteresseerd in het plaatsen van gevelisolatie, maar wilt u in eerste instantie op de hoogte zijn van de gemiddelde kostprijs waar u op dit vlak rekening mee dient te houden? Geen probleem! Wij zetten graag de gemiddelde kosten voor u op een rijtje!

Waarom kiezen voor gevelisolatie?

Vroeger dachten de meeste mensen dat warmteverlies in de woning enkel en alleen kon optreden via het dak. Inmiddels weten we dat, dat niet het geval is, in tegendeel. Maar liefst 30 procent van alle warmte in huis gaat verloren via de gevel. Dat is een behoorlijke hoeveelheid warmte waar u ieder jaar een behoorlijke som geld voor dient te betalen. Om dit niet onaanzienlijke warmteverlies in de kiem te smoren wordt het aangeraden om gebruik te maken van gevelisolatie. Deze isolatie kan zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de gevel worden aangebracht, maar levert in beide gevallen meteen een zeer aantrekkelijk en bovendien terugkerend rendement op. Zie ook: subsidie gevelisolatie.

Gevelisolatie combineren met spouwmuurisolatie

Veel mensen die er voor hebben gekozen om de spouwmuur in hun huis te laten isoleren denken dat het niet mogelijk is om ook nog de gevel zelf te isoleren. Dat is wel degelijk het geval. Door het toepassen van spouwmuurisolatie in combinatie met gevelisolatie kunt u er namelijk voor zorgen dat het rendement dat wordt verkregen nog groter wordt. Dat is echter niet alles, want daarnaast is het ook zo dat het toepassen van gevelisolatie er voor zorgt dat bijvoorbeeld de kans op doorslaand vocht aanzienlijk wordt beperkt. Hoe dan ook, het fabeltje dat u spouwmuurisolatie niet kan of beter niet kunt combineren met gevelisolatie is dus bij deze meteen ontkracht.

Verschillende soorten gevelisolatie

Wanneer u, uw gevel wenst te laten isoleren bestaan er verschillende mogelijkheden waar u een keuze uit kunt maken. We onderscheiden op dit vlak de volgende soorten gevelisolatie:

  • Spouwmuurisolatie

De eerste mogelijkheid om het warmteverlies via de gevel te beperken is door middel van spouwmuurisolatie. In dit geval wordt de spouw tussen de twee aan elkaar bevestigde muren opgevuld met isolatiemateriaal. Dit is meteen de meest voordelige vorm om warmteverlies via de gevel te beperken. U dient voor deze mogelijkheid rekening te houden met een gemiddelde kostprijs van ongeveer 15 euro per vierkante meter.

  • Binnengevelisolatie

De tweede mogelijkheid om uw gevel te voorzien van gevelisolatie is gebruikmaken van binnengevelisolatie. In dit geval wordt een voorzetwand aan de binnenkant van de muur geplaatst waarna ze wordt bedekt met behang, verf of stuc. U dient bij het toepassen van dit type gevelisolatie rekening te houden met een kostenplaatje van om en bij de 100 euro per vierkante meter. Let wel, een niet onbelangrijk nadeel van binnengevelisolatie is dat er ingeboet moet worden op vlak van beschikbare ruimte binnenshuis. Hoeveel ruimte precies verloren zal gaan is afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal.

  • Buitengevelisolatie

Wilt u niet dat er ruimte binnenshuis verloren gaat? In dat geval biedt buitengevelisolatie de perfecte oplossing. U dient er rekening mee te houden dat deze vorm van gevelisolatie met een gemiddelde kostprijs van 130 euro per vierkante meter vrij duur is. Daar staat echter wel tegenover dat het gemiddelde rendement aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met spouwmuurisolatie. Het belangrijkste nadeel van buitengevelisolatie gaat schuil in het feit dat er, omwille van de aanpassingen aan de buitengevel mogelijks een vergunning van de gemeente noodzakelijk is.

Hoeveel kost gevelisolatie?

Om u een goed beeld te geven van de gemiddelde kostprijs evenals het gemiddelde rendement die gevelisolatie kan verwezenlijken hebben we de nodige informatie opgenomen in onderstaande tabel.

Gevelisolatie Investering Besparing m3 gas Besparing in euro Terugverdientijd
Spouwmuurisolatie 1.750 euro 700 m3 500 euro Minder dan 4 jaar
Binnengevelisolatie 8.600 euro 900 m3 600 euro Minder dan 15 jaar
Buitengevelisolatie 12.500 euro 1000 m3 900 euro Minder dan 15 jaar

Uitgebreide informatie over gevelisolatie vindt u op Gevelenwand.nl.

Keuzes die de prijs van gevelisolatie beïnvloeden

Verschillende keuzes die u als eigenaar van een woning maakt hebben een directe invloed op de prijs die in rekening wordt gebracht voor gevelisolatie. We zetten deze keuzes graag even voor u op een rijtje.

  • Keuze 1: Type gevelisolatie

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het type gevelisolatie grotendeels bepalend voor het kostenplaatje. Spouwmuurisolatie is het voordeligst, maar biedt een lager rendement. Deze vorm van isoleren combineren met binnen- of buitengevelisolatie levert u gegarandeerd het best mogelijke rendement op. Helaas is de investering in deze situatie ook vrij aanzienlijk. 

  • Keuze 2: Periode van het jaar

Het is algemeen bekend dat de kostprijs van isolatie sterke verschillen kan vertonen afhankelijk van de periode van het jaar waarin deze wordt aangekocht. Omwille van deze reden is het aan te raden om de gevelisolatie aan te kopen tijdens de zomermaanden, wanneer de vraag laag is evenals de gemiddelde kostprijs. Uw gevel laten isoleren tijdens de wintermaanden is doorgaans geen goed idee, zowel op vlak van comfort als op vlak van prijs.

Subsidies

Tot slot, net zoals bij andere vormen van isolatie geldt ook voor gevelisolatie dat er subsidies verkregen kunnen worden. De hoogte van deze subsidies is sterk afhankelijk van de isolatiewaarde, maar ook van de gemeente waarin u woonachtig bent. In ieder geval, door het bestaan van deze subsidies kan er voor worden gezorgd dat de investering die u moet doen in gevelisolatie ten allen tijde zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Dit geldt bijgevolg ook voor de termijn waarop de investering kan worden terugverdiend.