In eerste instantie besteden veel mensen de meeste aandacht aan het isoleren van het dak van hun woning. Dit is uiteraard zeer belangrijk, want een niet goed geïsoleerd dak kan heel veel warmteverlies opleveren, maar warme lucht heeft een stijgende werking. Met andere woorden, het moet eerst voorbij de gevel vooraleer het uiteindelijk het dak bereikt. Een slecht of niet geïsoleerde gevel kan er dan voor zorgen dat er reeds heel veel warme lucht de weg naar buiten vindt. Is dat het geval, dan wordt u alsnog geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Het laten isoleren van de gevel van uw woning is dan ook absoluut interessant.

 

*Tip: Gevelisolatie kan zowel binnen als buiten de woning worden geplaatst. Indien mogelijk wordt het evenwel aangeraden om de isolatie aan de buitenste zijde van de woning te plaatsen. Op deze manier wordt niet alleen voorkomen dat er ruimteverlies binnenshuis optreedt, daarnaast is het ook nog eens zo dat op deze manier de meest optimale bescherming tegen warmteverlies evenals doorslaand vocht wordt gerealiseerd.

Check 1: Voorbereiding op plaatsen gevelisolatie

 • Heeft u recht op een subsidie? Afhankelijk van de gemeente of provincie waarin u woont heeft u voor het isoleren van uw gevel recht op een bepaalde subsidie. Hoeveel deze subsidie bedraagt is afhankelijk van uw woonplaats.
 • Waar wordt de gevelisolatie geplaatst? U kunt uw gevel isoleren door het aanbrengen van isolatiemateriaal zowel binnen als buiten de woning. Ook het isoleren van een spouwmuur is een mogelijke oplossing.
 • Is er een vergunning noodzakelijk? Voor het plaatsen van isolatie binnen in de woning is nooit een vergunning vereist. Dit kan wel het geval zijn voor wat het van buiten uit isoleren van de gevel betreft. Wanneer de aanblik van de gevel hierdoor verandert kunt u een vergunning moeten aanvragen. Raadpleeg hiervoor het bestuur van de stad of gemeente waarin u woonachtig bent.

Check 2: Het soort gevelisolatie

 • Binnenisolatie. Dit zorgt er voor dat er binnen in de woning een beetje aan ruimte dient te worden ingeboet. Algemeen gezien wordt het aangeraden om de gevel aan de buitenkant te laten isoleren, maar dat is niet altijd mogelijk. Door te kiezen voor binnenisolatie kunt u bijgevolg alsnog een niet onbelangrijk deel van het warmteverlies voorkomen waardoor de energiefactuur binnen de perken blijft.
 • Buitenisolatie. In het merendeel van de gevallen wordt er voor gekozen om gebruik te maken van buitenisolatie voor wat het isoleren van de gevel betreft. Dit kan op verschillende mogelijkheden die we verder in deze checklist nog uitvoerig zullen bespreken.
 • Isoleren van de spouwmuur. Beschikt uw woning over een spouwmuur welke nooit is geïsoleerd? In dat geval loont het altijd de moeite om dit alsnog te doen. Alleen door het isoleren van de spouwmuur kan heel veel warmteverlies worden voorkomen en wordt bovendien ook de kans op doorslaand vocht aanzienlijk ingeperkt.

Check 3: Soorten gevelisolatie voor buiten

 • Crepi of gevelbepleistering. Dit is een bijzonder populaire manier om de gevel te isoleren die vaak wordt toegepast bij renovatie projecten. Dit is niet onterecht, want door gebruik te maken van gevelbepleistering kunt u rekenen op heel wat interessante voordelen. Zo is er geen bredere fundering vereist en is het geen probleem wanneer de ramen reeds in het pand zijn geplaatst.
 • Steenstrips. Een nieuwe buitenmuur plaatsen is niet altijd een interessante oplossing, in tegendeel. Zo wordt er heel wat plaats verloren en moet er bovendien een nieuwe fundering worden gegoten. U kunt dit probleem voorkomen en toch de uitstraling van een bakstenen muur behouden door gebruik te maken van steenstrips. Zo wordt de look van bakstenen gecombineerd met de voordelen van gevelbepleistering of crepi.
 • Gevelbekleding van hout. Wilt u, uw huis een warme uitstraling geven en tegelijkertijd kunnen genieten van de natuurlijke isolerende eigenschappen van hout? In dat geval is het altijd interessant om te kiezen voor houten gevelbekleding.

Check 4: De inhoud van de offerte van het isolatiebedrijf

 • Een gedetailleerde omschrijving van de exacte werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Ook de precieze datum waarop dit gebeurt moet worden vermeld.
 • Het volledige kostenplaatje van de werkzaamheden.
 • De certificering van het isolatiebedrijf in kwestie. Een isolatiebedrijf kan eventueel over een zogenaamde SKG-IKOB certificering beschikken.
 • De belastingverlaging waar u als particulier recht op heeft. Deze verlaging op het arbeidsloon zorgt er voor dat het verschuldigde percentage van 21 naar 6 procent wordt verlaagd.
 • Een duidelijke omschrijving van het gebruikte isolatiemateriaal. Isolatiemateriaal bestaat tegenwoordig in tal van verschillende vormen waarbij de ene al wat beter isoleert dan de andere. Een goede omschrijving van de materialen waar gebruik van wordt gemaakt is dan ook beslist interessant.
 • De minimale isolatiewaarde van de gevel in kwestie nadat de isolatie is toegepast.
 • De garantie die door het isolatiebedrijf wordt aangeboden. Isolatiebedrijven die zijn aangesloten bij VENIN hanteren een garantieperiode van 10 jaar. Deze garantie is niet alleen van toepassing op het isolatiemateriaal, maar tevens ook op de uitvoering.