Wanneer u er voor kiest om een oudere woning aan te kopen die nog niet (afdoende) is geïsoleerd of wanneer u omwille van besparingen slechts een deel van uw nieuwe huis zult willen isoleren is de kans groot dat u vooral zult kijken in de richting van het dak. Dat is niet meer dan normaal. Het is namelijk algemeen bekend dat een woning heel veel warmteverlies lijdt via het dak. Waar mensen evenwel geen rekening mee houden is dat warmte over een langzaam stijgend karakter beschikt. Dit zorgt er voor dat de warmte eerst via de muur (bijvoorbeeld langs de gevel) omhoog moet trekken vooraleer het via het dak kan ontsnappen. In deze fase gaat reeds heel wat warme lucht verloren. Het mag inmiddels dan ook duidelijk zijn, het laten isoleren van de gevel van uw woning zal wel degelijk een directe meerwaarde met zich meebrengen. Wilt u graag weten met welke kosten u in dit geval rekening dient te houden en of u mogelijks recht heeft op subsidies? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten!

 

Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost een gevel isoleren?

kosten Wanneer u de gevel van uw woning wenst te isoleren kunt u een keuze maken uit twee verschillende mogelijkheden. Enerzijds kunt u kiezen dat de isolatie aan de binnenzijde van de gevel wordt geplaatst, maar u kunt de gevel ook van buitenaf laten isoleren. Hoewel het isoleren van de gevel langs de buitenzijde altijd duurder is dan het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de gevel is het zo dat deze manier van isoleren ook veruit het meest efficiënt is. Doordat de isolatie aan de buitenzijde van de gevel wordt geplaatst kan de koude namelijk op geen enkele andere manier tot in de stenen van de gevel doordringen. Wilt u een goed beeld hebben van hoeveel het laten isoleren van uw gevel precies kost? Wij zetten de gemiddelde kostprijs graag even voor u op een rijtje!

Type gevelisolatie Gemiddelde kostprijs
Spouwmuurisolatie Gemiddeld 1.800 euro
Binnengevelisolatie Gemiddeld 8.700 euro
Buitengevelisolatie Gemiddeld 13.000 euro

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is ook het isoleren van de spouwmuur een mogelijkheid om het warmteverlies via de gevel te beperken. Wanneer u over een zeer oude woning beschikt dient u er evenwel rekening mee te houden dat deze waarschijnlijk niet over een spouwmuur zal beschikken. Dan is deze vorm van isoleren uiteraard geen optie meer.

Subsidies gevel isoleren in het verleden

Het is bij iedereen wel bekend dat de Nederlandse overheid er in het verleden een erezaak van heeft gemaakt om energiebesparende maatregelen in een woning aanzienlijk op financieel vlak te ondersteunen. Ook het laten isoleren van een gevel maakte hier uiteraard onderdeel van uit. Maakte, want met ingang van 2014 werd besloten om de landelijke subsidies voor het isoleren van een woning niet langer te verstrekken. De subsidies werden evenwel niet geheel afgeschaft, maar werden doorgespeeld naar de verschillende steden en gemeenten. De landelijke subsidies voor onder meer het isoleren van de gevel van uw woning kon worden verstrekt door enerzijds de aannemer of anderzijds het isolatiebedrijf van uw keuze.

Een tweede financiële tegemoetkoming die kon zorgen voor een flinke besparing op de isolatiefactuur had betrekking tot de BTW-verlaging van (toen) 19 naar 6 procent. Deze BTW-verlaging was bijzonder uitgebreid en had bijgevolg niet alleen betrekking tot de materialen die werden aangekocht voor het isoleren, maar ook voor de arbeidskosten zelf werd slechts 6 procent BTW in rekening gebracht. Het is dan ook niet zo vreemd dat in deze periode heel veel mensen de bewuste keuze maakten om hun gevel te laten isoleren.

Subsidies gevel isoleren anno 2016

Met ingang van 2014 is er heel wat veranderd. Zoals u reeds heeft kunnen lezen werd de bevoegdheid voor het verstrekken van subsidies verlegd van landelijk naar regionaal niveau. Met regio’s hebben we het uitsluitend over steden en gemeenten, want ook de provinciale subsidies werden inmiddels afgeschaft. Het verleggen van de subsidies naar stedelijk of gemeentelijk niveau brengt op zich geen concrete nadelen met zich mee, al is het wel zo dat er een verschil kan optreden op vlak van bedragen die worden toegekend. Daarenboven kan ook de aard van de subsidie verschillen. Met andere woorden, de ene stad of gemeente kan een bepaalde directe terugbetaling aanbieden terwijl een andere er voor kan kiezen om gewoon een extra interessante groene lening toe te kennen. Wat uw stad of gemeente precies aanbiedt zult u dan ook altijd even zelf moeten onderzoeken. Een handige website die u kunt gebruiken is www.energiesubsidiewijzer.nl. Hier vindt u een overzicht van alle actuele subsidies.

Buiten de stedelijke en gemeentelijke subsidies is het ook mogelijk om een extra financieel voordeel te verkrijgen op de arbeidsuren die betrekking hebben tot het isoleren van uw gevel. Vandaag de dag geldt namelijk dat er voor deze werkzaamheden geen 21, maar slechts 6 procent BTW in rekening wordt gebracht. Let op, de regeling van 6 procent geldt niet langer voor het aankopen van het isolatiemateriaal op zich. Hier wordt dus gewoon 21 procent op aangerekend.

Wat met de toekomst van deze subsidies?

Steeds meer mensen raken er van overtuigd om niet alleen hun dak, maar ook de gevel van hun woning te isoleren. De stijgende werking waar warme lucht over beschikt zorgt er namelijk steevast voor dat er reeds een niet onaanzienlijk deel van de verwarming de weg naar buiten vindt via de gevel. Door het isoleren van een gevel wordt dit probleem voorkomen waardoor niet alleen het wooncomfort wordt verbeterd, maar er bovendien ook nog eens behoorlijk kan worden bespaard op de kostprijs van uw energiefactuur.

Steden en gemeenten zien net als woningeigenaars het belang in van een grondige isolatie van een woning waardoor de kans nagenoeg onbestaande is dat de stedelijke of gemeentelijke subsidies binnen een korte tijdspanne zullen worden afgeschaft. U dient er wel rekening mee te houden dat het verlaagde BTW-percentage op de arbeidsuren met betrekking tot het isoleren van de gevel wel reeds aanzienlijk is ingeperkt. De kans dat hier nog het één en ander aan wordt veranderd is dan ook zeker en vast aanwezig.

Subsidie voor gevel-isolatie aanvragen

Wilt u ook de gevel van uw woning laten isoleren, maar zou u daarvoor uiteraard graag een subsidie ontvangen? In dat geval zult u de website van uw stad of gemeente moeten raadplegen of zult u het bestuur moeten contacteren. Zij kunnen u namelijk precies aangeven welke stappen u dient te ondernemen en op welke subsidie u precies recht heeft.