Wat is een vochtvreter?

We kennen ze eigenlijk allemaal wel. Die kleine apparaatjes die vooral vocht, maar daarnaast ook condens en muffe luchtjes opneemt en daardoor eigenlijk een soort wondermiddel is. U kunt ze gebruiken als het in de woning te vochtig is en er geen constructieve oplossing voorhanden is. Als die oplossing er wel is, dan verdient het gebruik van een vochtvreter zeker geen aanbeveling. Veel beter kunt u dan overgaan op bijvoorbeeld het impregneren van muren of het aanbrengen van goede ventilatie. Een vochtvreter lost immers enkel de symptomen van een te hoge vochtigheid op.

Hoe werkt een vochtvreter?

Een vochtvreter is vaak een reservoir met korrels en daaronder een opvangbak voor het water. Die korrels zijn veelal calciumchloride. Deze stof kan reageren met water, waarna er een pekel achterblijft en het vocht dus uit de lucht is getrokken.

De vochtigheid uit de lucht komt dus in aanraking met de calciumchloride van de vochtvreter. Dit water reageert vervolgens met de stof, en vormt daarmee een pekel in de opvangbak onder de korrels. Let dus wel op dat dit geen water is, en dus ook absoluut niet drinkbaar is. Houd er ook rekening mee dat de korrels met het water reageren, wat dus inhoudt dat de korrels ook op kunnen raken, ook al duurt dit vaak zeer lang.

Is een vochtvreter gevaarlijk?

Op de verpakking van een vochtvreter staat als het goed is dat het middel irriterend is voor de ogen en dat het etiket aan de behandelend arts getoond moet worden wanneer het wordt ingeslikt. Die meldingen doen wel recht aan de stof die inderdaad niet heel gevaarlijk is. Bij aanraking met water kan echter veel warmte vrijkomen, wat bij inname dus tot ernstige verbrandingen kan leiden. Bij aanraking wordt daarom ook aangeraden om handschoenen te dragen.