Netbeheerders: verplichte registratie van warmtepompen en laadpalen

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

In de toekomst moeten consumenten mogelijk verplicht hun warmtepomp of laadpaal registreren bij hun netbeheerder, zoals voorgesteld in de Actieagenda voor het verminderen van congestie in laagspanningsnetwerken.

Een van de voorgestelde maatregelen in de actieagenda, opgesteld door coördinator Stephan Brandligt, is de verplichte registratie van warmtepompen en laadpalen. Dit maakt deel uit van de bredere aanpak om het inzicht in de belasting van laagspanningsnetten te verbeteren, waarbij consumenten al verplicht zijn om zonnepanelen te registreren.

Actieagenda Laagspanningsnetten Gepresenteerd

Demissionair minister Jetten heeft recentelijk de actieagenda laagspanningsnetten gepresenteerd, opgesteld door de onafhankelijke coördinator Stephan Brandligt. Een cruciale bevinding van Brandligt is dat netbeheerders inzicht nodig hebben in de belasting van laagspanningsnetten om beter te kunnen beoordelen waar en in welke mate het laagspanningsnet versterkt moet worden. Deze informatie is eveneens essentieel voor gemeenten om energie-, warmte- en laadplannen te ontwikkelen.

Data-Driven Netwerkbeheer

De actieagenda benadrukt de cruciale rol van verbruiksdata uit slimme meters om de uitdagingen in de laagspanningsnetten grondiger te begrijpen. Deze gegevens stellen netbeheerders niet alleen in staat om onmiddellijk inzicht te krijgen in de huidige situatie en actuele problemen te identificeren, maar bieden ook de gelegenheid om hun gebruikte prognosemodellen te valideren en te verfijnen voor een nauwkeurigere planning en beheer van het netwerk.

Slimme meters

Op dit moment beschikt bijna 90 procent van de kleinverbruikersaansluitingen over een slimme meter. Vanwege de mogelijke afbouw van de salderingsregeling wordt voorgesteld om gedurende 2 jaar alle kleinverbruikers die nog geen slimme meter hebben deze aan te bieden. Het verhogen van het aantal slimme meters in het stroomnet zorgt namelijk voor meer inzicht in de actuele belasting van het stroomnet.

In het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling waar de Eerste Kamer volgende maand over vergadert, is voor kleinverbruikers de verplichting opgenomen een meter te accepteren die afname en invoeding apart kan registreren. Kleinverbruikers kunnen de slimme meter overigens weigeren en in dat geval wordt een digitale meter geplaatst die niet op afstand uitleesbaar is.

Inzicht in impact apparaten

Netbeheerders willen meer inzicht krijgen in de impact van net-intensieve apparaten, waaronder laadpalen, warmtepompen en koelinstallaties, op het laagspanningsnet. Daarom wordt voorgesteld om de verplichte registratie van deze apparaten in te voeren. Hierdoor kunnen netbeheerders de impact beter beoordelen en gerichter anticiperen op eventuele knelpunten in het elektriciteitsnet. De exacte invulling van de registratie, met name voor warmtepompen, wordt nog onderzocht en overwogen als onderdeel van de normering van warmte-installaties vanaf 2026, met mogelijke uitbreiding voor slim aanstuurbare warmtepompen.

De Actieagenda voor het laagspanningsnet stelt 12 maatregelen voor om het inzicht in de huidige en toekomstige belasting te verbeteren

 • 1. Prioriteit geven aan netbeheerders’ use cases voor slimme meter data-uitlezing om  congestie te identificeren.
 • 2. Zoeken naar juridische ruimte voor het gebruik van intervalstanden van geanonimiseerde data door netbeheerders bij hun taken.
 • 3. Aanpassen van ICT-systemen van regionale netbeheerders voor het gebruik van slimme meter data van kleinverbruikers.
 • 4. Versnellen van bemetering van midden-/hoogspanningsstations voor 100% inzicht in laagspanningsnetten.
 • 5. Gedurende 2 jaar alle kleinverbruikers zonder geschikte meter een slimme of digitale meter aanbieden.
 • 6. Verplichte registratie van nieuw te installeren net-intensieve apparaten.
 • 7. Stimuleren van het gebruik van het invulformulier door gemeenten voor delen van buurt specifieke informatie.
 • 8. Gemeenten bieden duidelijkheid aan gebouweigenaren over hun visie op de warmtetransitie.
 • 9. Proactieve informering door gemeenten aan regionale netbeheerders over warmteplannen.
 • 10. Monitoren van samenwerkingsovereenkomst Regionale Agenda Laadinfrastructuur.
 • 11. Actueel houden en ontsluiten van voortgangsinformatie per Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)-regio.
 • 12. Verkrijgen van inzicht in planning, kwantiteit en energievraag van woningbouwplannen.

Bron

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: