Provincie Utrecht stimuleert groene en gezonde buurten met 600.000 euro subsidie

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

De provincie Utrecht lanceert een ambitieuze subsidieregeling ter waarde van 600.000 euro, gericht op het bevorderen van groenere, gezondere, en klimaatbestendige initiatieven in de regio. Deze stimulerende maatregel, die vanaf 2 april beschikbaar is, heeft als voornaamste doel om de provincie voor te bereiden op de uitdagingen van hevige regenval, hittegolven, en droogte tijdens de zomermaanden. Vooral de ‘versteende’ buurten krijgen extra aandacht in deze regeling.

Subsidie voor diverse partijen

Gemeenten, woningcorporaties, stichtingen, bedrijven, verenigingen, VvE’s en andere rechtspersonen worden aangemoedigd om gebruik te maken van deze subsidie. Elk van deze partijen kan een bedrag tussen de 2000 en 50.000 euro aanvragen, waarmee tot 50 procent van de werkelijke kosten vergoed kan worden. Voor de buurten die het meest ‘versteend’ zijn, ligt dit bedrag zelfs hoger, met subsidies tot 60.000 euro en vergoedingen tot 75 procent van de kosten.

Versteende wijken als focus

Een ambtenaar legt de nadruk op de noodzaak van deze subsidie voor de meest versteende wijken: “In deze wijken stroomt het water moeilijker weg en blijft warmte bij een hittegolf langer hangen. We willen ervoor zorgen dat deze plekken in de provincie beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Daarom ondersteunen we initiatieven uit de meest versteende wijken net iets meer.”

Voorbeelden van in aanmerking komende initiatieven

Initiatieven die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling omvatten onder andere het vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen, alsook het aanleggen van biodiverse groene gevels en daken. Deze maatregelen dragen bij aan het tegengaan van wateroverlast, het verkoelen van steden en dorpen tijdens hittegolven, en het bevorderen van biodiversiteit in stedelijke gebieden.

Toekomstige groei en klimaatuitdagingen

Met de groeiende bevolking in Utrecht en de impact van het veranderende klimaat, is het behouden van een gezonde leefomgeving met voldoende groen en biodiversiteit een prioriteit geworden. De subsidie moet hierbij helpen door het stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid en weerbaarheid van de provincie vergroten.

Aanvragen en voorwaarden

Initiatiefnemers kunnen vanaf 2 april aanspraak maken op deze subsidie voor projecten die bijdragen aan een groenere, gezondere, en klimaatbestendigere omgeving. Subsidieaanvragen variëren van minimaal € 2.000 tot maximaal € 50.000, waarbij tot 50% van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Voor wijken met een hoog ‘versteend’ gehalte kan het subsidiebedrag oplopen tot € 60.000, met een vergoeding van 75% van de kosten.

Concrete voorbeelden van succesvolle projecten

Groene parkeerplaatsen: De Oosterlichtkerk in De Bilt ontving subsidie voor het vergroenen van de tuin en parkeerplaatsen met halfverharding, waardoor de biodiversiteit toenam en water beter kon worden opgenomen tijdens regenval.

Biodiverse daktuin: Het Hof van Cartesius in Utrecht creëerde met behulp van de subsidie een groene daktuin van 180 m2. Dit initiatief draagt bij aan efficiëntere afvoer van regenwater, verkoeling van de omgeving, en bevordering van biodiversiteit in stedelijk gebied.

Boomspiegelfeest: Guerrilla Gardeners organiseerden een jaarlijks Boomspiegelfeest, waarbij bewoners werden gestimuleerd om de ruimte rondom bomen in hun straat groener te maken. Dit leverde niet alleen een bijdrage aan de flora en fauna, maar ook aan sociale cohesie in de buurt.

Meer informatie

Voor meer details over de subsidieregeling en de voorwaarden, verwijzen wij u graag naar de specifieke subsidiepagina.

link: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/groene-gezonde-en-klimaatbestendige-steden-en-dorpen

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: