Warmtetarieven 2022

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

Eén keer per jaar stelt de ACM de maximale warmtetarieven vast namens de overheid. Die tarieven (vaste- en verbruikskosten) gelden dan het hele jaar door. Op 23 december 2021 maakte ACM de maximum warmtetarieven voor het jaar 2022 bekend.

In ons land is circa 5% van de huishoudens aangesloten op het warmtenet. Zo zijn veel van deze netten duurzaam en gebruiken ze restwarmte, maar ook aardgas en elektriciteit. Naast hernieuwbare energie wordt aardgas ook gebruikt om elektriciteit op te wekken. Elektriciteit is de afgelopen maanden ook duurder geworden door forse stijgingen van de aardgasprijzen. Naarmate de energieprijzen stijgen, zullen de verwarmingsrekeningen voor de meeste verwarmingsklanten stijgen. Maar hogere energieprijzen hebben natuurlijk ook gevolgen voor warmtebedrijven, omdat zij te maken hebben met hogere kosten en lagere productie.

Gasprijzen, warmtetarieven

Verwarmingstarieven worden gereguleerd volgens NMDA-principes; de overheid heeft ervoor gekozen om de aardgasprijzen als verwijzing te gebruiken voor het bepalen van maximale verwarmingstarieven. Als de prijs van aardgas daalt of stijgt, daalt of stijgt ook het toptarief voor verwarming. Het voordeel is dan ook dat de klanten van het warmtebedrijf nooit meer zullen betalen dan de consumenten die gebruik maken van de aardgas-stadsverwarmingsketel.

Regelgever ACM stelt dus jaarlijks in december het maximale stooktarief voor het volgende jaar vast. Verwarmingsbedrijven mogen dan ook hun tarieven niet hoger stellen dan het maximumtarief. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven het hoogste belastingtarief verlaagd: 8% tot 12% in 2020 en 7% tot 12% in 2021.

Hogere gas- en elektriciteitsprijzen

De forse stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen heeft zeker dus ook gezorgd voor hogere kosten en lagere opbrengsten voor warmtebedrijven, ook in warmtenetten zonder aardgas. Voor de piekvraag wordt namelijk vaak aardgas gebruikt en voor de installatie is elektriciteit nodig. In sommige soorten installaties worden ook grote hoeveelheden elektriciteit verbruikt. Daarnaast leiden hogere aardgasprijzen tot een verlaging van de SDE-subsidies voor duurzame warmtebronnen, waardoor warmtebedrijven minder inkomsten krijgen. En bedrijven – juist vanwege de gasprijsreferentie – koppelen hun warmte-inkoopcontracten vaak aan de gasprijzen. De inkoopkosten dalen of stijgen dan dus met het toptarief, waardoor het financiële risico wordt beperkt.

Wat kun je zelf doen?

Jammer genoeg kun jij zelf niet erg veel doen aan de hogere warmtetarieven. Je bent gekoppeld aan een leverancier die je niet zelf kunt kiezen, maar je kunt wel van elektriciteit distribueren overstappen naar een andere goedkopere bedrijf. Zo kun je alsnog misschien wat sparen. Kun je het niet betalen voor een hoge prijs? Dan is het waarschijnlijk handig om te weten dat de overheid de energiebelasting in 2022 vergoedt. Dit bespaart een gemiddeld gezin zo’n 400 euro per jaar. Er zijn ook extra toeslagen voor gezinnen met een wat lager inkomen. Jouw gemeente weet wie er voor deze vergoeding in aanmerking komt en stelt het dan ook zelf ter beschikking. Je hoeft er dus niets voor te doen.

Subsidies 2022

De overheid wilt voor dit jaar langjarig verduurzamen van woningen stimuleren om zo de klimaatdoelstellingen te houden. Zo verwachten ze ook dat er in 2022 gewoon isolatie subsidie beschikbaar zal zijn. Er werd zelfs gedreven voor meer subsidie dan geval was in 2021.

De vernieuwde subsidieregels zijn ingegaan vanaf 1 januari voor de mensen die hun woning willen verduurzamen. Als je dus twee duurzaamheidsmaatregelen neemt, krijgt je niet meer 20% van de kosten vergoed zoals dat in 2021 was, maar 30%. Duurzame maatregelen zijn onder meer isolatie (isolatie van vloeren, daken, compartimentenwanden of HR-beglazing) en de aanschaf van een warmtepomp of composietwarmtepomp.

Btw-tarief verlaagd?

In 2022 kom je ook weer in aanmerking voor een btw-tarief van 9% wanneer je jouw dak, vloeren, kelder of muren wil isoleren. Wel moet je woning ouder zijn dan twee jaar.

Als je hier gebruik van wilt maken moet je beroep doen op een erkende vakman die jou gaat advies gaat geven en een voorstel gaat doen over welke isolatiemethode het beste past bij jouw project. Zo moet je ook voldoen aan de voorwaarden

De verschillen van ISDE-subsidie tussen 2021 en 2022

 • Er gelden vanaf 1 januari 2022 wat hogere subsidiebedragen voor isolatiematregelen, een ook warmtepomp.
 • Maatregelen die je dit jaar laat uitvoeren is het subsidiebedrag 30% van je kosten. Maar voor alle isolatiemaatregelen die je in 2021 hebt uitgevoerd, bedraagt de subsidie maar 20 procent van de kosten.
 • De datum van installatie is bepalend voor een warmtepomp. En ook voor het aanbrengen van isolatiemaatregelen. Voor de maatregel die je in 2021 uitvoerde krijg je 20 procent subsidie en voor de maatregel die je in 2022 uitvoerde krijg je 30 procent subsidie.
 • De subsidiebedragen voor een zonneboiler en aansluiting op een warmtenet blijven hetzelfde als hoe ze waren in 2021.
 • Vanaf 1 januari 2022 hoef je minder vierkante meters te isoleren om  voor subsidie in aanmerking te komen. De oppervlakte-eis is versoepeld.
 • Vanaf 2022 is een combinatie van vloer- en bodemisolatie niet meer mogelijk. Je kunt die twee dus niet  meer combineren om samen de minimale m2 te behalen.

Natuurlijk zijn er wel voorwaarden waar je aan moet voldoen om ISDE te kunnen aanvragen:

 1. Je kunt aanspraak maken op de ISDE-subsidie wanneer je eigenaar van een woning én hoofdbewoner bent. Dit betekent dat je jouw woning niet hebt verhuurd.
 2. Er moeten minimaal twee of meer isolatiemaatregelen zijn uitgevoeJe mag er ook voor kiezen om één isolatie­maatregel te combineren met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet
 3. Je kunt alleen ISDE-subsidie ontvangen als je de isolatiemaatregelen door een (installatie)bedrijf laat uitvoeren. Je krijgt dus geen subsidie wanneer je zelf maatregelen aanbrengt.
 4. Onder de subsidie vallen uitsluitend aanvragen die binnen 12 maanden na uitvoer van de maatregelen (en/of aansluiting op het warmtenet) zijn ingediend.
 5. Aanspraak maken op subsidie voor isoleren is alleen mogelijk voor een bestaande woning. De ISDE-subsidie is niet van toepassing als het om nieuwbouw of een aanbouw gaat. Ook uitpandige garages en andere bijgebouwen die geheel vrij staan van de woning komen niet in aanmerking.
 6. Je kunt pas subsidie aanvragen wanneer de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. Stuur dus ook een betaalbewijs (factuur) mee in je aanvraag.
 7. Zowel de isolatiemaatregelen als het apparaat zijn nieuw aangeschaft. Dit moet je aan kunnen tonen met een betaalbewijs.
 8. Indien je de subsidie combineert met een warmtepomp of zonneboiler mag je deze niet binnen een jaar na de toekenning weer verwijderen.
 9. Deze isolatiemaatregelen zijn alleen geldig als ze aan de geëiste isolatiewaarden voldoen.
 10. Er is een minimaal en een maximaal aantal vierkante meters dat per maatregel geïsoleerd moet worden. Dit verschilt per isolatiemaatregel.
 11. Meerdere keren aanvragen mag. Maar het moet wel gaan om andere maatregelen. Je hebt geen recht op de subsidie als je al eerder een andere subsidie voor dezelfde type isolatiemaatregel hebt ontvangen.

Voorwaarden voor de aanschaf en installatie

 • Je laat het apparaat in Nederland installeren.
 • Het apparaat wordt jouw eigendom.
 • Je neemt het apparaat in gebruik binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidie heeft ontvangen.
 • Je hebt een bewijs dat een deskundige installateur het apparaat heeft geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.
 • Je verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van jouw subsidie.

Voor welke isolatiemaatregelen geldt deze subsidie?

 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloer van de zolder isoleren
 • Gevelisolatie (binnen of buiten)
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • HR++ glas
 • Triple glas

Soorten isolatie en de subsidies

 • Isoleren van het dak
 • Gevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Plaatsen van dubbelglas

De positieve en negatieve gevolgen van isolatie in huis

Voordelen:

 • De waarde van jouw huis wordt nog is hoger
 • Heeft positieve gevolgen voor de energie rekening
 • minder kou en tocht
 • minder CO2-uitstoot, dus goed voor milieu
 • Je bereidt je huis voor op aardgasvrij en energieneutraal wonen
 • En je hebt natuurlijk de ISDE-subsidie die van hulp kan zijn
 • Plaatsing is snel en aangenaam

Nadelen:

 • Verbouwing brengt natuurlijk grote troep met zich mee- maar zo heb je ook Spouwmuurisolatie. Dat wordt namelijk vanuit de buitenkant van het huis geplaats. Het materiaal wordt in de muur gespoten en dat is in een halve of hele dag klaar. Binnen merk je daar weinig van, behalve dan dat je huis warmer blijft natuurlijk
 • Spouwen in muren mogen niet volledig worden gevuld met een isolatiemateriaal.
  Want de geventileerde spouw zorgt er voor dat:
  – geen regendoorslag optreedt;
  – de muur sneller droogt;
  – geen inwendige condensatie plaatsvindt
 • Wanneer verontreinigingen niet kunnen worden weggehaald, kan isoleren juist problemen opleveren in de vorm van vochtplekken en schimmelvorming
 • Er wordt purschuim gebruikt bij het instellen van vloerisolatie, en mensen die overgevoelig zijn voor stoffen kunnen daardoor gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid, huidirritatie en geïrriteerde slijmvliezen ervaren. Gelukkig is er een alternatief! Icynene is ook een soort purschuim maar dan de duurzame versie van standaard pur. Icynene is een isolatieschuim met minder gevaarlijke stoffen
 • “Maar je kunt toch niet altijd zomaar gaan isoleren?” is de vraag die vaak wordt gesteld. En dat is ook waar! Een goed bedrijf zal bijvoorbeeld afraden een sterk vervuilde spouw te vullen met isolatiemateriaal. Met deze verontreinigingen wordt voornamelijk bedoeld:
 • Speciebaarden
 • opgehoopte valspecie
 • verzakt isolatiemateriaal
 • andere vervuiling

 

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: