Wat is de subsidie woonhuismonumenten?

Ricardo
Ricardo

5+ jaar ervaring in de bouwbranche.

Wanneer je van plan bent om je huis te verbouwen of om energiebesparende maatregelen te treffen, zul je er al gauw achter komen dat dit geen geringe investering is. Gelukkig zijn er een aantal subsidies waar je aanspraak op kunt maken, zodat je in een deel van je kosten tegemoet wordt gekomen door de overheid zowel nationaal als regionaal. Er is bijvoorbeeld de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis en de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Je hebt echter ook de subsidie voor woonhuismonumenten. Wat deze subsidie is en hoe je deze tegemoetkoming moet aanvragen, over deze zaken zal dit blog gaan.

Wie hebben er recht op de subsidie voor woonhuismonumenten?

De subsidie voor woonhuismonumenten of kort gezegd de woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren, verenigingen van eigenaren en aandeelhouders van landgoed. Deze drie groepen moeten dan een deel van een rijksgebouw of een heel rijksmonument als eigendom hebben. Ook bij vruchtgebruik en erfpacht heb je recht op de woonhuissubsidie. Deel je als particuliere eigenaar het eigendomsrecht met anderen, dan vormen jullie samen de eigenaar. Een van de groep kan dan de subsidieaanvraag doen. Aangezien huurders een woning huren en deze woning niet in bezit hebben, wordt deze groep uitgesloten van de woonhuissubsidie.

Wat valt er eigenlijk onder een rijksmonument?

Een rijksmonument is een gebouw met een culturele en historische waarde en schoonheid die van nationaal belang zijn. Om die reden beschermt de Nederlandse overheid deze gebouwen, opdat de monumentale waarde behouden blijft. Rijksmonumenten vallen onder de erfgoedwet en de omgevingswet. Een rijksmonument kan een woonfunctie hebben. In dit geval moet de woningeigenaar het monument inschrijven in het register en vervolgens de subsidie aanvragen.

Wanneer is er sprake van een woonfunctie?

Wanneer je in aanmerking wil komen voor de woonhuisubsidie moet je pand of een deel van het pand een woonfunctie hebben. Je spreekt over een woonfunctie wanneer in ieder geval een verblijfsobject een woonfunctie heeft in het pand. Ook kun je op de basis registratie adressen en gebouwen nakijken of je rijksmonument een woonfunctie heeft. Dit geldt ook wanneer een gedeelte van het pand een woonfunctie heeft. In dit geval kan de eigenaar subsidie aanvragen. Ook wanneer het huis bewoond wordt door huurders komt de eigenaar in aanmerking voor de subsidie.

Voor welke zaken kun je subsidie aanvragen?

Subsidie krijgt de eigenaar voor kosten die de instandhouding van het rijksgebouw waarborgen. Regulier onderhoud als restauratiewerkzaamheden vallen hieronder. Denk hierbij aan:

  • Grote materialen die nodig zijn voor werkzaamheden zoals steigers
  • Het herstellen van de fundering
  • Vervangen of onderhoud aan constructies, zoals balkons
  • Onderhouden of vervangen buitengevels, dak of kozijnen.
  • Schilderwerk aan buitenzijden pand
  • Vervangen of onderhouden van het interieur wanneer deze zaken betreffen van monumentale waarde
  • Onderhoud monumentale installaties
  • Aanleg terrein en beplanting in directe omgeving pand
  • Materiaalkosten

Arbeidskosten mogen niet opgegeven worden.

Hoeveel subsidie mag er aangevraagd worden?

Voor de woonhuissubsidie is geen vast minimum of maximum bedrag vastgesteld. Wel is er een vast subsidiepercentage van 38 procent. Dit staat voor de jaren 2020 en 2021 vast. Voor de laatste twee aanvraagjaren 2022 en 2023 is het percentage nog niet bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van hoeveel geld er nog over is van de totale 200 miljoen die de overheid voor deze subsidie beschikbaar heeft gesteld. Het percentage zal echter voor de laatste twee jaren nooit meer bedragen dan 38 procent. Is je aanvraag groter dan €70.000 dan moet je een inspectierapport erbij voegen.

Hoe vraag je de woonhuissubsidie aan?

Jaarlijks kun je een aanvraag indienen als eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie. De aanvraag kun je doen van maart tot en met april van ieder jaar. Kosten van 2020 kun je dus in 2021 indienen. Deze periode is niet van invloed op de hoogte of toekenning van de subsidie. Je kunt iemand machtigen om de subsidieaanvraag te doen, maar dan moet je samen met diegene een machtigingsformulier invullen want jouw Burgerservicenummer is nodig. Heb je je aanvraag ingediend dan ontvang je per e-mail een bevestiging. Binnen dertien weken na dertig april krijg je eenmaal beschikking op de aanvraag.

Welke documenten heb je nodig voor een aanvraag?

Voor een aanvraag heb je slechts twee stukken nodig, namelijk de facturen en het inspectierapport. Dit laatste is vooral nodig bij een aanvraag van boven €70.000. De gespecificeerde facturen laten zien welke instandhoudingskosten je gemaakt hebt. Hierop moet in ieder geval te zien zijn welke kosten je gemaakt hebt en in welk jaar deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Een termijnfactuur is dus niet voldoende, omdat hier te algemene beschrijvingen worden gegeven. Het is tevens raadzaam om foto’s te maken van voor je werkzaamheden, zodat je altijd aan kunt tonen waarom je werkzaamheden nodig waren. Het kan namelijk zijn dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiernaar vraagt.

 

Gerelateerd:

Direct naar:

Ontvang offertes van specialisten in uw regio

Deel deze pagina op: