Checklist architect inhuren

Wanneer u grote verbouwingen zult laten uitvoeren aan een bestaande woning of indien u bijvoorbeeld van plan bent om een complete nieuwbouw te laten realiseren is de hulp van een architect eigenlijk een absolute must. U dient er echter rekening mee te houden dat het takenpakket van een architect behoorlijk uitgebreid kan zijn en sterk afhankelijk is van het project in kwestie. Bent u ook van plan om een beroep te doen op de diensten van een architect, maar weet u niet echt goed waar precies rekening mee te houden? In dat geval is het raadplegen van onderstaande checklist ongetwijfeld een aanrader.

**Tip: Het loon dat door een architect in rekening wordt gebracht is niet vastgesteld. Dit betekent in de praktijk dat een architect steeds vrij is om zelf diens kostprijs te bepalen. Het opvragen van verschillende offertes bij meerdere architecten kan u dan ook zomaar een aantrekkelijk financieel voordeel opleveren. Let echter wel op dat het project precies dezelfde zaken indekt en de ervaring van de architect afdoende is om uw realisatie in goede banen te kunnen leiden. Het opvragen van meerdere offertes is in ieder geval een echte aanrader.

Check 1: Het soort project

Verbouwing van een bestaande woning. In dit geval is het belangrijk om de architect een duidelijk beeld te geven van welke weg u uit wil met het gebouw in kwestie. Moet het gebouw dezelfde stijl blijven behouden, staan er uitbreidingen op de planning, dienen er interne muren te worden gesloopt en ga zo maar door.
Nieuwbouw. Bij de realisatie van een nieuwbouw is de functie van de architect zomaar even nog belangrijker. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw en kan indien u dat wenst eveneens zorgen voor een professionele bouwbegeleiding. Dit maakt wel dat een architect met een behoorlijke kostprijs gaat lopen.

Check 2: Wat wordt er van de architect verwacht?

Tekenen van de plannen voor een kleine uitbouw. Een bekend voorbeeld hiervan is een aanbouw waarbij er uiteraard rekening moet worden gehouden met de stedenbouwkundige bepalingen die gelden voor de gemeente waarin u woont.
Het tekenen van de plannen voor een verbouwing. Ook in dit geval moeten er niet alleen plannen worden opgemaakt, maar dient er rekening te worden gehouden met de voorschriften zoals aangegeven door de stad waarin u woont.
De realisatie van een complete nieuwbouw. De architect begint van nul af aan en moet de wensen van de klant op die manier uittekenen zodat de aannemer precies weet op welke manier het gebouw in kwestie moet worden gerealiseerd.
Het aanvragen van de nodige bouwvergunningen bij de gemeente of stad. U kunt dit uiteraard ook zelf doen, maar door dit uit te besteden aan een architect kunt u er zeker van zijn dat u niet met vervelende verrassingen wordt geconfronteerd.
Eventuele selectie van de aannemer. U kunt een architect ook aannemers laten voorstellen. Deze zijn gewend van met de architect in kwestie te werken en bovendien kunt u op deze manier heel wat tijd uitsparen.

Check 3: De berekening van het tarief van de architect

Procentueel. Het gaat hierbij steeds om een vast percentage op het budget dat u voor de bouw of verbouwing van uw woning in gedachten had. Wanneer het een nieuwbouw betreft kunt u doorgaans rekenen op zo’n 7 procent van het totale bedrag.
Per uur. In dit geval wordt er door de architect een vastgesteld uurtarief in rekening gebracht. Dit kan weliswaar aanzienlijk hoger uitvallen dan u in eerste instantie had verwacht.
Per vierkante meter. Er wordt gekeken naar het aantal vierkante meter van de woning. Dit wordt vermenigvuldigd met de afgesproken vergoeding waardoor de totaalprijs tot stand komt. In principe biedt dit meer financiële zekerheid ten opzichte van een uurtarief.

Check 4: Wat opnemen in contract met architect?

De volledige identiteit van beide partijen. Het betreft hier de (bedrijfs)naam van beide partijen evenals de adresgegevens.
Omschrijving bouwproject en het budget. Dit maakt standaard deel uit van een overeenkomst met een architect. Een gelijkaardige omschrijving zal ook terug te vinden zijn in de overeenkomst welke wordt gesloten met de aannemer.
De betalingsmodaliteiten. Het betreft hier niet alleen de precieze kostprijs welke in rekening wordt gebracht door de architect, maar ook de manier waarop deze wordt berekend. Zoals eerder reeds aangegeven kan dit op verschillende manieren en wil dit wel eens zorgen voor een niet onbelangrijk prijsverschil.
De precieze taakomschrijving van de architect. Wat wordt er van de architect in kwestie verwacht? Dient hij alleen maar de tekeningen te maken voor uw gebouw of is hij ook verantwoordelijk voor het indienen van de bouwvergunning bij de gemeente?
Clausule ter onderbreking van het contract. Mochten de werkzaamheden van de architect niet aan de verwachtingen voldoen of indien hij bijvoorbeeld niet tijdig klaar is met de plannen kan dit een reden zijn om het contract op te schorten.

Check 5: Extra aandachtspunten

Vraag een gratis introductiegesprek. Wat veel mensen niet weten is dat het eerste gesprek met een architect gratis dient te zijn. Het betreft hier namelijk gewoon een introductiegesprek waaruit moet blijken of de architect de werkzaamheden wil uitvoeren en of u als opdrachtgever voldoende vertrouwen heeft in de persoon in kwestie.
Offertes vergelijken. U doet er absoluut niets mis mee om bij verschillende architecten offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken, in tegendeel. Het levert u bijna gegarandeerd een interessant financieel voordeel op.