Wanneer mensen een huis gaan bouwen willen ze graag dat deze perfect in lijn ligt met de vooropgestelde woonwensen en behoeften. Wanneer dit ook voor u geldt is het altijd interessant om uw huis te laten ontwerpen door een architect. Op deze manier beschikt u in huis over voldoende ruimte voor niet alleen u, maar ook voor uw gezin terwijl ook de indeling alle vooropgestelde verwachtingen zal weten in te lossen. Een architect zal altijd eerst luisteren naar de wensen van de klant waarna hij een ontwerp zal maken voor de nieuwe woning. Zou u ook graag een huis willen laten ontwerpen, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de verschillende mogelijkheden samen met de kosten die er aan verbonden zijn? Wij zetten ze graag even voor u op een rijtje.

Huis ontwerpen kosten

Benieuwd naar de exacte prijzen?
Minimale kosten: €7.250
Gemiddelde kosten: €8.500 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €7.500 - €15.000
Maximale kosten: €19.000

Hoeveel kost het ontwerpen van een huis?

kosten Wanneer u een ontwerp wenst te laten maken voor een nieuw huis welke u wenst te bouwen is het altijd noodzakelijk om een beroep te doen op de diensten van een architect. De precieze kosten die in rekening worden gebracht zijn onder meer afhankelijk van de architect die wordt ingeschakeld. De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het ontwerpen van een nieuwbouwwoning verschilt doorgaans niet zoveel. U dient er wel rekening mee te houden dat de prijs van het ontwerp altijd afhankelijk is van uw specifieke wensen evenals de werkzaamheden waar gebruik van wordt gemaakt.

 

Type ontwerp Gemiddelde kostprijs Informatie
Ontwerp van een nieuwbouw gezinswoning Ongeveer 7.250 euro De architect maakt bouwtekeningen voor een complete gezinswoning.
Voorlopig en definitief ontwerp nieuwbouwwoning Ongeveer 8.500 euro Er worden voorlopige bouwtekeningen gemaakt door een architect die na overleg worden omgezet in een definitief ontwerp voor een nieuwbouwwoning.
Definitief ontwerp voor nieuwbouwwoning inclusief selectie van aannemer en directievoering Ongeveer 19.000 euro De architect realiseert in dit geval niet alleen het definitieve ontwerp van de nieuwbouwwoning, daarnaast biedt hij ook ondersteuning bij de selectie van de aannemer en begeleidt hij de bouw van de woning.

Bovenstaande moet u reeds een bepaald beeld geven van de kosten waar u rekening mee dient te houden bij het opmaken van een ontwerp voor een huis, maar we gaan graag nog even meer gedetailleerd in op de diverse mogelijkheden.

  • Goedkoopste keuze. De goedkoopste keuze heeft uiteraard betrekking tot het uitsluitend laten ontwerpen van een tekening voor uw woning. In deze situatie dient u, uw wensen kenbaar te maken aan de architect waarna deze de tekeningen zal maken. Het gemiddelde prijskaartje welke is verbonden aan het tekenen van een nieuwbouw gezinswoning ligt rond de 7.250 euro.
  • Middenweg. Het prijsverschil tussen de goedkoopste optie en de middenweg is eigenlijk vrij beperkt. Toch biedt deze laatste aanzienlijk meer mogelijkheden in vergelijking met de goedkoopste keuze. De architect zal in deze situatie polsen naar uw wensen waarna hij een voorlopig ontwerp op zal maken. Dit voorlopig ontwerp wordt vervolgens gedetailleerd besproken en aangepast tot de woning volledig naar uw wens is ontworpen. De architect zal vervolgens het uiteindelijke en definitieve ontwerp opleveren voor uw nieuwbouwwoning. Voor deze optie dient rekening te worden gehouden met een prijskaartje van zo’n 8.500 euro.
  • Meest uitgebreide keuze. De derde mogelijkheid is meteen ook de meest uitgebreide. In dit geval zal de architect namelijk niet alleen de tekeningen maken, maar zal deze ook de bouwbegeleiding voor diens rekening nemen. De architect zal uiteraard ook in dit geval eerst uitvoerig polsen naar uw wensen waarna een definitief ontwerp wordt gemaakt van uw droomwoning. Wanneer de ontwerpen zijn goedgekeurd kan er begonnen worden met het uitvoeren van de werken. De architect zal u hierin bijstaan, onder andere met het selecteren van de aannemers. Bovendien zal hij eveneens instaan voor de bouwbegeleiding. De gemiddelde kostprijs van deze optie is gelegen rond de 19.000 euro.

De prijsopbouw van een huis ontwerpen

Wanneer we de prijsopbouw van een huis ontwerpen in detail gaan bekijken zien we dat er drie verschillende kosten in rekening worden gebracht. De belangrijkste kost heeft uiteraard betrekking tot de bouwbegeleiding zelf. Deze is goed voor 60 procent van de kosten. Het maken van de tekeningen brengt een kostprijs met zich mee van 35 procent. De resterende 5 procent is nodig om de reiskosten in te dekken.

Keuzes die de prijs van een huis ontwerpen beïnvloeden

Verschillende keuzes zijn bepalend voor het prijskaartje welke voor een huis ontwerpen in rekening wordt gebracht. Het betreft de volgende keuzes:

Keuze 1: Verschil in type woning

Indien u van plan bent om een nieuwbouwwoning te laten bouwen dient u hiervoor een architect in te schakelen. Deze architect kan evenwel ook tekeningen maken in functie van een bestaande woning. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een opbouw of een aanbouw. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zullen variëren van tussen de 2.500 euro voor tekeningen voor een aanbouw en 12.500 euro voor tekeningen van een nieuwbouwwoning.

Keuze 2: Uitsluitend ontwerp of ook bouwbegeleiding?

Het is, in het bijzonder bij het bouwen van een complete nieuwbouw niet alleen interessant om een beroep te doen op een architect voor het ontwerpen van de tekeningen, maar ook voor het begeleiden van de bouw. Na afloop van het maken van het definitieve ontwerp zal de architect gedurende het volledige bouwproces aanwijzingen geven indien nodig. Het is een absolute aanrader om de bouwbegeleiding te laten door dezelfde persoon die de tekeningen heeft gemaakt. Op deze manier kunt u er namelijk echt zeker van zijn dat de woning precies zo wordt gerealiseerd zoals de architect het in gedachte had. De gemiddelde kosten voor het laten ontwerpen van de tekeningen in combinatie met het laten opvolgen van de bouw is gelegen rond de 19.000 euro.

Keuze 3: De architect van uw keuze

De derde keuze die eveneens een niet onaanzienlijke invloed kan hebben op het totale prijskaartje welke in rekening wordt gebracht heeft te maken met de architect van uw keuze. Er bestaat bijvoorbeeld een structureel verschil tussen een architectenbureau en een zogenaamde ZZP’er. Een beroep doen op een ZZP’er is wat dat betreft op financieel vlak altijd interessanter. Vooraleer de opdracht aan een bepaalde ZZP’er te verstrekken wordt het evenwel wel aangeraden om eerst even goed te kijken naar de voorgaande projecten die hij of zij reeds heeft gerealiseerd.