Het is een veel voorkomend verschijnsel bij woningen die nog geen jaar geleden zijn opgeleverd. De muren vertonen opeens een witte uitslag. Het gaat hier om een natuurlijke reactie maar niet iedere woningbezitter is hier evenzeer van gecharmeerd. We hebben een aantal aandachtspunten en oorzaken van witte aanslag voor je op een rij gezet. Daarnaast vroegen we prijzen op van het verwijderen van witte aanslag.

Wat zijn de kosten van het verwijderen van witte aanslag op je muur

Aan het verwijderen van witte aanslag op je muur zijn bepaalde kosten verbonden. We hebben ze voor je op een rij gezet.

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd Wat zijn de kosten Per wat voor eenheid is de prijs bepaald Wat zijn de kosten totaal
Grondrand weggraven 100 euro Per huis 100 euro
Reinigen met een reinigingsmiddel 5 euro Vierkante meter 304 euro
Reinigen met een hogedrukreiniger 8 euro Vierkante meter 487 euro
Reinigen met een chemisch middel 22 euro Vierkante meter 1343 euro

Aandachtspunten bij het verwijderen van witte aanslag op je muur

Wanneer er zich een witte aanslag op je muur vastzet is het goed om te weten waardoor deze wordt veroorzaakt voordat je deze laat verwijderen. De manier die wordt gebruikt en het middel hangen namelijk af van de oorzaak van de aanslag. Gaat het om een witte aanslag die op de muur zit binnen een paar weken na de oplevering van het huis dan gaat het om vocht wat de muur verlaag doordat extra water in het cement verdampt. Dit is een natuurlijke aanslag en een heel natuurlijk proces. Je kan gaan borstelen of een hogedrukreiniger op je huis zetten maar binnen een aantal maanden lost dit probleem zichzelf op. Het gaat dan om de uitspoeling van kalk. Dit wordt ook wel een vroege witte uitbloei genoemd. Gaat het echter om witte vlekken na een flinke regenbui dan komt dit door het vocht in de stenen. Daardoor kan er geen extra vocht in de muur worden opgenomen waardoor er een witte aanslag ontstaat. Deze kan je wel verwijderen van je muur met bijvoorbeeld de hogedrukspuit. Vocht wat tijdens de bouw in een huis is gekomen moet dus altijd eerst de kans krijgen om uit je muur te vertrekken voordat je met chemicaliën aan het werk gaat.

Een muur die van onderen een witte aanslag heeft

Het kan zijn dat jouw muur vocht aan het grondwater onttrekt waardoor je een witte aanslag onderaan de muur krijgt. Dit is een probleem wat je kan op laten lossen door de aannemer via een trasraamconstructie of een loodflap. De oorzaak van de witte aanslag is namelijk salpeter wat niet meer is dan een chemische reactie is tussen diverse componenten van het grondwater. Voor het verwijderen van salpeter uit je muur moet deze van binnen geheel worden gestript. Verf en behang moeten er vanaf worden gehaald. Daarna worden met een zoutzuuroplossing de salpeterkristallen van de muur geschrapt. Dit is een project wat meer dan twee weken in beslag neemt. Na deze twee weken breng je een salpeter werend middel aan waardoor het probleem niet meer terug zal komen.

Zaken die de prijs van witte aanslag verwijderen bepalen

Er is een aantal zaken wat bepalend is voor de prijs van het verwijderen van witte aanslag van je muur. Daarbij mag je denken aan de methode die moet worden toegepast. Aan iedere methode zit een eigen prijskaartje vast. De diverse methodes hebben ieder hun eigen werking en daarnaast hebben ze niet allemaal een blijvend resultaat. Schoonmaken met een borstel is iets wat je meermalen zult moeten herhalen terwijl schoonmaken met chemicaliën vaak in één keer een afdoende resultaat levert. Daarnaast bepalen ook de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden de prijs. Schoonmaken met een hogedrukspuit brengt weinig persoonlijk gevaar met zich mee. Werken met chemicaliën is een stuk gevaarlijker en vergt veel meer persoonlijke bescherming. Dat heeft zijn weerslag op de prijs van de werkzaamheden. Ook de locatie van de witte vlek op je muur is bepalend voor de prijs. Daarmee hangt namelijk de bereikbaarheid samen. Moet er vanaf een bouwsteiger worden gewerkt dan moet deze worden geplaatst. Daarnaast moet de grond waar de bouwsteiger komt bereikbaar zijn. Moet er eerst een pad worden aangelegd voor de medewerkers dan zitten hier kosten aan omdat er meer arbeidsuren in de werkzaamheden gaan zitten.

De opbouw van het prijskaartje

Aan het weghalen van witte aanslag hangt een prijskaartje vast. Dat prijskaartje is opgebouwd uit een aantal onderdelen die we voor je zullen benoemen.

  • Arbeidsloon. Dit is naar verhouding het grootste gedeelte van het prijskaartje. Dat komt doordat het gaat om een stuk dienstverlening. De hoeveelheid arbeidsloon heb je nog zelf in de hand maar daar komen we later nog op terug.
  • Materialen. Wanneer er wordt gewerkt met schoonmaakmiddelen of chemicaliën zit daar uiteraard een prijskaartje aan vast. Je betaalt gemiddeld ongeveer 20 procent voor de materialen.
  • Gebruik van materieel. Dit is het gedeelte wat nodig is voor het verwijderen van de witte aanslag. Daarbij mag je denken aan een ladder, een bouwsteiger, een hogedrukreiniger of een borstel op een lange steel. Ook een graafmachine wanneer er grondwerk moet worden verricht valt onder het materieel.
  • BTW. Dit is de belasting die het bedrijf doorbetaalt aan de belastingdienst. Het gaat om het hoge tarief van 21 procent.
  • Kilometerkosten. Dit zijn de kosten die men moet maken om bij jouw huis te komen. Kies voor een lokaal bedrijf om deze kosten binnen de perken te houden.
  • Voorrijkosten. Dit zijn de vaste kosten die men in rekening brengt voor het aanvoeren van de materialen en het klaarzetten en opruimen van de werkplek.

Garanties en keurmerken

Bij de bovengenoemde werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van schoonmaakmiddel en overige materialen. Let er onder alle omstandigheden op dat deze middelen het CE keurmerk hebben. Dit geeft namelijk aan dat je te maken hebt met middelen die zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese unie. Let daarnaast op garantie die het reinigingsbedrijf geeft op de werkzaamheden. Een hogere garantie op de eigen werkzaamheden geeft aan dat men vertrouwen heeft in de resultaten van het eigen werk.

Betaal niet teveel

Ga niet teveel betalen voor het verwijderen van witte aanslag van de muren van je huis. Dat doe je door eerst offertes op te vragen. Dat doe je heel eenvoudig met onderstaande button. Op die manier ontvang je een aantal prijsopgaven om te vergelijken van lokale bedrijven. Het kan je een voordeel opleveren oplopend tot 20 procent.