Zonneboilers met en zonder terugloopsysteem

Zonneboilers bevatten water dat opgewarmd wordt. De collectoren van de zonneboiler bevinden zich buitenshuis, waar het soms kan vriezen. Om bevriezing van het water te voorkomen is het van belang dat dit water wordt afgetapt voor het vriezen inzet, en weer wordt gevuld als de kans op vorst voorbij is.

Moderne zonneboilers hebben echter een terugloopsysteem die zichzelf aftapt zodra de omgevingstemperatuur daalt. Hierbij is er dus geen aftappen noodzakelijk, en kan dat onderhoud dus worden overgeslagen.

Vijfjaarlijks onderhoud

Zonneboilers hebben zo ongeveer om de vijf jaar onderhoud nodig. Hierbij wordt het systeem gereinigd en van nieuwe vloeistof voorzien. Ook wordt het systeem opnieuw afgesteld en kunnen eventuele gebreken en storingen worden verholpen. Daarnaast wordt het systeem opnieuw ingesteld zodat het weer zo optimaal mogelijk functioneert.

De kosten hiervan bedragen zo’n € 50.

Bij drukgevulde systemen zal de vloeistof opnieuw onder de juiste druk gebracht moeten worden. Dit is duurder dan het onderhoud bij een systeem zonder druk, de kosten hiervoor bedragen circa € 150.

Onderhoudscontracten

Als u een zonneboiler aanschaft is het vaak mogelijk bij aankoop een servicecontract af te sluiten. U kunt er zelfs voor kiezen de zonneboiler en de reguliere CV ketel door hetzelfde bedrijf te laten onderhouden, zodat u wellicht voordeliger uit bent.

Houdt er echter rekening mee dat u zich niet onnodig op kosten laat jagen. Het jaarlijks laten controleren van een zonneboiler is vrijwel nooit nodig, maar sommige bedrijven sturen hier wel op aan. Het is voor hun makkelijk geld verdienen, terwijl er weinig voor gedaan wordt.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om geen contract af te sluiten en zelf elke periode de boiler te laten controleren. U kunt dan per keer uitzoeken wat de goedkoopste aanbieder is om zo voordeliger uit te zijn.